eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan, miljø og teknisk utval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 01 20160601 01.06.2016 09:00 Kommunehuset Møterom 2. etg. Plan, miljø og teknisk utval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242016 PS 24/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 43/112 - Mosasida 112 - Søknad om frådeling av tomt rundt eks. hytte
0 PS252016 PS 25/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 58/1-54 - Grimås - Dag Willy Mæland - Søknad om oppføring av bod/badstove på fritidseigedom
0 PS262016 PS 26/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om deling etter jordlova i samband med bortleige av areal - 43/1 Wenche Skogheim
0 PS272016 PS 27/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 43/1 - Søknad om konsesjon på leigeavtale med Midtbøen Vestre - Seljordutstillinga Dyrskun
0 PS282016 PS 28/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om deling etter jordlova i samband med bortleige av areal - 45/1 Halvor Utgarden
0 PS292016 PS 29/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om konsesjon på leigeavtale med 45/1 Utgarden - Seljordutstillinga Dyrskun
0 PS302016 PS 30/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om deling etter jordlova i samband med bortleige av areal - 45/4 Kjersti og Kåre Bjåland
0 PS312016 PS 31/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 45/4 søknad om konsesjon på leigeavtale - Seljordutstillinga Dyrskun.
0 PS322016 PS 32/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om midlertidig tiltak frå Seljordutstillinga Dyrskun- gjeld reguleringsplan Dyrskuplassen gnr/ bnr 43/1 og 45/4
0 PS332016 PS 33/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Aksjon skuleveg 2016 - ny avkøyring Seljord ungdomsskule.
0 PS342016 PS 34/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 1.gongs handsaming av endring av reguleringsplan Seljord sentrum plankart II - Nesvegen 7
0 PS352016 PS 35/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 137/9 - Sudbøvegen - Søknad om arealoverføring til 137/1
0 PS362016 PS 36/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Påklage frå fylkesmannen - dispensasjonssak 63/5 - mellomlagring og knusing av steinmasser
0 PS372016 PS 37/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 2/76 - Trongkleivvegen 1 - Arne Bjørn Øygarden - Søknad om oppføring av tilbygg til bustadhus
Versjon:5.2.01