eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/38
:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017
:
Per Dehli
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/38 20171208 08.12.2017 Inngående brev Forskrift om oppstartfasen ved privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven Kmd Dep - Haug Anne Svanaug
2017/38 20171115 15.11.2017 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om gjennomføringen av stortingsvalget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20171030 30.10.2017 Inngående brev Alminnelig høring - Forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20171027 27.10.2017 Inngående brev Nye kommune- og fylkesnummer fra 01.01.2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20171016 16.10.2017 Inngående brev Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven - Høring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20171005 05.10.2017 Inngående brev H-2401 Garden som ressurs - Ny rettleiar om byggje- og anleggstiltak i tilknyting til landbruket KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170926 26.09.2017 Inngående brev Ikrafttredelse av ny lov om eierseksjoner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170913 13.09.2017 Inngående brev Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170911 11.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170901 01.09.2017 Inngående brev Ny forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170824 24.08.2017 Inngående brev Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/38 20170712 12.07.2017 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/38 20170705 05.07.2017 Inngående brev Kunngjøring av ny, midlertidig tilskuddsordning for romanifolket / taterne Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/38 20170703 03.07.2017 Inngående brev Høring - Endringer i byggesaksforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170703 03.07.2017 Inngående brev Høring om ledningsarbeider i veggrunn KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170703 03.07.2017 Inngående brev Rundskriv H-6/17 - Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170703 03.07.2017 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170524 24.05.2017 Inngående brev Informasjon om mulig endring i valgloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170516 16.05.2017 Inngående brev Eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170512 12.05.2017 Inngående brev En presentasjon av revidert nasjonalbudsjett 2017 og Kommuneopplegget 2018 FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/38 20170505 05.05.2017 Inngående brev Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Høringsbrev - RETTELSE NTL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2017/38 20170502 02.05.2017 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endringer i byggesaksforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170405 05.04.2017 Inngående brev Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170314 14.03.2017 Inngående brev Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen - Virkning for eldre reguleringsplaner uten byggegrense KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170307 07.03.2017 Inngående brev Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/38 20170223 23.02.2017 Inngående brev Vedtak om todagersvalg etter valgloven § 9-2 Kommunal- og moderniseringsdepartemente
2017/38 20170206 06.02.2017 Inngående brev Informasjon om kommende spørreundersøkelse om lokale folkeavstemninger KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
2017/38 20170105 05.01.2017 Inngående brev Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Versjon:5.2.01