Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: 45/109 - Brøløsvegen 5 - Funnemark Eiendom AS - Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Avs/Mot: Funnemark AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funnemark AS | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9097/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9069/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9068/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9067/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9066/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9065/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9064/2017 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Turid Opsund Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/79983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Opsund Mæland | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9063/2017 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9100/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 26.05.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9091/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 20.05.2017 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbutki somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbutki somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9090/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 07.06.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9089/2017 | Avdeling: | Tittel: Utbetalingsvedtak av 12.10.2017 Avs/Mot: Helfo vedtak http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo vedtak | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9096/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord bibliotek - Reoler - Informasjon om vald leverandør Avs/Mot: Bibliotekservice http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bibliotekservice | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9107/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 06.02.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9088/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 09.05.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9087/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord bibliotek - Reoler - Informasjon om vald leverandør Avs/Mot: BS Eurobib http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BS Eurobib | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9106/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord biliotek - Reoler - Presisering Avs/Mot: AJ PRODUKTER AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AJ PRODUKTER AS | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9105/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 23.08.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9086/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 10.08.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9085/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord bibliotek - Reolar - Tilbud 2 Avs/Mot: Bibliotekservice http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bibliotekservice | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9104/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord bibliotek - Reolar - Tilbud 1 Avs/Mot: BS Eurosyst http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BS Eurosyst | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9103/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 30.07.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9084/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 20.07.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9083/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord bibliotek - Reolar - Førespurnad til fire leverandørar Avs/Mot: AJ Produkter m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AJ Produkter m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9095/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 23.07.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9082/2017 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til styremøte 20.10.2017 Avs/Mot: VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9099/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om snøscooterløyve i perioden 2017-2020 - Hytteløyve - Alternativ snøscootertrasé - Ingvar Skretting Avs/Mot: Ingvar Skretting http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Skretting | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 3776/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 14.07.2017 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9081/2017 | Avdeling: | Tittel: Avviksskjema 13.07.2017 ***** ***** ***** Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/80000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nesbukti somatiske avd m.fl. | Journaldato: 13.10.2017 | Journalnr: 9080/2017 | Avdeling: |