Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage - Ekstra tildeling for 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7674/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - Nytt søknads- og saksbehandlingssystem, samt nytt rundskriv pga. av endringer i forskriften Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Velde, Line Silberg van der http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Velde, Line Silberg van der | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7666/2018 | Avdeling: | Tittel: 119/1 - Kvistaul - Tilbakemelding på frådeling av to hyttetomter Avs/Mot: Jørgen Berner http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Berner | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7665/2018 | Avdeling: | Tittel: Questback kvittering - Ventelistetall 2. tertial Avs/Mot: Questback http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7664/2018 | Avdeling: | Tittel: Brøløs vel - Svar på brev sendt frå kommunen 29.06.2018 Avs/Mot: Brøløs vel http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brøløs vel | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7663/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedlegg til søknad - Teikning - Salsbevilling for alkohol - Referanse SWZUSJ Avs/Mot: REMA 1000 Seljord http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REMA 1000 Seljord | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7655/2018 | Avdeling: | Tittel: Førespurnad om uttale i samband med søknad frå Morgedal Entreprenør AS om dispensasjon for å deponere reine masser på Gnr 39 Bnr1 Avs/Mot: Statens vegvesen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen m.fl. | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7634/2018 | Avdeling: | Tittel: Avslutta sak - Krav om matrikkelføring - 17-072320REN-JKVI Veg Dyrlandsdalen syd Avs/Mot: Domstol http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7647/2018 | Avdeling: | Tittel: 144/2 - Angrevatn - Angåande utsetting av frådeling av to hyttetomter Avs/Mot: Henning Hansen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Hansen | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7637/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på naboar og saksgang Avs/Mot: Rune Landsverk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Landsverk | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7613/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjonsbrev til datasenteraktører Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7671/2018 | Avdeling: | Tittel: 126/1 - Restaurering av gamal stoge på Øvre Berge i Åmotsdal - Ingrid Vibeke Nesbakken Snarteland - Saldo/utbetalingskort – Journalnummer 18/002704 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7656/2018 | Avdeling: | Tittel: 80/2 - Zacharias Philipp Dommen Grøstad - Åpne og rydde attgrodd beitemark i kulturlandskapet i Svartdal - Saldo/utbetalingskort – Journalnummer 18/002683 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7661/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7653/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7652/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7651/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppfølging av nærpolitireforma - Vedrørande Stortingets vedtak om styrking av eksisterande lensmannskontor Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7591/2018 | Avdeling: | Tittel: Midlertidig svar på spørsmål om vatningsforbod med spreiar i Seljord kommune Avs/Mot: Liv Grethe Ekre http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Grethe Ekre | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7608/2018 | Avdeling: | Tittel: 93/1 - Åsanvegen 12 - Søknad om konsesjon Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLEREN DIN TELEMARK AS | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7672/2018 | Avdeling: | Tittel: 45/175 - Søknad frå Hæge Manheim om bygging av gjerde eller søppelbod Avs/Mot: Hæge Manheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hæge Manheim | Journaldato: 16.08.2018 | Journalnr: 7670/2018 | Avdeling: | Tittel: Nabosamtykke Avs/Mot: Rune Landsverk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/89894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Landsverk | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 7626/2018 | Avdeling: | Tittel: FV503 - Nye Dyrland bru - Mindre endring av reguleringsplan Avs/Mot: Gunnvor Hagen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnvor Hagen m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 11026/2017 | Avdeling: | Tittel: Gnr./bnr. 60/8. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel Avs/Mot: Århus Næringspark AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Århus Næringspark AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1701/2015 | Avdeling: | Tittel: Gnr./bnr. 92/26. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Aasmundsens Brød & Kaker AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aasmundsens Brød & Kaker AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1698/2015 | Avdeling: | Tittel: Vest-Telemark Kraftlag AS. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1696/2015 | Avdeling: | Tittel: Tveiten Kraft AS. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Tveiten Kraft AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tveiten Kraft AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1692/2015 | Avdeling: | Tittel: Telenor Norge AS. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Telenor Norge AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telenor Norge AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1690/2015 | Avdeling: | Tittel: Gnr./bnr. 44/17. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Telemark Bilruter AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Bilruter AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1687/2015 | Avdeling: | Tittel: Gnr./bnr. 45/10. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Telebygget Seljord AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telebygget Seljord AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1684/2015 | Avdeling: | Tittel: Statnett SF. Utskriving av eigedomsskatt for 2015 - Skattesetel. Avs/Mot: Statnett SF http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/51503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statnett SF | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 1683/2015 | Avdeling: |