Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: 64/20 - Søknad om deling av eigedom Avs/Mot: Anne Kvalheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kvalheim | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6831/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om å byggje enkel traktorveg vegklasse 8 - 92/2 og 92/5 Aase og Aasdalen med Svain - Ole Gunnar Aase Avs/Mot: Ole Gunnar Aase http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Gunnar Aase | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6818/2020 | Avdeling: | Tittel: Kommunene - Brev om informasjon til turister og andre innreisende Avs/Mot: Fylkesmannen - Jan W. Jensen Ruud http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Jan W. Jensen Ruud | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6815/2020 | Avdeling: | Tittel: 72/31 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Lise Charlotte Andersen og Shko Farhad Mohammad Avs/Mot: Lise Charlotte Andersen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Charlotte Andersen m.fl. | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6833/2020 | Avdeling: | Tittel: 125/2/41 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6828/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om endringer i barnevernloven - Prop. 84 L (2019-2020) Avs/Mot: Bufetat http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6822/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - Olav Lind Avs/Mot: Olav Lind http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Lind | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6832/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/136 - Gravshaugvegen 24 - Søknad om kjøp av tilleggsareal Avs/Mot: Torje Veum Rydland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torje Veum Rydland | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6827/2020 | Avdeling: | Tittel: 63/89 - Bjørkesvingen 5 - Uwe Gribowski - Melding om bygning unntatt søknadsplikt Avs/Mot: Uwe Gribowski http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uwe Gribowski | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6830/2020 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål om boplikt - ***** ***** Avs/Mot: Anonym http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 07.07.2020 | Journalnr: 6826/2020 | Avdeling: | Tittel: Brev om informasjon til turister og andre innreisende Avs/Mot: Fylkesmannen - Jan W. Jensen Ruud http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Jan W. Jensen Ruud | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6801/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/8 - Prestegardsvegen 55 - søknad om ferdigattest Avs/Mot: 3D-Arkitekter - Snorre Aasen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 3D-Arkitekter - Snorre Aasen | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6796/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Nye retningslinjer om redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og verneområder Avs/Mot: Jon Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Aasan | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6739/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - 65/5 og 68/14 - Endring i matrikkelen Avs/Mot: Seljord1987@yahoo.com http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord1987@yahoo.com | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6738/2020 | Avdeling: | Tittel: 39/8 og 41/100 - Nordbygdi - Telemark Last og Buss- Løyve til reetablering av kantsone langs Bygdaråi Avs/Mot: SWECO NORGE AS regionkontor Seljord http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS regionkontor Seljord | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6525/2020 | Avdeling: | Tittel: Innvilger driftstilskudd 2020 over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 63 - kommunens deltakelse i pilotprosjekt om primærhelseteam Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6741/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad på stilling som barnehagelærar, fagarbeidar og assistentar Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6640/2020 | Avdeling: | Tittel: Rv 36 - Parsell Stodi - Endring av reguleringsplan Avs/Mot: Statens vegvesen v/Pål Helge Paulsen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen v/Pål Helge Paulsen | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6421/2020 | Avdeling: | Tittel: 92/40 - Åsdalen 181 - Kathe Aase - Løyve til igangsetting av riving og oppføring av ny fritidsbustad Avs/Mot: NORSJØ ARKITEKTER AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSJØ ARKITEKTER AS | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6692/2020 | Avdeling: | Tittel: Rundskriv - Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv. Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6747/2020 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav jordmortenesta 1 og 2 kvartal 2020 Avs/Mot: Vinje kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6749/2020 | Avdeling: | Tittel: 63/136 - Flatdalsvegen 864 - Ferdigattest for driftsbygning i landsbruket Avs/Mot: Tore Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Mæland | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6614/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6751/2020 | Avdeling: | Tittel: Kommunal uttale om støtte av Mercur-programmet - Hegna Landhandel Avs/Mot: Mercur- programmet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mercur- programmet | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6434/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførspurnad - 2020/291 - Nye retningslinjer om redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og i verneområde Avs/Mot: Jon Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Aasan | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6743/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om landbruksmidlar 2020 - Søknad om tilskot til framføring av straum til 137/4 Kråkeroe - Trygve Aasan Avs/Mot: Trygve Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Aasan | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6443/2020 | Avdeling: | Tittel: 147/2/35 - Midte Kvambekk 22 - Lars Jørum - Avtaleformular Avs/Mot: Lars Jørum http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Jørum | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6649/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - VG - Tall og sammenstillinger som gjelder vedtak og tjenestetilbud i kommunen i perioden 01.03.2020 til 01.05.2020 Avs/Mot: VG http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6570/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/11 - Søknad om bakkeplanering - Aasmund Grave Avs/Mot: Aasmund Grave http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aasmund Grave | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6706/2020 | Avdeling: | Tittel: 147/2/35 - Midtre Kvambekk 22 - Lars Jørum - Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå fritidshus Avs/Mot: KVITESEID RØRHANDEL AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/112304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KVITESEID RØRHANDEL AS | Journaldato: 06.07.2020 | Journalnr: 6639/2020 | Avdeling: |