Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om snøscooterløyve Kopperobakken - gnr. 123 bnr. 22 - Odd Gunnar Sollid Avs/Mot: Odd Gunnar Sollid http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Gunnar Sollid | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 367/2019 | Avdeling: | Tittel: Innvilger driftstilskudd for januar 2019 over statsbudsjettet 2019 kap. 762, post 63 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 352/2019 | Avdeling: | Tittel: Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 351/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utvida skjenkeløyve Vårmarknaden 2019 Avs/Mot: DYRSKU'N ARRANGEMENT AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRSKU'N ARRANGEMENT AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 349/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om lærlingplass - Barne- og ungdomsarbeider Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 348/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppfølging av vedtak - Kommunestyret 24/18 - Forvaltningsrevisjonsrapport 433006 Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS - Sjølvkost på feietjenester Avs/Mot: Telemark kommunerevisjon http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark kommunerevisjon | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 346/2019 | Avdeling: | Tittel: 12/18 - Egenerklæring om konsesjonfrihet - Aasne Lena Nilsen Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 345/2019 | Avdeling: | Tittel: 147/21 - Øvre Kvambekk 20 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: FAMILIEHYTTA AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAMILIEHYTTA AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 347/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 344/2019 | Avdeling: | Tittel: 7/22 - Manheimstrondi 781 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Seljord Kommune - Egil Birkrem http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Kommune - Egil Birkrem | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 350/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 343/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 341/2019 | Avdeling: | Tittel: 45/140 - Moenvegen 8 - Svar på søknad om miniabonnement på renovasjon Avs/Mot: Hæge Bjåland Enger http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hæge Bjåland Enger | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 265/2019 | Avdeling: | Tittel: Førebels svar: Seljord kommune si sak 2018/1837 Søknad om snøskuter løyve 2016 - 2020 - Tor Johan Hynne Avs/Mot: Nenett - Tor Johan Hynne http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nenett - Tor Johan Hynne | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 376/2019 | Avdeling: | Tittel: Europris Seljord - Salskontroll tobakk 11.01.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 384/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppseiing av avtalar mellom Seljord kommune og Minnefondet for Malerinnen Eva Bull Holte Avs/Mot: Minnefondet for Malerinnen Eva Bull Holte http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minnefondet for Malerinnen Eva Bull Holte | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 288/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord auto-senter AS - Salskontroll tobakk 11.01.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 383/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord Hotell - Skjenkekontroll 12.01.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 386/2019 | Avdeling: | Tittel: 147/2 - 22 - Melding frå Terje Valset om bygging av tilbygg Avs/Mot: Terje Valset http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Valset | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 377/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord og Kviteseid leikarring - Søknad om dekt husleige på Granvin for vår og haust 2019 Avs/Mot: Jon Funner http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Funner | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 353/2019 | Avdeling: | Tittel: 92/25 - Flatdalsvegen 1360 - Søknad frå Statens vegvesen om løyve til å rive bustadhus Avs/Mot: Statens vegvesen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 392/2019 | Avdeling: | Tittel: Fjellheimpuben - Skjenkekontroll 12.01.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 385/2019 | Avdeling: | Tittel: Stasjonsteam AS Sjøormen bilistsenter - Salskontroll tobakk 11.01.2019 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 14.01.2019 | Journalnr: 382/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om grunnskuleopplæring for voksne - Opplæringslova § 4A-1 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2019 | Journalnr: 338/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppmoding om busetting av flyktningar i Seljord i 2019 Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/93957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 13.01.2019 | Journalnr: 11687/2018 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune si handsaming av søknads.nr. 39683 Søknad om erstatning for avlingssvikt Vekstgruppe grovfôr (foretak med husdyr) 64/1 - Olav Lind Avs/Mot: Olav Lind http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Lind | Journaldato: 13.01.2019 | Journalnr: 331/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for praksisundervisning - Seljord kommune. Avs/Mot: Universitetet i Sørøst-Norge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Universitetet i Sørøst-Norge | Journaldato: 13.01.2019 | Journalnr: 329/2019 | Avdeling: | Tittel: EVRY Databehandler-/Dataeksportavtaler Public ECM - Purring Avs/Mot: Evry - http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry - | Journaldato: 12.01.2019 | Journalnr: 335/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2019 | Journalnr: 336/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppseiing av avtalar mellom Seljord kommune og Minnefondet for Malerinnen Eva Bull Holte Avs/Mot: Icloud - Sissel Aase Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/94341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Icloud - Sissel Aase Haugan | Journaldato: 11.01.2019 | Journalnr: 307/2019 | Avdeling: |