Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6176/2019 | Avdeling: | Tittel: 17/42 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Svanhild Neverdal Avs/Mot: Adv. Aarnes, Gavle, Telnes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Aarnes, Gavle, Telnes | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6142/2019 | Avdeling: | Tittel: Vernerunde - Flatdal skule 12.06.2019 Avs/Mot: Flatdal skule v/ rektor http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flatdal skule v/ rektor | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6146/2019 | Avdeling: | Tittel: 8/26 - Vefaldåsen 51 - Vedrørende søknad til Seljord kommune om periodisk tøming av Klaro rensanalegg Avs/Mot: Halvor Vefald http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Vefald | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6172/2019 | Avdeling: | Tittel: Prinsippvedtak om utgreiing av bompengefinansiering i Vest - Telemark Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOKKE KOMMUNE | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6191/2019 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6173/2019 | Avdeling: | Tittel: 63/45 - Flatdalsvegen1028 - Søknad om tiltak - Alicja Horyza og Pawel Batogowski Avs/Mot: PEWI AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PEWI AS | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6167/2019 | Avdeling: | Tittel: Om etableringen av KS Vestfold og Telemark - Kommunenes valg av representanter til KS - Samt aktuelle datoer. Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6178/2019 | Avdeling: | Tittel: 75/8 - Skararudvegen 19 - Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Annbjørg Øverbø m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annbjørg Øverbø m.fl. | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6144/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune sender med dette over høyringssak 2019/1032 Søknad om bygging av skogsbilvegen vegklasse 4 - Vermedalsvegen - 97/1 - Marianne Vadder og sak 2019/1033 Søknad om tilskot Vermedalsvegen Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6125/2019 | Avdeling: | Tittel: 14/23 - Garvikstrondi 1052 - Utsending av matrikkelbrev Avs/Mot: Jørund Telnes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørund Telnes | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 6135/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttale - Dyrsku'n 13.09.2019 - 15.09.2019 Avs/Mot: Seljord Kommune - Koordinator for rusomsorg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Kommune - Koordinator for rusomsorg | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6140/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Avs/Mot: Postmottak HOD http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6130/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6128/2019 | Avdeling: | Tittel: Retur av søknad - landbruksveg - Vermedalsvegen - 97/1 - bygging av skogsbilveg - Marianne Vadder - Seljord Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6126/2019 | Avdeling: | Tittel: Retningslinjer for regulering av støy i Seljord Avs/Mot: Høye Øverland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høye Øverland | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6114/2019 | Avdeling: | Tittel: Vertskommunesamarbeid om psykologtenester i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Tokke Avs/Mot: Kari Gro Espeland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Gro Espeland | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6105/2019 | Avdeling: | Tittel: Innspill fra de ansatte ved Joker Flatdal til sak nr PS36/19 Avs/Mot: Joker Flatdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joker Flatdal | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6102/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om fritak frå valliste Avs/Mot: Mona Helen Haugan m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Helen Haugan m.fl. | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6093/2019 | Avdeling: | Tittel: Høye Øverland - Retningslinjer for regulering av støy i Seljord Avs/Mot: Høye Øverland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høye Øverland | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6141/2019 | Avdeling: | Tittel: Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere med vedlegg Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6104/2019 | Avdeling: | Tittel: Valg av kontrollutvalg og folkevalgtopplæring etter kommune- og fylkestingsvalget 2019 - 19-10624-2 Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6123/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om utvidet deltakelse i introduksjonsordningen - Saksnr A7/2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6137/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune ber om særuttale frå den regionale kulturminneforvaltninga til Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 56/1 Lønnestad - Tor Lønnestad Avs/Mot: Telemark Fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark Fylkeskommune | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6106/2019 | Avdeling: | Tittel: 2. Terminutbetaling av integreringstilskot år 2-5 for 2019 Avs/Mot: IMDi - INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi - INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6111/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommunens og fylkeskommunens søknad om tilgang til opplysninger fra folkeregisteret Avs/Mot: SKATTEETATEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6110/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om permisjon - Saksnr A10/2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6139/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen - Saksnr A9/2019 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6138/2019 | Avdeling: | Tittel: 1/78 - Brøløsvegen 75 - Kjell Arild Teigen - Førebels tilbakemelding på søknad omtilbygg garasje Avs/Mot: Kjell Arild Teigen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Arild Teigen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6129/2019 | Avdeling: | Tittel: 85/2 - Svartdalsvegen 163 - Løyve til Ingerid Bakkemoen for oppføring av tilbygg til våningshus Avs/Mot: Ingerid Bakkemoen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/100158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingerid Bakkemoen | Journaldato: 20.06.2019 | Journalnr: 6109/2019 | Avdeling: |