Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknadsskjema + kopi av faktura Avs/Mot: Telefiber - http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telefiber - | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6329/2018 | Avdeling: | Tittel: 39/1 - Nordbygdivegen 191 - Søknad frå Emil M Hovden om fritak for kommunale avgifter Avs/Mot: Emil Hovden http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emil Hovden | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6276/2018 | Avdeling: | Tittel: Ny løsning for å administrere brukertilganger på KLPs Kundeside Avs/Mot: Klp http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6265/2018 | Avdeling: | Tittel: Eigenfråsegn konsesjon 54/39 i Seljord kommune Avs/Mot: Aktiv eiendomsmegling Bø http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv eiendomsmegling Bø | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6266/2018 | Avdeling: | Tittel: Eigenfråsegn om konsesjon for 7/45 i Seljord kommune Avs/Mot: Eiendomsmegler1 http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6259/2018 | Avdeling: | Tittel: Angåande eigenfråsegn om konsesjon for 39/8 og 41/100 Avs/Mot: Torkel Moen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkel Moen | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6233/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om sommarjobb - Teknisk avdeling 2018 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6318/2018 | Avdeling: | Tittel: 116/7- Utsending av matrikkelbrev Avs/Mot: Wilhelm Kleivi http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wilhelm Kleivi | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6319/2018 | Avdeling: | Tittel: Utbetaling av tilskot 2018 - Åmotsdal IL Avs/Mot: Leiar Åmotsdal idrettslag http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leiar Åmotsdal idrettslag | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6327/2018 | Avdeling: | Tittel: Utbetaling av tilskot 2018 - Flatdal IL Avs/Mot: FLATDAL IL http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLATDAL IL | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6326/2018 | Avdeling: | Tittel: Utlysning av assistentstilling i Flatdal barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6223/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om stilling som fysioterapeut i 100% - 15.08.2018 - 14.08.2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6306/2018 | Avdeling: | Tittel: Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018 Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6280/2018 | Avdeling: | Tittel: 39/9 - Utsending av matrikkelbrev Avs/Mot: Emil Morgan Hovden m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Morgan Hovden m.fl. | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6322/2018 | Avdeling: | Tittel: Charm's Kinamat AS - Styrer for skjenkebevilling Avs/Mot: Asbjørn Speikland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Speikland | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6264/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppfølging nr 2 - Brev vedr. mogleg misligheit i Seljord kommune Avs/Mot: Mogens Iversen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mogens Iversen | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6302/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppfølging nr 2 - Brev vedr. mogleg misligheit i Seljord kommune Avs/Mot: Ingebjørg Liland m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Liland m.fl. | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6301/2018 | Avdeling: | Tittel: Bruksavtale Eventyrøy idrettslag - utbetaling. Avs/Mot: SELJORD IDRETTSLAG http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORD IDRETTSLAG | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6320/2018 | Avdeling: | Tittel: 53/1 - Retur av tinglyst dokument 2018/905696/200 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6293/2018 | Avdeling: | Tittel: 60/1 - Flatdalsvegen 399 - Søknad om mellombels bruksløyve Avs/Mot: TELEBYGG BRATSBERG & MÆLAND AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEBYGG BRATSBERG & MÆLAND AS | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6257/2018 | Avdeling: | Tittel: 7/35 - Manheimstråndi 757 - Løyve til Mona Tveitan om utslepp av sanitært avløpsvatn frå fritidshus Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6256/2018 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsattest - Melding om vigsel Avs/Mot: SKATT SØR http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATT SØR | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6299/2018 | Avdeling: | Tittel: 147/2 - Kvambekk - Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Arndt Fredrik Bugge m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arndt Fredrik Bugge m.fl. | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6241/2018 | Avdeling: | Tittel: 63/7-5 - Sundbøhaugvegen 4 - Løyve til Nina og Finn Christensen for oppføring av tilbygg til hytte Avs/Mot: Nina Chr H Christensen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Chr H Christensen | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6253/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad frå Granvin kulturhus AS Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6240/2018 | Avdeling: | Tittel: 134/3 - Åmotsdalsvegen 1601 - Tilbakemelding på søknad om oppføring ab driftsbygning i landbruket Avs/Mot: Svein Helge Groven http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Helge Groven | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6254/2018 | Avdeling: | Tittel: 134/6 - Åmotsdalsvegen 1602 - Løyve til Torstein J. Groven om riving av driftsbygning i landbruket Avs/Mot: Torstein J Groven http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein J Groven | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6255/2018 | Avdeling: | Tittel: 43/146 - Gravshaugvegen 23 - Tilbakemelding på søknad om fritak kommunale avgifter Avs/Mot: Oddmar Langkås http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddmar Langkås | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6243/2018 | Avdeling: | Tittel: Telemark fylkeskommune - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 33167 - Klubbhus ved Eventyrøy idrettsplass Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6272/2018 | Avdeling: | Tittel: Telemark fylkeskommune - Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 73347 - Garasjebygg ved Raukleiv vinteranlegg Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/88541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.06.2018 | Journalnr: 6273/2018 | Avdeling: |