eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/1173
:
39/8 - Nordbygdi - Telemark Bilruter AS - Oppfylling av tomt
:
Egil Birkrem
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2018/1173 20200706 06.07.2020 Utgående brev 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - Telemark Last og Buss- Løyve til reetablering av kantsone langs Bygdaråi SWECO NORGE AS regionkontor Seljord
2018/1173 20200630 30.06.2020 Inngående brev 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - telemark last og Bygg - Tilbakemelding på valg av alternativ Sweco - Due, Nils Petter
2018/1173 20200618 18.06.2020 Utgående brev 39/8 og 41/100 - Nordbyggdi - Telemark Last og Bygg - orientering om svar frå NVE Nils Petter Due
2018/1173 20200612 12.06.2020 Inngående brev Svar frå NVE- Dispensasjonssøknad for utforming av elvekant - Bygdaråi - Seljord kommune Astrid Flatøy
2018/1173 20200603 03.06.2020 Utgående brev Dispensasjonssøknad for utformin av elvekant - tilbakemelding på spørsmål frå NVE Astrid Synnøve Flatøy
2018/1173 20200518 18.05.2020 Utgående brev 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - Telemark Last og Buss - orientering om forventa sakshandsaming Sweco Norge AS
2018/1173 20200515 15.05.2020 Inngående brev 39/8 - Nordbygdi - Førebels tilbakemelding frå NVE NVE
2018/1173 20200512 12.05.2020 Inngående brev 39/8 - Nordbygdi - Søknad om dispensasjon frå reguleringsbestemmelsane SWECO NORGE AS regionkontor Seljord
2018/1173 20200305 05.03.2020 Utgående brev 39/8 - Nordbygdi - Telemark Bilruter AS - Søknad om tilbakeføring av å-kanten i ei lengde på 150m TELEMARK LAST OG BUSS AS
2018/1173 20200224 24.02.2020 Saksframlegg/innstilling 39/8 - Nordbygdi - Telemark Bilruter AS - Søknad om tilbakeføring av å-kanten i ei lengde på 150m
2018/1173 20200131 31.01.2020 Inngående brev Svar frå NVE - Tilbakeføring av utgravd område lang elvekant mot Bygdaråi - Nordbygdi - GBnr 39/8 - Seljord kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1173 20191125 25.11.2019 Inngående brev 39/8 - Nordbygdi - Telemark Buss og last AS - Kommentarar frå Sweco til brev til NVE Sweco Norge AS
2018/1173 20191122 22.11.2019 Utgående brev 39/8 - Nordbygdi - Telemark Buss og last AS - Tilbakeføring av utgravd område lang elvekant mot Bygdaråi - Ber om utale frå NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/1173 20191112 12.11.2019 Inngående brev 39/8 og 41/100 - Telemark bilruter AS - Søknad om tilbakeføring av å-kant SWECO NORGE AS
2018/1173 20190926 26.09.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Overtredelsesgebyr gnr39/bnr8 og gnr41/bnr100 Telemark Bilruter AS MORGEDAL ENTREPRENØR AS m.fl.
2018/1173 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding og tilleggsopplysningar SWECO NORGE AS
2018/1173 20190814 14.08.2019 Utgående brev Forslag til vedtak ilegging av overtredelsesgebyr Telemark Bilruter AS
2018/1173 20190814 14.08.2019 Saksframlegg/innstilling Overtredelsesgebyr gnr39/bnr8 og gnr41/bnr100 Telemark Bilruter AS
2018/1173 20190807 07.08.2019 Inngående brev Svar - Varsel om mogleg overtredelsesgebyr Sweco - Due, Nils Petter
2018/1173 20190708 08.07.2019 Utgående brev 39/8 og 41/100 - Telemark Bilruter AS - Varsel om mogleg overtredelsesgebyr jf. PBL §32-8, samt SAK10 kap.16. Utført tiltak i spesialområde friluftsområde SpF uten gyldig vedtak Telemark Bilruter AS
2018/1173 20181011 11.10.2018 Inngående brev 39/1 - Nordbygdi - Erklæring om ansvarsrett MORGEDAL ENTREPRENØR AS
2018/1173 20181004 04.10.2018 Inngående brev Stadfesting Emil Morgan Hovden
2018/1173 20180925 25.09.2018 Inngående brev Dokument 18/178023-4 E134 - Løyve til midlertidig anleggsavkjørsel og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen
2018/1173 20180913 13.09.2018 Utgående brev 39/1 - Nordbygdi løyve til deponering av reine jordmasser Rune Landsverk
2018/1173 20180905 05.09.2018 Inngående brev Høyringssvar til forespørsel om uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for å deponere rene løsmasser TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2018/1173 20180828 28.08.2018 Inngående brev Fylkesmannen i Telemark - Uttale til søknad om dispensasjon - Deponering av reine masser - 39/1 FYLKESMANNEN I TELEMARK
2018/1173 20180822 22.08.2018 Inngående brev Nabosamtykke Rune Landsverk
2018/1173 20180822 22.08.2018 Inngående brev Godkjent vedtak frå SVV for kryssende anleggstrafikk Morgedal Entreprenør
2018/1173 20180816 16.08.2018 Utgående brev Førespurnad om uttale i samband med søknad frå Morgedal Entreprenør AS om dispensasjon for å deponere reine masser på Gnr 39 Bnr1 Statens vegvesen m.fl.
2018/1173 20180815 15.08.2018 Inngående brev Nabosamtykke Rune Landsverk
2018/1173 20180814 14.08.2018 Inngående brev Nabovarsel /samtykke Rune Landsverk
2018/1173 20180816 16.08.2018 Utgående brev Tilbakemelding på naboar og saksgang Rune Landsverk
2018/1173 20180814 14.08.2018 Inngående brev 39/1 - Søknad om å deponere jordmasser Rune Landsverk
2018/1173 20180731 31.07.2018 Utgående brev 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - Løyve til igangsetting av uttrauing av skogsbotn og oppfylling med steinmasser SWECO NORGE AS
2018/1173 20180710 10.07.2018 Inngående brev 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - Søknad om igangsettingstillatelse Sweco Norge AS Avd. Seljord
2018/1173 20180627 27.06.2018 Utgående brev 39/8 - Nordbygdi - Løyve til Telemark Bilruter AS for uttrauing av skogsbunn og oppfylling med steinmasser SWECO NORGE AS - Avd Seljord
2018/1173 20180620 20.06.2018 Inngående brev 39/8 - Nordbygdi - Søknad frå Telemark Bilruter AS om oppfylling av tomt SWECO NORGE AS - Avd Seljord
Versjon:5.2.01