Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Melding hogst vernskog Bjørge Solfrid Avs/Mot: Atskog - Jan Andersen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atskog - Jan Andersen | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7607/2019 | Avdeling: | Tittel: 147/26 - Øvre Kvambekk - Søknad frå Øyvind Hamre om byging av fritidsbustad Avs/Mot: OMEGA AREAL AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7606/2019 | Avdeling: | Tittel: Kryssing av Grunnåi med vannledning ved Århusmoen industriområde Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7592/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på prosessvarsel Avs/Mot: Sveinung Sauar http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinung Sauar | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7590/2019 | Avdeling: | Tittel: Skrevstulvegen Avs/Mot: Atskog - Morten Hedegart http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atskog - Morten Hedegart | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7579/2019 | Avdeling: | Tittel: Skrevstulvegen Avs/Mot: Halvor Flatland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Flatland | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7578/2019 | Avdeling: | Tittel: Status og utbetaling Hvite busser Avs/Mot: Iselin Stundal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Stundal | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7572/2019 | Avdeling: | Tittel: 45/55 - Mosasida - Registrert eigenfråsegn om konsesjon Avs/Mot: Arvid Edvardsen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Edvardsen | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7574/2019 | Avdeling: | Tittel: 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Vedtak - Sakskostnadar etter forvaltningslova §36 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7622/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord Hotell - Skjenkekontroll 14.08.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7597/2019 | Avdeling: | Tittel: Nutheim Gjestgiveri - Skjenkekontroll 14.08.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7596/2019 | Avdeling: | Tittel: Charm's Kinamat - Skjenkekontroll 14.08.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7595/2019 | Avdeling: | Tittel: GSI rapportering høsten 2019 - invitasjon til samling for nye brukere Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7580/2019 | Avdeling: | Tittel: Skrevstulvegen Avs/Mot: Halvor Flatland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Flatland | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7582/2019 | Avdeling: | Tittel: 2016/1463 Søknad om bygging av landbruksvegen - Skreustulvegen ved Halvor Flatland Avs/Mot: Hjartdal kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjartdal kommune | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7581/2019 | Avdeling: | Tittel: Periodisk oppgjer 02.08.2019 Avs/Mot: SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7589/2019 | Avdeling: | Tittel: 14/1-2 - Garvikstrondi 1052 - Retur av tinglyst dokument 2019/946599/200 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7620/2019 | Avdeling: | Tittel: Akseptbrev nr. 2 - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 - Statsbudsjettet kapittel 761 post 68 - Akuttkjedeprosjektet Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7612/2019 | Avdeling: | Tittel: 74/6 - Flatdalsvegen - Retur av tinglyst dokument 2019/948158/200 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7621/2019 | Avdeling: | Tittel: Faktura 51882 Avs/Mot: Hauglid Eiendom AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hauglid Eiendom AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7571/2019 | Avdeling: | Tittel: Faktura 51882 Avs/Mot: Hauglid Eiendom AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hauglid Eiendom AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7570/2019 | Avdeling: | Tittel: Samarbeidsavtale Arkens grøde - Avdeling for integrering og vaksenopplæring Seljord kommune Avs/Mot: Anne Gro Lønnestad http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Gro Lønnestad | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7604/2019 | Avdeling: | Tittel: Eigedomsavgifter Blikavegen 12 Avs/Mot: Sigmund Blika http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Blika | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7594/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring - Forslag til lov om integrering og forslag til endring i lov om norsk statsborgerskap Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7593/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om bruk av Granvin kulturhus til camping under Dyrskun 2019. Avs/Mot: GRANVIN KULTURHUS AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANVIN KULTURHUS AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7577/2019 | Avdeling: | Tittel: 60/28 - Århusmoen - Erklæring om ansvarsrett - Tømrar Jan Tveit Avs/Mot: TØMRAR JAN TVEIT http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TØMRAR JAN TVEIT | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7601/2019 | Avdeling: | Tittel: 49/14 - Tømmeråsvegen 35 - Søknad om dispensasjon frå tomteinndeling i reguleringsplan til overføring av areal til 49/87 Avs/Mot: Seljord kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord kommune | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 6864/2019 | Avdeling: | Tittel: Samarbeidsavtale - Vedtekter for skogbranntropper i Telemark Avs/Mot: Skogbranntropper i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skogbranntropper i Telemark | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7587/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord bil AS - Brukthandelbevilling Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7588/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding - Sentralt gitt eksamen våren 2019 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/101634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 7585/2019 | Avdeling: |