eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2017/29 20170221 21.02.2017 Inngående brev IKA Kongsberg - Innkalling til ordinært representantskapsmøte 27.04.2017 Ika kongsberg
2017/436 20170221 21.02.2017 Inngående brev Signert databehandleravtale Physica Online mellom Seljord kommune og Aspit AS Seljord Kommune
2017/435 20170221 21.02.2017 Inngående brev Spørsmål til kommunene om bosetting av enslige mindreårige Ks - Kommunesektorensorganisasjon
2017/56 20170221 21.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgåve 2016 - Årnesgruppen AS avdeling Sjøormen Kro Årnesgruppen AS avdeling Sjøormen Kro
2017/433 20170221 21.02.2017 Inngående brev Seljord Næringslag - Søknad om sundagsopne forretningar før jol i Seljord Seljord Næringslag
2017/432 20170221 21.02.2017 Inngående brev Ny lov og ny ordning for søknad om naturskadeerstatning fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Telemark
2017/123 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Knut Dyrland Knut Dyrland
2016/2107 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve - Thorstein Aasen Thorstein Aasen
2016/2077 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2019 - Hytteløyve - Knut-Bjørn Norum Knut Bjørn Norum m.fl.
2016/2069 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Arne Aamot Arne Aamot
2017/303 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Richard Vaaben Jensen Richard Vaaben Jensen
2017/223 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Frode Flatland Frode Flatland
2017/257 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Leigekøyring - Jostein Svartdal Jostein Svartdal
2015/309 20170221 21.02.2017 Utgående brev Avlasta veg E134 Gvammen-Århus - Prosess for endring av tiltaksliste Telemark fylkeskommune
2017/340 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Vedløyve - Arne Skårnes Arne Skårnes
2017/337 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Leigekøyring med fleire - Ole Gunnar Aase Ole Gunnar Aase
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Storstaulvegen - Rekneskapssamandrag Fylkesmannen i Telemark
2017/127 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Leigekøyring med fleire - Torkjell Flatland Torkjel J Flatland m.fl.
2017/363 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve, utmarksnæring og vedløyve - Eldbjørg Blika Mælandsmo Eldbjørg Blika Mælandsmo
2017/195 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om støtte til Landstaddagane 2017 - Stiftinga Nasjonalt Landstadsenter Stiftinga Nasjonalt Landstadsenter
2017/196 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Arne og Guri Tovslid Aase Arne Aase og Guri Tovslid Aase m.fl.
2017/215 20170221 21.02.2017 Utgående brev Vedtak - Søknad om støtte Telemark Messingensemble Telemark Messingensemble
2016/2046 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2016-2020 - Hytteløyve - Jan Egil Manheim Jan Egil Manheim
2016/2053 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2016-2018 - Hytteløyve og vedløyve - Arnt Magne Haugen Arnt Magne Haugen
Ingen tilgang 20170221 21.02.2017 Utgående brev Storstaulvegen - Sluttgodkjenning/Resultatkontroll av flaskehalsutbetringar FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/242 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om lærlingplass som helsefagarbeider *****
2017/445 20170221 21.02.2017 Inngående brev Gudrun Dyrland - Søknad om snøscooterløyve - Kopperobakken - Dyrland Nordre Gudrun Dyrland
2017/444 20170221 21.02.2017 Inngående brev Signert leigeavtale mellom Granvin kulturhus AS og Seljord kommune GRANVIN KULTURHUS AS
2017/426 20170221 21.02.2017 Inngående brev 43/235 - Nyveg 1 - Nabovarsel ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2017/442 20170221 21.02.2017 Inngående brev Oppseiing av stilling som renholder *****
2017/382 20170221 21.02.2017 Inngående brev Eierskapsmelding - Vest-Telemark Kraftlag AS - Spørsmål om svar Reidun Strømmen m.fl.
2016/1795 20170221 21.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** ***** *****
2016/1795 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:TPIJM6 ***** ***** ***** *****
2017/434 20170221 21.02.2017 Inngående brev Høringsnotat - Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift Arkivverket
2017/437 20170221 21.02.2017 Inngående brev 100/101 - Småtjønn - Tinglyste hyttetomter Wilhelm Kleivi
2016/2070 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Kjetil Simonsen Kjetil Simonsen
2017/178 20170221 21.02.2017 Utgående brev 60/1 - Flatdalsvegen 399 - Løyve til Stig Høgetveit for innreiing av ridehall med tribune og varmerom, endring av tidlegare løyve TELEBYGG BRATSBERG & MÆLAND AS
2017/192 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2018/2019 - Hytteløyve - Ingvar Skretting Ingvar Skretting m.fl.
