Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Utbetaling av midlar til tiltak innanfor desentralisera ordning for kompetanseutvikling i skulen 2019 - Region Vest-Telemark Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9323/2019 | Avdeling: | Tittel: 6/1 - Eigenerklæringsskjema - Svein og Svanhild Moen Avs/Mot: Svein og Svanhild moen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein og Svanhild moen | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9322/2019 | Avdeling: | Tittel: Begjæring om fravikelse ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9317/2019 | Avdeling: | Tittel: Begjæring om fravikelse ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9316/2019 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om innsending av IPLOS - Melding til KPR - 2019 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9308/2019 | Avdeling: | Tittel: 45/178 - Vekanvegen 1A - Telesenteret AS - Løyve til igangsetting riving, ombygging, fasadeendring og oppføring av tilbygg Avs/Mot: POINT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POINT AS | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9328/2019 | Avdeling: | Tittel: Velteplass i Håkkedalen for tømmer frå Sundbøskogen Avs/Mot: Trygve Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Aasan | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9321/2019 | Avdeling: | Tittel: 147/2-11 - Midtre Kvambekk 57 - Signert reglar/kontrakt for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbygg Avs/Mot: Lars Erik Finholt http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Erik Finholt | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9313/2019 | Avdeling: | Tittel: 133/ 29 - Angrevegen 254 - Ferdigattest Avs/Mot: Lars Nicolas Hjertås http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Nicolas Hjertås | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9325/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttale - Utvida skjenkeløyve - Nutheim Gjestgiveri AS - Smedalsstemne 2019 Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9311/2019 | Avdeling: | Tittel: Nutheim gjestgiveri AS - Utvida skjenkeløyve 18.10.2019 - 19.10.2019 - Smedalsstemne 2019 Avs/Mot: Nutheim Gjestgiveri http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nutheim Gjestgiveri | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9294/2019 | Avdeling: | Tittel: 148/4 - Myrbøenvegen 160 - Astrid Aase Thorstensen - Løyve til rehabilitering av teglsteinspipe/innsetting av stålinnerrør Avs/Mot: PIPEHATT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PIPEHATT AS | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9326/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Tor Lien Avs/Mot: Tor Lien http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Lien | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9350/2019 | Avdeling: | Tittel: 7/27 - Manheimstråndi 730 - Søknad frå Hovden Hytteservice om riving for utbedring RV36 Avs/Mot: HOVDEN HYTTESERVICE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVDEN HYTTESERVICE AS | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9315/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Ole Gunnar Aase Avs/Mot: Ole Gunnar Aase http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Gunnar Aase | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9348/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Bjørn Åsmund Groven Avs/Mot: Bjørn Åsmund Groven http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Åsmund Groven | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9352/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Knut Skeie Rue Avs/Mot: Knut Skeie Rue http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Skeie Rue | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9353/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Leiv Skar Bjørge Avs/Mot: Leiv Skar Bjørge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leiv Skar Bjørge | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9354/2019 | Avdeling: | Tittel: 46/1 - Nesvegen - Søknad om frådeling av tomt Avs/Mot: Johanna Mårtensson Nes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Mårtensson Nes | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9319/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Jon T. Øverbø Avs/Mot: Jon T. Øverbø http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon T. Øverbø | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 9351/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilger driftstilskudd for 4. kvartal 2019 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9303/2019 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet beretning vedr. momskomp. 4 termin - Seljord kommune Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9298/2019 | Avdeling: | Tittel: 60/8 Søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring på Århusmoen 2A Avs/Mot: BELER AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BELER AS | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9292/2019 | Avdeling: | Tittel: Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9286/2019 | Avdeling: | Tittel: Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9282/2019 | Avdeling: | Tittel: 15/1 med fleire - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Nicolay Benjamin Aall Avs/Mot: Nicolay Benjamin Aall http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicolay Benjamin Aall | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9295/2019 | Avdeling: | Tittel: Fjellheimpuben - Skjenkekontroll 11.10.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9300/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord Hotell - Skjenkekontroll 11.10.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9299/2019 | Avdeling: | Tittel: 133/ 29 - Angrevegen 254 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Lars Nicolas Hjertås http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Nicolas Hjertås | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9293/2019 | Avdeling: | Tittel: 60/8 - Århusmoen 2A - Århus Næringspark AS - Løyve til fasadeendring Avs/Mot: BELER AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BELER AS | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 9301/2019 | Avdeling: |