eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samfunnsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 27 20191127 27.11.2019 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen Samfunnsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Utvalsmøte sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 2. gangshandsaming av forslag til Detaljregulering for E 134 Århus -Seljord (satajuvet) planid 082822018001
0 PS22019 PS 2/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 125/2 - Åmotsdalsvegen 1263 - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan til overføring av areal til 125/41
0 PS32019 PS 3/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 109/16 - Fallbekkvegen 220 - Søknad om dispensasjon for bygging av smalar veg for ATV og gangbruk til fritidsbustad
0 PS42019 PS 4/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 49/14 - Furutoppen - Tomt 14 - Arne Henrik Kinn - Søknad om oppføring av bustad og dispensasjon frå planvilkår
0 PS52019 PS 5/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 41/5 - Runningen - Søknad om kjøp av kommunal bustadtomt - Marthe Tveiten Øya og Johnny Angre
0 PS62019 PS 6/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut 63/7 - Sundbøhaugvegen 2 - Innløysing/kjøp av tomt rundt eks. hytte
0 PS72019 PS 7/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - innspel til NVE etter synfaring i september 2019
0 PS82019 PS 8/2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Søknad om bygging av landbruksveg i vegklasse 8, enkel traktorveg- 62/2 - Olav Valhovd
0 PS92019 PS 9/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Klagehandsaming - 97/1 - Marianne Vadder - Vermedalsvegen - Vegklasse 4
Versjon:5.2.01