2017/173 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og § 5 b) - Bjørn og Else Kaasa Bjørn Kaasa
2017/219 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve - Odd Gudmund Hegna Odd Gudmund Hegna
2017/189 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve - Kristoffer Nilsen Kristoffer Nilsen
2016/2092 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Leigekøyring - Grimås Service DA Vemund Reinstaul m.fl.
2016/2058 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Vedløyve - Olaug Inger Øverbø Olaug Inger Øverbø
2017/291 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2018/19 - Utmarksnæring - Svein Helge Groven Svein Helge Groven m.fl.
2017/414 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve - Tore Mæland Tore Mæland
2017/171 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Leigekøyring, utmarksnæring og vedløyve - Håvard Jønnardalen Håvard Jønnardalen
2017/170 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve og vedløyve - Torbjørn Moen Torbjørn Moen
2017/16 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/440 20170221 21.02.2017 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve 2016 - 2020 - Jan Steinar Vang Jan Steinar Vang
2017/438 20170221 21.02.2017 Inngående brev Signert funksjonsleie for Xerox 7845F Tussejuv barnehage DOKUMENTPARTNER AS
2016/681 20170221 21.02.2017 Inngående brev Fakturering av Helsenettet - Oppfølging av brev fra desember 2016 Norsk Helsenett
2017/3 20170221 21.02.2017 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge - Samt kommunens betalingsansvar for vitner mv. ført av privat part for fylkesnemnda Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017/415 20170221 21.02.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om bruk av snøscooter - Gjeld frakt av materialar til hytte Odd Gunnar Sollid
2017/89 20170220 20.02.2017 Inngående brev Egenvurdering for barnehager – reflex.udir.no Utdanningsdirektoratet
2016/1791 20170220 20.02.2017 Inngående brev Aksjon skoleveg - Tildeling av midler for 2017 Statens Vegvesen Region Sør v/ FTU Telemark
2017/209 20170220 20.02.2017 Inngående brev Referat frå møte i SU Heddeli barnehage 08.02.2017 Heddeli barnehage - Styrar
Ingen tilgang 20170220 20.02.2017 Inngående brev Mattilsynet innvilger søknad MATTILSYNET Region Øst
2016/1795 20170220 20.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2017/209 20170220 20.02.2017 Inngående brev Referat frå møte i SU Flatdal barnehage 14.02.2017 Flatdal barnehage - Styrar
2015/1095 20170220 20.02.2017 Inngående brev Situasjonskart Seljord Kommune
2017/332 20170220 20.02.2017 Inngående brev Tilsetjing Tussejuv barnehage Tussejuv barnehage - Styrar
2017/431 20170220 20.02.2017 Inngående brev Utlån personalmappe ***** ***** ***** ***** IKA Kongsberg
2017/204 20170220 20.02.2017 Utgående brev Klage på vedtak: Konsesjonsøknad 135/1 -1 (saknr. 2017/204-3) j bryan m.fl.
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/428 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskot til VandreTelemark 2017 Vest-Telemark Næringsutvikling
2017/89 20170220 20.02.2017 Inngående brev Tilskot våren 2017 - Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-4. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/426 20170220 20.02.2017 Inngående brev 43/235 - Nyveg 1 - Yufang Chen - Søknad om rammetillatelse ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2017/65 20170220 20.02.2017 Inngående brev 45/198 - Brøløsvegen - Krav om samanslåing FUNNEMARK EIENDOM AS
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/427 20170220 20.02.2017 Inngående brev 17/4 - Heivegen 410 - Søknad frå Geir Arne Lie om fritak for kommunale avgifter Geir Arne Lie
2017/425 20170220 20.02.2017 Inngående brev Seljord Hagelag - Søknad om tilskot SELJORD HAGELAG
2017/424 20170220 20.02.2017 Inngående brev Interkommunale friluftsråd - for styrking og effektivisering av friluftslivsarbeid FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
2017/423 20170220 20.02.2017 Inngående brev 92/3 - Flatdalsvegen 1195 - Søknad frå Ingebjørg Storlid om miniabonnement Ingebjørg Storlid
2017/422 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve 2016 - 2020 - Tore Mæland Tore Mæland
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/17 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/65 20170220 20.02.2017 Inngående brev 45/195 - Brøløsvegen - Krav om samanslåing FUNNEMARK EIENDOM AS
