eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 28 20160128 28.01.2016 18:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Busetting av flyktningar i Seljord kommune 2016-2019
0 PS22016 PS 2/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Innbyggjarhøyring i samband med kommunereform
0 PS32016 PS 3/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Intensjonsavtale som grunnlag for innbyggjarhøyring
0 PS42016 PS 4/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Utvida barnehageopptak i Seljord kommune
0 PS52016 PS 5/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Samanslåing av Kviteseid forliksråd og Seljord forliksråd
0 PS62016 PS 6/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Initiativ frå Kvitesid kommune om utvida samarbeid innan helsetenesta
0 PS72016 PS 7/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om fritak frå vervet som meddomar i tingretten
0 PS82016 PS 8/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av nye medomarar til tingretten
0 PS92016 PS 9/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ibsenspelet AS - søknad om prosjektstøtte til Ibsenspelet i Seljord 2016
0 PS102016 PS 10/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Grunnlagsdokument for utvikling av RV 41
0 PS112016 PS 11/2016 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Oppfylging av ny Arbeidsmiljølov § 14-9, mellombels tilsetting
0 PS122016 PS 12/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Reglement for politiske møte
0 PS132016 PS 13/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Web-overføring av kommunestyremøta
0 PS142016 PS 14/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av representant til styret i Seljord næringshage eigedom AS
Versjon:5.2.01