Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Varsel om oppstart av reguleringsplan - Flatsjå Avs/Mot: FESTE SØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FESTE SØR AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9072/2020 | Avdeling: | Tittel: Nytt tidspunkt for synfaring 02.10.20 - enkel traktorvei 62/2 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9071/2020 | Avdeling: | Tittel: 2/128 - Manheimstrondi 48 - søknad om tiltak og erklæring av ansvarsrett Avs/Mot: SELJORD VARMESERVICE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORD VARMESERVICE AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9069/2020 | Avdeling: | Tittel: 71/10 - eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Odda Bolig og Eiendom AS Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET WEXELS DA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET WEXELS DA | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9066/2020 | Avdeling: | Tittel: Høyringsinnspel Akson Avs/Mot: Grete S. Lid http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete S. Lid | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9063/2020 | Avdeling: | Tittel: Dokumentasjon - Vest-Telemark bok og papir Avs/Mot: SELJORD REKNESKAPS-SERVICE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORD REKNESKAPS-SERVICE AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9049/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar frå Seljord kommune - Oversikt over vedtak til Koronakommisjonen Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9039/2020 | Avdeling: | Tittel: Tek ikkje imot stilling som nattevakt Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9068/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om leigeendring på leasingkontrakt 80337999 - NV76473 Avs/Mot: VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9058/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om leigeendring på leasingkontrakt 80262702 - NV74938 Avs/Mot: VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VOLKSWAGEN MØLLER BILFINANS AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9056/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppseiing av 60% stilling ved sentralbordet Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9075/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - 11/14 i Seljord (3820) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9050/2020 | Avdeling: | Tittel: 133/1 - Vedtaksbrev for driftstilskudd - godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9076/2020 | Avdeling: | Tittel: 66/15 - Flatdalsbyen 11 - Jonas Haugsvold - Løyve til rehabilitering av pipe på fritidsbustad Avs/Mot: SELJORD VARMESERVICE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORD VARMESERVICE AS | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9042/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/234 - Storgård 3 - Samtykke til nabovarsel Avs/Mot: Aasmund Rinde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aasmund Rinde | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9040/2020 | Avdeling: | Tittel: 135/3 - Åmotsdalsvegen 1675 - Løyve til Kjetil Haugan for oppføring av reiskapshus / saghus som ein driftsbygning i landbruket Avs/Mot: Kjetil Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Haugan | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9012/2020 | Avdeling: | Tittel: 133/1 Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - Espen Høydahl Avs/Mot: Espen Høydahl http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Høydahl | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9059/2020 | Avdeling: | Tittel: 62/4 - Søknad om utbetaling frå skogfond og søknad om tilskot til ungskogpleie - Tore Mæland Avs/Mot: Tore Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Mæland | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9077/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utsett skulestart Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9052/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling fra skogfond for 11/14 Avs/Mot: Vestfold og Telemark Revisjon http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark Revisjon | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9046/2020 | Avdeling: | Tittel: 63/5 - Flatdalsvegen 287 - Søknad frå Torgeir Lognvik om løyve til oppføring av carport Avs/Mot: Tømrar Trygve Lia http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tømrar Trygve Lia | Journaldato: 28.09.2020 | Journalnr: 9064/2020 | Avdeling: | Tittel: Oversikt over vedtak til Koronakommisjonen Avs/Mot: Fylkesmannen - Resch-Knudsen, Vibeke http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Resch-Knudsen, Vibeke | Journaldato: 27.09.2020 | Journalnr: 9038/2020 | Avdeling: | Tittel: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport nr. 120 - 25.09.2020 - Unntatt offentlighet Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9029/2020 | Avdeling: | Tittel: Tillatelse - Søknad om restaurering av staule - Solheimhaugen 85/3 i Seljord kommune - Olav Moen Avs/Mot: Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9021/2020 | Avdeling: | Tittel: 92/8 - Heiåvegen 1225 - Torulf Traaserud - tillatelse til fasadeendring på hytte Avs/Mot: Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9032/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9017/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om stilling som kvilande nattevakt 81 % stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9003/2020 | Avdeling: | Tittel: 72/20 - Natadalsvegen 168 - Underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Bjørn Ove Andersen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ove Andersen m.fl. | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9004/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/136 - Gravshaugvegen 24 - Angåande oppmåling av tomtegrenser Avs/Mot: Birger Alf Stenstad m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Alf Stenstad m.fl. | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9035/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om tilsetting i vikariat som lønsmedarbeidar Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/114674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2020 | Journalnr: 9009/2020 | Avdeling: |