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/16 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/429 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve i samband med beitegransking 2017 - Brattefjell Vindeggen Villreinutvalg Brattefjell Vindeggen Villreinutvalg
2017/204 20170220 20.02.2017 Utgående brev Klage på vedtak: Konsesjonsøknad 135/1 -1 (saknr. 2017/204-3) Olav Groven
2017/204 20170220 20.02.2017 Inngående brev Klage på vedtak - Konsesjonsøknad 135/1 -1 Olav Groven
2016/1795 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:DK2UNY ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:PYBQCE ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:KJZ3R7 ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2016/1795 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:54Q6AT ***** ***** *****
2017/419 20170220 20.02.2017 Inngående brev 45/10 - Brøløsvegen 57 - Søknad frå SN Eigedom AS om fasadeendring ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2017/328 20170220 20.02.2017 Utgående brev Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** *****
2017/328 20170220 20.02.2017 Inngående brev Søknad om endring/overflytting av barnehageplass, RefnrWeb:PSTMRG ***** ***** *****
2017/407 20170217 17.02.2017 Inngående brev Innsynsførespurnad - Vest-Telemark Blad - 2017/137-3 - Svar på oppseiing av leigekontrakt Seljord Næringshage Vest-Telemark Blad
2017/406 20170217 17.02.2017 Inngående brev Innsynsførespurnad - Vest-Telemark Blad - 2016/1011-8 - Invitasjon til informasjonsmøte Vest-Telemark Blad
2017/414 20170217 17.02.2017 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve Mæland/Natadal - Bjørkebu Tore Mæland
2017/409 20170217 17.02.2017 Inngående brev 2/2 - Trongkleiv - Kvittering for motteke krav om sak for jordskifteretten - Betaling av inngangsgebyr Øvre Telemark Jordskifterett
2016/2015 20170217 17.02.2017 Inngående brev Signert eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyvet - Jon Bjørn Øverland Jon Bjørn Øverland
2017/413 20170217 17.02.2017 Inngående brev Søknad om snøscooterløyve 2016 - 2020 - Olav Moen Olav Moen
2017/412 20170217 17.02.2017 Inngående brev 42/8 - Nordbygdivegen 65 - Søknad frå Gunhild Nærdal om miniabonnement Gunhild Nærdal
2017/411 20170217 17.02.2017 Inngående brev Seljord Sogelag - Søknad om tilskot SELJORD SOGELAG
2017/415 20170217 17.02.2017 Inngående brev Bruk av snøscooter til frakt av materialar - Sandbu gnr 43, bnr 41 Odd Gunnar Sollid
2017/403 20170216 16.02.2017 Inngående brev Tilskudd til tettere planting i skog 2017 Fylkesmannen i Telemark
2017/401 20170216 16.02.2017 Inngående brev Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler Fhi - Kommunehelsa
2017/400 20170216 16.02.2017 Inngående brev Kontrollrapport 2016 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen for Seljord kommune Skatteetaten
2016/121 20170216 16.02.2017 Inngående brev Tjenestetilbud til kommunene SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Helsedirektoratet
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Informasjon om tilskuddsmidler - Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Helsedirektoratet
2017/398 20170216 16.02.2017 Inngående brev 33/7 - Fagerheim - Søknad frå Astrid Golid om fritak frå kommunale avgifter Tor Golid
2017/36 20170216 16.02.2017 Inngående brev Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) - Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter FNF-Telemark
2017/56 20170216 16.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgåve 2016 - Dyrsku'n Arrangement AS Dysku'n Arrangement AS
2017/89 20170216 16.02.2017 Inngående brev Barnehagefakta er oppdatert Utdanningsdirektoratet
2017/89 20170216 16.02.2017 Inngående brev Påminning - Ungdomstrinn i utvikling - Rapportering pulje 3 Fylkesmannen i Telemark
2017/396 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad frå Seljord Seniordans om tilskot til husleige vår 2017 Seljord seniordans
2017/379 20170216 16.02.2017 Inngående brev FoU-prosjektet Kunnskapsbasert strategisk planlegging Tmforsk - Solveig Svardal
2017/394 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskot SELJORD TURLAG
2017/393 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om tilskot SENIORDANS SELJORD
