Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Signert eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyvet Avs/Mot: Leif Jacob Finkenhagen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Jacob Finkenhagen | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2023/2021 | Avdeling: | Tittel: 49/91 - Furutoppen 12 - Klage på vedtak i sak 2020/1113-36 Avs/Mot: CODEX ADVOKAT OSLO AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CODEX ADVOKAT OSLO AS | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2015/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2010/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2009/2021 | Avdeling: | Tittel: Sjøormen Kro - Smittevernkontroll 24.02.2021 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2017/2021 | Avdeling: | Tittel: Charm`s Kinamat - Smittevernkontroll 24.02.2021 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2016/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om kulturmidlar 2021 - Moen Foreldrelag Avs/Mot: MOEN FORELDRELAG http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOEN FORELDRELAG | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2011/2021 | Avdeling: | Tittel: Kommunene - Nytt tidspunkt - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2021/2021 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll 24.02.2021 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2019/2021 | Avdeling: | Tittel: Skjenkekontroll 24.02.2021 Avs/Mot: Securitas AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Securitas AS | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2018/2021 | Avdeling: | Tittel: Rett versjon av vedtekter for Telemarksvegen februar 2021 Avs/Mot: Froland Kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Froland Kommune | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2028/2021 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til å søkje om tilskot til å arrangere sommarskole Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2036/2021 | Avdeling: | Tittel: Varsel om dataangrep på vannverk Florida Avs/Mot: Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2034/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om snøscooterløyve 2021 - 2025 Avs/Mot: Asbjørn Speikland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Speikland | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2012/2021 | Avdeling: | Tittel: Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter Avs/Mot: Virke http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke | Journaldato: 25.02.2021 | Journalnr: 2035/2021 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad fra Seljord Kommune Avs/Mot: Regionalforvaltning http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 2001/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om støtte fra regionalt næringsfond - søknadsnummer 2021-0004 Avs/Mot: LIEN FJELLGARD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LIEN FJELLGARD AS | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 2000/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad på stilling som sommarvikar Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1984/2021 | Avdeling: | Tittel: Mellombels arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1991/2021 | Avdeling: | Tittel: Vidaresender brev angåande sak 8/21 Avs/Mot: Feste Landskap - Arkitektur http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Feste Landskap - Arkitektur | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1997/2021 | Avdeling: | Tittel: Telemark Utviklingsfond - Investering i infrastruktur 19.02.2021 Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfold og Telemark fylkeskommune | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 2003/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 2005/2021 | Avdeling: | Tittel: Signert eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyvet - Arne Dyrland Avs/Mot: Arne Dyrland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Dyrland | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1998/2021 | Avdeling: | Tittel: Følgjeskriv pedagogisk rapport Avs/Mot: VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1869/2021 | Avdeling: | Tittel: 22/1 - Vedtak skogfond - udekka investering Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1992/2021 | Avdeling: | Tittel: Løyve - 69/21 - AT Skog for Trygve Lia - Traktorveg - vegklasse 8 med avvik Avs/Mot: Jan Andersen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Andersen | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1931/2021 | Avdeling: | Tittel: Løyve - 69/21 - AT Skog for Trygve Lia - Traktorveg - vegklasse 8 med avvik Avs/Mot: AT SKOG SA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AT SKOG SA | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1905/2021 | Avdeling: | Tittel: Eigenerklæring og samtykke - Kjetil Langåsdalen Avs/Mot: Kjetil Langåsdalen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Langåsdalen | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1955/2021 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1981/2021 | Avdeling: | Tittel: Svar på førespurnad - Klargjøring av areal for hytteutbygging Avs/Mot: Hans Wiggo Rinde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/120210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Wiggo Rinde | Journaldato: 24.02.2021 | Journalnr: 1999/2021 | Avdeling: |