Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Brygge G.Bnr.9/12 Avs/Mot: Hagenmail - Arne Hagen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hagenmail - Arne Hagen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3444/2020 | Avdeling: | Tittel: Uttale om Kongehella AS Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3436/2020 | Avdeling: | Tittel: Ny kontaktinformasjon for villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell Avs/Mot: Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3429/2020 | Avdeling: | Tittel: Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Avs/Mot: Helsedirektoretet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoretet | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3427/2020 | Avdeling: | Tittel: Viktig informasjon fra Helsedirektoratet om helsepersonell fra nasjonalt register Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3425/2020 | Avdeling: | Tittel: Jan Evensen - Malemester Evensen AS - Svar på førespurnad Avs/Mot: Malermester-Evensen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malermester-Evensen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3422/2020 | Avdeling: | Tittel: Gro Marit Fossen - Innreiseforbudet Avs/Mot: Gro Marit Hesthag Fossen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Marit Hesthag Fossen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3421/2020 | Avdeling: | Tittel: Steven Carpenter - Korona og pendling Avs/Mot: Steven Michael Carpenter http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steven Michael Carpenter | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3420/2020 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål om flytting til Seljord Avs/Mot: Margaret Ann Waddicor http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margaret Ann Waddicor | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3395/2020 | Avdeling: | Tittel: Haustingsskograpporten - Framlegg til endringar Avs/Mot: Kulturlandskapssenteret http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturlandskapssenteret | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3393/2020 | Avdeling: | Tittel: Skilt og felles fysiske informasjonstiltak - Utvalgte kulturlandskap 2019 - Hjartdal og Svartdal Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3386/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om innreise - Ingjerd Jevnaker Straand - Audun M Solheim Avs/Mot: Audun M Solheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun M Solheim | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3389/2020 | Avdeling: | Tittel: Dispensasjon frå innreiseforbud - Kvåle - Din Gard Avs/Mot: LIND OLAV http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LIND OLAV | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3383/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om fritak fra innreiseforbud Avs/Mot: SLAATTO RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLAATTO RØR AS | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3382/2020 | Avdeling: | Tittel: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Ukentlig ROS-analyse uke 15 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3433/2020 | Avdeling: | Tittel: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 48 - 03.04.2020 - 12:16 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3426/2020 | Avdeling: | Tittel: Referat frå felles beredskapsmøte mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fylkesmannen 01.04.2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3381/2020 | Avdeling: | Tittel: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Krisestøtteenheten - Situasjonsoppdatering koronaviruset 02.04.20 Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfolr og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfolr og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3380/2020 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune 03.04.2020 - Vedtak Smågodt - Forlenga Avs/Mot: Europris Seljord m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Europris Seljord m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3418/2020 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune 03.04.2020 - Vedtak vedrørande serveringssteder er forlenga Avs/Mot: Seljord Hotell m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord Hotell m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3416/2020 | Avdeling: | Tittel: 9/12 - Svar frå Seljord kommune - Brygge Avs/Mot: Arne Hagen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Hagen | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3373/2020 | Avdeling: | Tittel: Resyme av høyringsinnspel på Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og mot innreise for personar som bur utanfor regionen av 020420 Avs/Mot: Carina Thorvaldsen (FrP) m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Thorvaldsen (FrP) m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3377/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon frå Seljord kommune til lag og næringsliv i Seljord torsdag 12.03.2020 Avs/Mot: Laila Skinnadalen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Skinnadalen m.fl. | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3424/2020 | Avdeling: | Tittel: Saksavslutning - Utvalgte kulturlandskap UKL - Hjartdal og Svartdal - Bygningsrapport i grenda Svartdal Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3390/2020 | Avdeling: | Tittel: Saksavslutning - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Prosjekt L1907 - Hjartdal og Svartdal - Utvalgte kulturlandskap UKL Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3388/2020 | Avdeling: | Tittel: Hjartdal og Svartdal - Utvalgte kulturlandskap UKL - Biologisk mangfold og pollinerende insekter Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3385/2020 | Avdeling: | Tittel: Melding om motteke søknad Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3370/2020 | Avdeling: | Tittel: 79/17 - Svatdalsvegen - Flytting av Skulehuset i Svartdal - Svar på nye spørsmål Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3376/2020 | Avdeling: | Tittel: Førebels tilbakemelding frå Seljord kommune - Søknad frå Elisabeth Hagen Kvalem om å praktisere yoga Avs/Mot: Elisabeth Hagen Kvalem http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Hagen Kvalem | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3375/2020 | Avdeling: | Tittel: Flytting fra Oslo til Flatdal Avs/Mot: Margaret Ann Waddicor http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/109077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margaret Ann Waddicor | Journaldato: 03.04.2020 | Journalnr: 3410/2020 | Avdeling: |