eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 02 13 20140213 13.02.2014 18:00 Seljord barneskule Samlingsrommet Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 RS12014 RS 1/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om skjenkeløyve - Seljord kunstforeining
0 RS22014 RS 2/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad frå Manheimstrondi skogsbilveglag SA om auke i bomavgifta.
0 RS32014 RS 3/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut NMK Bø - Søknad om økonomisk støtte
0 RS42014 RS 4/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oppdatering og trykking av Seljordkartet
0 RS52014 RS 5/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Åmotsdal idrettslag - Søknad om bidrag Berge Skileikanlegg
0 RS62014 RS 6/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Oppstart av mulighetsstudie for mobildekning
0 RS72014 RS 7/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om støtte til vertskapskurs - Møtestad Seljord
0 PS12014 PS 1/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tilstandsrapport Seljord grunnskule 2013
0 PS22014 PS 2/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Overtaking av skulebygget i Åmotsdal
0 PS32014 PS 3/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Revidert leigeavtale Seljord kommune og Åmotsdal grendehus l/l
0 PS42014 PS 4/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Fornying av godkjenning for Heddeli barnehage
0 PS52014 PS 5/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyring om utviklingsplan 2014 - 2016 - Sjukehuset i Telemark HF
0 PS62014 PS 6/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Kommunereform - forstudie Lifjell
0 PS72014 PS 7/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Selskapsavtale for Vest-Telemark PPT IKS
0 PS82014 PS 8/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ny pensjonsordning ordførar og folkevalde
0 PS92014 PS 9/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forslag om endring i presteressursane og prostistrukturen i Øvre-Telemark - Høyring
0 PS102014 PS 10/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll E134 Århus - Gvammen, reguleringsplan Flatin deponi.
0 PS112014 PS 11/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Deltaking og årleg bidrag til Lyntogforum - Vestlandsbanen over Haukeli
0 PS122014 PS 12/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Utbyggingsavtale Århusmoen
0 PS132014 PS 13/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Samarbeidsavtale Seljord kommune og Seljord Røde Kors 2014-2016
0 PS142014 PS 14/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Brukarbetaling ved bu -og servicesentera
Versjon:5.2.01