eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 05 20190905 05.09.2019 18:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412019 PS 41/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av protokoll frå forrige møte
0 RS272019 RS 27/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vedtak Søknad om tilskot til å dekke ekstrakostnad med kork på kunstgrasanlegget på Eventyrøy - Seljord idrettslag
0 RS282019 RS 28/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vedtak Søknad om støtte til kapasitetsutviding og prosesskontroll - Telespinn AS
0 PS422019 PS 42/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Legevakt - Revidert avtale med Notodden kommune 2019 - full legevaktsdekning på natt
0 PS432019 PS 43/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Vurdering av kommunal overtaking av Flatin Deponi
0 PS442019 PS 44/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport - Renovasjon/slambehandling og feiing/tilsyn - Seljord kommune
0 PS452019 PS 45/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om fritak som meddommar
0 PS462019 PS 46/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Telemark innkjøpssamarbeid KO
0 PS472019 PS 47/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Bompengeutgreiing E134 og RV41 - førespurnad frå Vest-Telemarkrådet.
0 PS492019 PS 49/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Godtgjering for folkevalte i Seljord kommune 2019-2023
0 PS482019 PS 48/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Regionreform - Endring av kommunenummer i programvare frå Norkart
Versjon:5.2.01