eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 06 12 20140612 12.06.2014 18:00 Åmotsdal Grendehuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 RS222014 RS 22/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kommunereform - Finansiering av forstudie i kommunane rundt Lifjell
0 RS232014 RS 23/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Val av kandidatar til styret i stiftinga Seljordutstillinga Dyrsku'n
0 RS242014 RS 24/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Garanti for lån - Seljord folkehøgskule
0 RS252014 RS 25/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Løyve til sal av alkohol - Fjellbryggeriet DA
0 RS262014 RS 26/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om støtte - Stiftinga Seljordspelet
0 RS272014 RS 27/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kontrollrapport 2013 vedkommande skatteoppkrevjarfunksjonen for Seljord kommune
0 RS282014 RS 28/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Seljord Indremisjon - søknad om tilskot til investeringar i installasjon i prosjektor og lerret
0 RS292014 RS 29/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om støtte for vidareutvikling av animert dukkefilm - Zacharias Phillip D Grøstad
0 RS302014 RS 30/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om støtte til etablering av hurtiglader for El-biler - Sjøormkroa
0 RS312014 RS 31/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om investeringsmidlar - Leikekroken AS
0 PS312014 PS 31/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsrekneskap 2013 for Seljord kommune
0 PS352014 PS 35/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Budsjettjustering
0 PS322014 PS 32/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høyring av lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak og leigeavtalar før iverksetjing av kommunereforma
0 PS332014 PS 33/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Årsmelding 2013 for Seljord kommune
0 PS342014 PS 34/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Disponering av ikkje disponera midlar av Næringsfond (kraftfond)
0 PS362014 PS 36/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Anskaffing av el-bil til fysioterapitenesta og helsesenteret
0 PS372014 PS 37/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Lønspolitiske retningsliner og protokoll om kompetanse
0 PS382014 PS 38/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av valstyre for kommunevalet 2015
0 PS392014 PS 39/2014 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Kommunedelplan seljord sentrum orientering om planprosess og høyring av forslag til planprogram/varsel om oppstart
0 PS402014 PS 40/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Selskapsavtake for IKA kongsberg
0 PS412014 PS 41/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Eigengodkjenning reguleringsplan for Runningen
0 PS422014 PS 42/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Lønsoppgjeret 2014 - Uravstemming
0 PS432014 PS 43/2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Budsjettkontroll/Økonomisk oversyn pr. 31.05.2014 - Driftsbudsjettet
Versjon:5.2.01