eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/25
:
Helsedirektoratet 2017
:
Kari Gro Espeland
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/25 20170810 10.08.2017 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - Utbetaling HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170727 27.07.2017 Inngående brev Informasjon om endringer i psykisk helsevernloven Helsedirektoratet
2017/25 20170707 07.07.2017 Inngående brev Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170703 03.07.2017 Inngående brev Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170622 22.06.2017 Inngående brev Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser Helsedirektoratet
2017/25 20170622 22.06.2017 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar 29.06.2017 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170612 12.06.2017 Inngående brev Invitasjon til høring - Forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170518 18.05.2017 Inngående brev Informasjonsskriv om rituell omskjæring av gutter HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170515 15.05.2017 Inngående brev Helsedirektoratet/Sintef: IS-24/8 rapportering - Påminnelse Web Easyresearch - SINTEF
2017/25 20170502 02.05.2017 Inngående brev Nasjonale kvalitetsindikatorer 04.05.2017 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev 14-5112-18 Etablering av offentlig hjertestarterregister - Informasjon om registrering HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev IS-2442 Veileder i saksbehandling - Presiseringer/klargjøringer og planlagt oppdatering av veilederen HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev IS-24/8 rapportering - Psykisk helse- og rusarbeid i kommunen SINTEF
2017/25 20170405 05.04.2017 Inngående brev Nødnett i bruk DSB HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170405 05.04.2017 Inngående brev Informasjon om utlysning av tilskudd under Demensplan 2020 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170325 25.03.2017 Inngående brev Rapport om fysisk aktivitet - Omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet 2017 Helsedirektoratet
2017/25 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartlegging av vald mot helsepersonell og medpasientar Helsedirektoratet
2017/25 20170316 16.03.2017 Inngående brev Implementering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus - Invitasjon til samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet
2017/25 20170314 14.03.2017 Inngående brev Informasjonsbrev III til kommunene - Oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/25 20170314 14.03.2017 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming Altinn
2017/25 20170309 09.03.2017 Inngående brev Helsedirektoratet/Sintef: IS-24/8 rapportering 2017 Web Easyresearch - SINTEF
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Helsedirektoratet
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Informasjon om tilskuddsmidler - Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Helsedirektoratet
2017/25 20170207 07.02.2017 Inngående brev Nytt tilskudd - Implementering av velferdsteknologi 2017-2020 Fylkesmannen i Telemark
2017/25 20170202 02.02.2017 Inngående brev Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170125 25.01.2017 Inngående brev Orientering om søknadsfrist 2017- Tilskudd spesialistutdanning i allmennmedisin Helsedirektoratet
2017/25 20170118 18.01.2017 Inngående brev Tilskudd 2017 - Seksuell helse - Kapittel 762 post 73 Fylkesmannen i Telemark
2017/25 20170112 12.01.2017 Inngående brev Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet
2017/25 20170110 10.01.2017 Inngående brev Rundskriv IS-3/2017 - Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane Helsedirektoratet
Versjon:5.2.01