Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Sender over sak til ny vurdering hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 5162/2021 | Avdeling: | Tittel: Viser til Statsforvalterens avgjørelse i innsynssak Avs/Mot: TA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TA | Journaldato: 10.05.2021 | Journalnr: 5160/2021 | Avdeling: | Tittel: Underskriven oppdragsavtale - Konsulentoppdrag soneinndeling eigedomsskatt Avs/Mot: Are Olsen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Olsen | Journaldato: 09.05.2021 | Journalnr: 5158/2021 | Avdeling: | Tittel: Signert eigenerklæring - Bjørn Arve Nordbø Avs/Mot: Bjørn Arve Nordbø http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arve Nordbø | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 5157/2021 | Avdeling: | Tittel: Påmelding dialogmøte om barnevern 29.04.2021 Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 5147/2021 | Avdeling: | Tittel: Innrapportering - Seljord kommune 2019.xlsx Avs/Mot: Vestfold og Telemark revisjon http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark revisjon | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 5151/2021 | Avdeling: | Tittel: Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 5155/2021 | Avdeling: | Tittel: Svar - klage på vedtak Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 5145/2021 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om løyve til å nytte motorbåt på Store og Vesle Holmetjønn på Lifjell - tynningsfiske - Seljord jakt- og fiskelag 2021-2025 Avs/Mot: SELJORD JAKT OG FISKELAG http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORD JAKT OG FISKELAG | Journaldato: 08.05.2021 | Journalnr: 4921/2021 | Avdeling: | Tittel: Signert avtale Avs/Mot: Granvinkulturhus - Geir Jensen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Granvinkulturhus - Geir Jensen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5135/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Lien Fjellgard Avs/Mot: LIEN FJELLGARD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIEN FJELLGARD AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5129/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Åmotsdalsbui AS - Snarkjøp Åmotsdal Avs/Mot: ÅMOTSDALSBUI AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅMOTSDALSBUI AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5124/2021 | Avdeling: | Tittel: Uttale frå hovudverneombod HVO - sak til AMU Avs/Mot: Hovedvernombod http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedvernombod | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5142/2021 | Avdeling: | Tittel: SSA-L avtale mellom Giant Leap og Vest-Telemark rådet Avs/Mot: Anne Guro Homme - Prosjektleiar i velferdsteknologi i Vest-Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Guro Homme - Prosjektleiar i velferdsteknologi i Vest-Telemark | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5141/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Charm`s Kinamat Avs/Mot: CHARM'S KINAMAT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CHARM'S KINAMAT AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5134/2021 | Avdeling: | Tittel: Databehandlaravtale - M_Solution - Giant Leap om kommunen Avs/Mot: Anne Guro Hommo - Prosjektleiar i velferdsteknologi i Vest-Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Guro Hommo - Prosjektleiar i velferdsteknologi i Vest-Telemark | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5138/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Sjøormen Kro Avs/Mot: AARNESGRUPPEN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AARNESGRUPPEN AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5118/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Nutheim Gjestgiveri Avs/Mot: NUTHEIM GJESTGIVERI AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NUTHEIM GJESTGIVERI AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5123/2021 | Avdeling: | Tittel: Signerte leasingavtaler for 2 stk Suzuki Swift GLX 4X4 Hybrid - Heimesjukepleia Avs/Mot: Seljord kommune - Kommunalsjef helse og omsorg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord kommune - Kommunalsjef helse og omsorg | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5146/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Rema 1000 Seljord Avs/Mot: ATLE BRINGSÅS AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE BRINGSÅS AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5126/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Meny Seljord Avs/Mot: TELESENTERET SELJORD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TELESENTERET SELJORD AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5130/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Joker Flatdal Avs/Mot: ØYLAND MAT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYLAND MAT AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5117/2021 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Svar på tilbod om leasingbil for fysioterapitenesta - Seljord Bil AS Avs/Mot: Helseavdelinga - Leiar http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseavdelinga - Leiar | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5153/2021 | Avdeling: | Tittel: Dialogmøte 29.04.2021 - Barnevernreformen Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5148/2021 | Avdeling: | Tittel: Svar på oppseiing av leigeavtale - lokale til hjelpemiddellager Avs/Mot: Seljord Eiendom AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord Eiendom AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5144/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Wassanas Thaimat Avs/Mot: WASSANAS THAIMAT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WASSANAS THAIMAT AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5127/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Uppigard Natadal Avs/Mot: UPPIGARD NATADAL Dag Aanderaa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UPPIGARD NATADAL Dag Aanderaa | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5133/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Seljord Hotell AS Avs/Mot: SELJORD HOTELL AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORD HOTELL AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5125/2021 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding - Forlenging av avtale - leige av lokale til hjelpemiddellager Avs/Mot: Seljord Eiendom AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Eiendom AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5143/2021 | Avdeling: | Tittel: Gebyr på omsetnad av alkoholhaldig drikke 2020 - Seljordfestivalen AS Avs/Mot: SELJORDFESTIVALEN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/123334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORDFESTIVALEN AS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 5122/2021 | Avdeling: |