2017/127 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vedtak 09.17 - Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2016/1235 20170216 16.02.2017 Inngående brev Hjartdal kommune - Endelig vedtak av kommunal planstrategi Hjartdal Kommune
2017/54 20170216 16.02.2017 Inngående brev Nye anskaffelsesregelverk - Nye muligheter Nærings- og fiskeridepartementet
2014/1125 20170216 16.02.2017 Inngående brev Oppsigelse av avtale om levering av konserter for barn i grunnskolealder Kulturtanken
2017/397 20170216 16.02.2017 Inngående brev Tildeling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket til kommunene 2017 - Skogkultur, førstegangstynning, miljøtiltak og andre tiltak (forskriftstypene 401, 406, 407 og 421) Fylkesmannen i Telemark
2017/56 20170216 16.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgåve 2016 - Nutheim Gjestegiveri NUTHEIM GJESTGIVERI AS
2017/392 20170216 16.02.2017 Inngående brev Nutheim Gjestegiveri - Søknad om skjenkeløyve - Søknad om tilvirkningsløyve NUTHEIM GJESTGIVERI AS
2017/192 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vedtak - Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/17 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/17 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/16 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/17 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/16 20170216 16.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/291 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vedtak 08.17 - Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/402 20170216 16.02.2017 Inngående brev Offentleg ettersyn av samfunnsdelen til kommuneplanen 2017 - 2027 Hjartdal Kommune
2016/2077 20170216 16.02.2017 Inngående brev Vedtak 06.17 - Vedtak - Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/388 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad Oslofjordfondet Toi - Anders Tønnesen
2017/391 20170215 15.02.2017 Inngående brev Tilvising av rentemidlar for abonnement Norsk Skogbruk Seljord Kommune
2017/328 20170215 15.02.2017 Inngående brev Søknad om endring/overflytting av barnehageplass, RefnrWeb:BQ8NZ6 ***** ***** ***** *****
2017/328 20170215 15.02.2017 Utgående brev Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20170214 14.02.2017 Inngående brev Seljord VV - framlegg på møte 10.02.17 Sweco - Liane Marlie Kluskens
2017/388 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad til Oslofjordfondet Toi - Anders Tønnesen
2017/388 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad til Oslofjordfondet T-Fk - Aslaug Norendal
2017/388 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad til Oslofjordfondet Toi - Anders Tønnesen
2017/388 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad OFF T-Fk - Aslaug Norendal
2017/388 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad OFF T-Fk - Aslaug Norendal
2017/341 20170214 14.02.2017 Utgående brev Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** ***** *****
2017/341 20170214 14.02.2017 Inngående brev Søknad om endring/overflytting av barnehageplass, RefnrWeb:CSDB2H ***** ***** ***** *****
2017/386 20170213 13.02.2017 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad - Utvikling av staulesdrifta på Nystaul Innovationnorway
2017/386 20170213 13.02.2017 Inngående brev Innovasjon Norge søknad om utvikling av Nystaul Jon og Irene Aarbakk Jon - og Irene Aarbakk
2017/384 20170213 13.02.2017 Inngående brev Brev fra NOAH med henvendelse angående fyrverkeri og dyrene Dyrsrettigheter
2017/56 20170213 13.02.2017 Inngående brev Omsetningsoppgåve 2016 - Hegna Camping Hegna Camping
2016/1685 20170213 13.02.2017 Inngående brev Vinje kommune - Melding om vedtak - Kommuneplanens samfunnsdel VINJE KOMMUNE
2017/17 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/16 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/387 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om bygging av skogsbilvegen Sollivegen på 40/1 Øvre Klomset - Svein Kjetil Lønnestad Svein Kjetil Lønnestad
2017/171 20170213 13.02.2017 Inngående brev Signert eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyve Håvard Jønnardalen
2016/1936 20170213 13.02.2017 Inngående brev Signert eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyve Svein Kjetil Lønnestad
2016/1795 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:YFHQ4S ***** ***** *****
2016/1795 20170213 13.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** ***** *****
