20200826 26.08.2020 Samfunnsutvalet 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200825 25.08.2020 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 13:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200825 25.08.2020 Formannskap/økonomiutval 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200825 25.08.2020 Eldreråd 14:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200618 18.06.2020 Kommunestyret 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200611 11.06.2020 Formannskap/økonomiutval 11:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200611 11.06.2020 Administrasjonsutval 08:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200610 10.06.2020 Samfunnsutvalet 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200609 09.06.2020 Velferdsutvalet 09:00 Kommunehuset Kommunestyresalen
20200602 02.06.2020 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 13:30 Kommunehuset Kommunestyresalen
Linjer per side Oppdater visning
Første Syner side: 3 / 47 Siste