eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/25
:
Helsedirektoratet 2017
:
Kari Gro Espeland
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/25 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilsynsordning for sal av tobakksvarer og tobakkssurrogat Eigen liste
2017/25 20171222 22.12.2017 Inngående brev Informasjon vedrørende kommunenes plikt til å melde inn opplysninger til kommunalt pasient- og brukerregister Helsedirektoratet
2017/25 20171220 20.12.2017 Inngående brev Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering i helse- og omsorgssektoren Helsedirektoratet
2017/25 20171213 13.12.2017 Inngående brev Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus Helsedirektotratet
2017/25 20171208 08.12.2017 Inngående brev Nytt Tobakkssalgs- og bevillingsregister HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171207 07.12.2017 Inngående brev Tilskuddordningen - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet for 2018 er kunngjort HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171205 05.12.2017 Inngående brev Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov Helsedir - Sigrunn Gjønnes
2017/25 20171201 01.12.2017 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171123 23.11.2017 Inngående brev Veiledning for innsending av IPLOS-data for 2017 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171108 08.11.2017 Inngående brev Fastlegers bruk av gebyrer – Informasjon til kommuner HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171108 08.11.2017 Inngående brev Viktig melding om rapportering på tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171109 09.11.2017 Saksframlegg/innstilling Tilsynsordning for sal av tobakksvarer og tobakkssurrogat
2017/25 20171103 03.11.2017 Inngående brev Kunngjøring - Tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2018 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171101 01.11.2017 Inngående brev Avvikling av helseradionettet - Beslutning HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171030 30.10.2017 Inngående brev Høring pakkeforløp hjerneslag fase 1 Helsedirektoratet
2017/25 20171020 20.10.2017 Inngående brev Foreløpig orientering om kriterier for tilskuddsordningen til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2018 Helsedirektoratet
2017/25 20171013 13.10.2017 Inngående brev Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171011 11.10.2017 Inngående brev Nytt tilsynsansvar for landets kommuner - Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer fra 01.01.2018 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171005 05.10.2017 Inngående brev Innvilger tilskudd til kommuneturnus for leger høsten 2016 og våren 2017 over statsbudsjettet 2017 kapittel 783 post 61 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20171002 02.10.2017 Inngående brev FNs eldredag 01.10.2017 - Brannsikkerhet HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170927 27.09.2017 Inngående brev Logoped- og audiopedagogtjenester og nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Helsedirektoratet
2017/25 20170921 21.09.2017 Inngående brev Høring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen Helsedirektoratet
2017/25 20170831 31.08.2017 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 31.08.2017 Helsedirektoratet - Kvalitetsindikatorer
2017/25 20170822 22.08.2017 Inngående brev Tilskudd til et nasjonalt pilotprosjekt med primærhelseteam Helsedirektoratet
2017/25 20170810 10.08.2017 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - Utbetaling HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170727 27.07.2017 Inngående brev Informasjon om endringer i psykisk helsevernloven Helsedirektoratet
2017/25 20170707 07.07.2017 Inngående brev Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170703 03.07.2017 Inngående brev Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170622 22.06.2017 Inngående brev Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser Helsedirektoratet
2017/25 20170622 22.06.2017 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar 29.06.2017 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170612 12.06.2017 Inngående brev Invitasjon til høring - Forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170518 18.05.2017 Inngående brev Informasjonsskriv om rituell omskjæring av gutter HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170515 15.05.2017 Inngående brev Helsedirektoratet/Sintef: IS-24/8 rapportering - Påminnelse Web Easyresearch - SINTEF
2017/25 20170502 02.05.2017 Inngående brev Nasjonale kvalitetsindikatorer 04.05.2017 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev 14-5112-18 Etablering av offentlig hjertestarterregister - Informasjon om registrering HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev IS-2442 Veileder i saksbehandling - Presiseringer/klargjøringer og planlagt oppdatering av veilederen HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170407 07.04.2017 Inngående brev IS-24/8 rapportering - Psykisk helse- og rusarbeid i kommunen SINTEF
2017/25 20170405 05.04.2017 Inngående brev Nødnett i bruk DSB HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170405 05.04.2017 Inngående brev Informasjon om utlysning av tilskudd under Demensplan 2020 HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170325 25.03.2017 Inngående brev Rapport om fysisk aktivitet - Omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet 2017 Helsedirektoratet
2017/25 20170320 20.03.2017 Inngående brev Kartlegging av vald mot helsepersonell og medpasientar Helsedirektoratet
2017/25 20170316 16.03.2017 Inngående brev Implementering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus - Invitasjon til samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet
2017/25 20170314 14.03.2017 Inngående brev Informasjonsbrev III til kommunene - Oppfølging av akuttmedisinforskriften Helsedirektoratet
2017/25 20170314 14.03.2017 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema - Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming Altinn
2017/25 20170309 09.03.2017 Inngående brev Helsedirektoratet/Sintef: IS-24/8 rapportering 2017 Web Easyresearch - SINTEF
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplikt og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer Helsedirektoratet
2017/25 20170216 16.02.2017 Inngående brev Informasjon om tilskuddsmidler - Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Helsedirektoratet
2017/25 20170207 07.02.2017 Inngående brev Nytt tilskudd - Implementering av velferdsteknologi 2017-2020 Fylkesmannen i Telemark
2017/25 20170202 02.02.2017 Inngående brev Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative HELSEDIREKTORATET
2017/25 20170125 25.01.2017 Inngående brev Orientering om søknadsfrist 2017- Tilskudd spesialistutdanning i allmennmedisin Helsedirektoratet
2017/25 20170118 18.01.2017 Inngående brev Tilskudd 2017 - Seksuell helse - Kapittel 762 post 73 Fylkesmannen i Telemark
2017/25 20170112 12.01.2017 Inngående brev Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet
2017/25 20170110 10.01.2017 Inngående brev Rundskriv IS-3/2017 - Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane Helsedirektoratet
Versjon:5.2.01