2016/1795 20170213 13.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2016/1795 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:32K4EW ***** ***** ***** *****
2016/1795 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:NQ8IEE ***** ***** *****
2016/1795 20170213 13.02.2017 Utgående brev Stadfesting av motteken søknad barnehageplass ***** ***** *****
2017/17 20170213 13.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2016/1949 20170213 13.02.2017 Inngående brev Kommunal planstrategi 2017 - 2020 - Kvitseid kommune - Godkjenning - Særutskrift NISSEDAL KOMMUNE
2017/383 20170210 10.02.2017 Inngående brev Signert avtale mellom Tinn kommune og Seljord kommune om kjøp av plass i døgnbemannet omsorgsbolig ved Solvang Bofellesskap Tinn Kommune
2017/382 20170210 10.02.2017 Inngående brev Eigarskapsmelding - Vest-Telemark Kraftlag AS Reidun Strømmen
2017/381 20170210 10.02.2017 Inngående brev Innsynsførespurnad - Steinar Skjerve - 2017/120 - Seljord Idrettslag - Kunstgrasbane - Spillemidler Steinar Skjerve
2017/336 20170210 10.02.2017 Utgående brev "Elevens profil" for minoritetsspråklege søkjarar skuleåret 2017 - 2018 *****
2015/1962 20170210 10.02.2017 Utgående brev Satser for avfall - Tilbakemelding på epost den 18.01.17 Arild Opsal
2017/188 20170210 10.02.2017 Utgående brev 6/2 - Stigfjellvegen 121 - Søknad frå Tor Helge Bjorheim om utsleppsløyve mindre avløpsanlegg Tor Helge Bjorheim
2017/232 20170210 10.02.2017 Utgående brev 75/1 - Kyrkjerud - Svar søknad frå Olaug Øverbø om fritak for kommunale avgifter Olaug Inger Øverbø
2017/218 20170210 10.02.2017 Utgående brev 47/1-3 - Apaldalen 1 - Svar på søknad frå Margot Bekkevold om miniabonnemet Margot Helene Bekkevold
2017/280 20170210 10.02.2017 Utgående brev 8/1-27 - Vefaldåsen 45 - Ber om dispensasjonsøknad Halvor Vefald
2017/208 20170210 10.02.2017 Utgående brev 41/41 - Enkegata 9 - Ferdigattest 3D ARKITEKTER AS
2017/240 20170210 10.02.2017 Utgående brev Svar på spørsmål om anbodskonkurranse Matvarehuset
2017/16 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/332 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2017/332 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/17 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/379 20170210 10.02.2017 Utgående brev Prosjekt kunnskapsbasert strategisk planlegging Telemarksforsking
2017/332 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2017/16 20170210 10.02.2017 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/32 20170210 10.02.2017 Inngående brev Notodden kommune - Invitasjon til møte om NASJONAL TRANSPORTPLAN 27.02.2017 Notodden Kommune
2017/327 20170210 10.02.2017 Inngående brev Hjartdal kommune - Melding om vedtak - Utvalde kulturlandskap HJARTDAL KOMMUNE
2017/368 20170210 10.02.2017 Utgående brev Svar til Seljord Sogelag - Kulturminneplan for Seljord kommune SELJORD SOGELAG
2017/159 20170210 10.02.2017 Utgående brev 46/22 - Nesvegen 7 - Melding om vedtak - Bukollektiv og dagaktivitetssenter - Rammeløyve 3D ARKITEKTER AS
2016/1995 20170210 10.02.2017 Utgående brev 149/23 - Nilsrud 24 - Melding om vetak - Søknad om oppføring av fritidsbustad og dispensasjon frå gjeldanes plan med føresegner ARKITEKTKONTORET MORTEN JAHREN AS
2017/155 20170210 10.02.2017 Utgående brev 46/33 - Nesvegen 10 -Tilbygg dementavd. - Melding om vedtak - Nesbukti pleie og omsorgssenter - Søknad om rammeløyve og fråvik/dispensasjon frå byggteknisk forskrift TEK 10 3D ARKITEKTER AS
2017/314 20170209 09.02.2017 Inngående brev Eigenerklæringsskjema i retur Annbjørg Øverbø
2017/314 20170209 09.02.2017 Inngående brev Eigenerklæringsskjema i retur Annbjørg Øverbø
2017/314 20170209 09.02.2017 Inngående brev Eigenerklæringsskjema i retur Annbjørg Øverbø
2017/314 20170209 09.02.2017 Inngående brev Eigenerklæringsskjema i retur. Annbjørg Øverbø
2017/380 20170209 09.02.2017 Inngående brev Kunngjøring av tilskuddsordningen - Kommunalt rusarbeid over Statsbudsjettet 765.62 for 2017 - Regelverk godkjent Fylkesmannen i Telemark
2017/379 20170209 09.02.2017 Inngående brev Hastar: Stadfeste deltaking i forskingssøknad Tmforsk - Gunn Kristin Aasen Leikvoll
2017/37 20170209 09.02.2017 Inngående brev Ny søknadsrutine pensjon fra 17. februar 2017 Klp
2017/376 20170209 09.02.2017 Inngående brev Førespurnad om betaling CALLABEE FILM AS
Versjon:5.2.01