Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11058/2019 | Avdeling: | Tittel: Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11044/2019 | Avdeling: | Tittel: Rammeavtaler om drift av asylmottak Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11037/2019 | Avdeling: | Tittel: E134 Gvammen-Århus - Omklassifisering - 17-226866-1 Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11063/2019 | Avdeling: | Tittel: 137/25 - Registrert egenerklæring om konsesjon Avs/Mot: Ellen Svartdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Svartdal | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11030/2019 | Avdeling: | Tittel: Egenerklæring om konsesjon 137/25 i Seljord kommune Avs/Mot: Ellen Svartdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Svartdal | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11029/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11077/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11076/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11075/2019 | Avdeling: | Tittel: Rammeavtale - Ekstra /Vikararbeid etter innkalling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11024/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11050/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til tilbakemeldingsmøter 09.01.2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11040/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11049/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11048/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11047/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat frå møte i samarbeidsutvalet 28.11.2019 Avs/Mot: Britt Almquist m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Almquist m.fl. | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11025/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11051/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om refusjon Avs/Mot: Inger Marie Espeland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Marie Espeland | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11020/2019 | Avdeling: | Tittel: Tildeling av midler til kompetanseheving i prosjektet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" - pulje 3 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11059/2019 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11046/2019 | Avdeling: | Tittel: Vitnemål Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 11064/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommuneplan Seljord - Liste over vedtekne planar som skal vidareførast Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 11003/2019 | Avdeling: | Tittel: Notat frå møtet Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 11000/2019 | Avdeling: | Tittel: Direktiv om ordbruk med anmodning om ikke å bruke ordet jul Avs/Mot: Jan Tank-Nielsen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tank-Nielsen | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 11001/2019 | Avdeling: | Tittel: Plankart og føresegner Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10996/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om meirarbeid Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10994/2019 | Avdeling: | Tittel: Presentasjonen Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10993/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppdatert flaumsonekart for Flatdal Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10992/2019 | Avdeling: | Tittel: KP Seljord - perioderapport planforum - 1.gongs handsaming Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10991/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspel til kommunedelsplanen Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Vinje, Signe | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 10990/2019 | Avdeling: |