eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 12 20191212 12.12.2019 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS792019 PS 79/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Godkjenning av protokoll frå forrige møte
0 RS362019 RS 36/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Kopi av brev til NVE - Vedrørende revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm kraftverk og regulering av Seljordsvatnet
0 RS372019 RS 37/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Positivt vedtak - Søknad om etablerertilskot - Seljord Pizza bakeri
0 RS382019 RS 38/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Svar frå Seljord kommune - steinmasser Århusmoen
0 RS392019 RS 39/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vedtak - Film og marknadsføring av Telemark og Seljord - Wild Telemark
0 RS402019 RS 40/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Melding om vedtak - Kontrollutvalssak 31/19, Møte- og arbeidsplan 2020 - Seljord kontrollutval
0 RS412019 RS 41/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Positivt vedtak - Søknad om etablerertilskot - Asia mat
0 PS802019 PS 80/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Sør-Øst 110 IKS - Endring av selskapsavtale
0 PS812019 PS 81/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Høringssvar Seljord kommune - Endring i introlova
0 PS822019 PS 82/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Ny bruk av Heddeli - ombyggingskostnader og framtidig drift
0 PS832019 PS 83/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll IKA Kongsberg - Selskapsavtale 2020
0 PS842019 PS 84/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Plan for rehabilitering og habilitering i Seljord kommune
0 PS852019 PS 85/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Seljord kommunes representasjon eigarfora i Renovest IKS og Åmotsdal Grendelag L/L - rettingar
0 PS862019 PS 86/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av representantar i nemnd for kulturpris/-stipend - 2019-2023
0 PS872019 PS 87/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Oppmoding Imdi om busetting av flyktningar i 2020
0 PS882019 PS 88/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - innspel til NVE etter synfaring i september 2019
0 PS892019 PS 89/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av politisk observatør i ungdomsrådet - 2019-2023
0 PS902019 PS 90/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Eldrerådet 2020 - 2023
0 PS912019 PS 91/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Strakstiltak vasskade Flatdal barnehage
0 PS922019 PS 92/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll 2. gangshandsaming av forslag til Detaljregulering for E 134 Århus -Seljord (satajuvet) planid 082822018001
0 PS932019 PS 93/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Råd for mennesker med nedsett funksjonsevne 2020 - 2023, val av medlemmar
0 PS942019 PS 94/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Midtre Telemark vassområde - val av representant og vararepresentant til styringsgruppa 2019-2023
0 PS952019 PS 95/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Tildeling/ eigenkapital Breibandutbygging i Seljord 2020
0 PS962019 PS 96/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Val av 2 stk. representantar i prisnemnda for Eldsjelprisen 2020-2023
0 PS972019 PS 97/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Avsetting av tilskot til TV-Aksjonen 2020
0 PS982019 PS 98/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep
0 PS992019 PS 99/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad frå Seljord frivilligheitssentral - auka driftsstøtte frå 2021
0 PS1002019 PS 100/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om drift og etableringstilskot til Seljord hage
0 PS1012019 PS 101/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Søknad om energisparetiltak Granvin kulturhus
0 PS1022019 PS 102/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Seljord kommunes høyringsuttalelse til kraftskatteutvalets forslag til konsesjonsendring og eigedomskatt
0 PS1032019 PS 103/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Budsjett for kontrollarbeid 2020 - Seljord kommune
0 PS1042019 PS 104/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Finansforvaltning - Rapportering, kontroll og risikovurderingar
0 PS1052019 PS 105/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Driftsbudsjettet 2019 - Budsjettkontroll pr. 01.12.2019.
0 PS1062019 PS 106/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll Investeringsbudsjettet 2019 - Nedbudsjetteringar
0 PS1072019 PS 107/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Politisk møtekalender 2020
0 PS1082019 PS 108/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, kommuneplan med handlingsprogram
0 PS1092019 PS 109/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll Nyoppnemning i velferdsutvalet
Versjon:5.2.01