Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Endring av veiklasse for skogsveien Eskvamvegen - Seljord kommune Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 622/2020 | Avdeling: | Tittel: Signert reglar/kontrakt for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbygg Avs/Mot: Egil Eek http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Eek | Journaldato: 16.01.2020 | Journalnr: 639/2020 | Avdeling: | Tittel: 49/23 - Tyristigen 1 - Løyve til Halvor Øygarden for bruksendring på einebustad m/sokkel til einebustad Avs/Mot: Halvor Øygarden http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Øygarden | Journaldato: 15.01.2020 | Journalnr: 540/2020 | Avdeling: | Tittel: 45/144 Kapteinsgata 28 - Bionniva Smart Living AS - Revidert ferdigattest då vilkår om tilgang for rullestolbrukere er endra i prosjektfasen Avs/Mot: Boinnova Smart Living AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boinnova Smart Living AS | Journaldato: 14.01.2020 | Journalnr: 517/2020 | Avdeling: | Tittel: Takst Sollid 145/1 Seljord Kommune Avs/Mot: kåre sollid http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kåre sollid | Journaldato: 14.01.2020 | Journalnr: 530/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Ferdigattest Avs/Mot: OK VARMETEKNIKK AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OK VARMETEKNIKK AS | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 399/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/7 - Flatingrendi 30 - Oddvar Hilde - Løyve til bruksendring av eldhus Avs/Mot: Oddvar Hilde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Hilde | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 473/2020 | Avdeling: | Tittel: 49/23 - Tyristigen 1 - Søknad frå Halvor Øygarden om bruksendring på bustad Avs/Mot: Halvor Øygarden http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Øygarden | Journaldato: 13.01.2020 | Journalnr: 457/2020 | Avdeling: | Tittel: 45/144 Kapteinsgata 28 - Bionniva Smart Living AS - Endring av vilkår i ferdigattest Avs/Mot: Boinnova http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boinnova | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 438/2020 | Avdeling: | Tittel: Endring av plantegninger Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/106070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 410/2020 | Avdeling: | Tittel: 46/69 - Nesvegen - Underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Bjørg Stenhaug Reiten m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Stenhaug Reiten m.fl. | Journaldato: 09.01.2020 | Journalnr: 206/2020 | Avdeling: | Tittel: 46/69 - Utsending av matrikkelbrev Avs/Mot: Odd Gunnar Sollid m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Gunnar Sollid m.fl. | Journaldato: 09.01.2020 | Journalnr: 204/2020 | Avdeling: | Tittel: 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: OK VARMETEKNIKK AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OK VARMETEKNIKK AS | Journaldato: 09.01.2020 | Journalnr: 328/2020 | Avdeling: | Tittel: Open jobbsøknad ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 149/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold. Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 133/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 130/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 2019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 127/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 237822019/1900-1 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad frå Kurt Arvid Andersson om renovasjonfritak Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Hagen Vika | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 125/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på tilsynsrapport Tømmeråsvegen 11 og 13 20.12.2019 Avs/Mot: SVENSEID TUNET SA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSEID TUNET SA | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 11518/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retten etter introduksjonsloven § 17 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 173/2020 | Avdeling: | Tittel: Justerte planer for opprustning av Øverlandsvegen, Berglandsvegen og Krossmyr-Gonge Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 137/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppmoding Imdi om busetting av flyktningar i 2020 Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 102/2020 | Avdeling: | Tittel: Trafikkregulerende tiltak på rv36 Sjøormporten tunnel Avs/Mot: Statens vegvesen - Plan og forvaltning http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen - Plan og forvaltning | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 161/2020 | Avdeling: | Tittel: Produktleveranser for vann-, slam- og avløpsrensing 2020 Avs/Mot: Kemira Oyj http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kemira Oyj | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 153/2020 | Avdeling: | Tittel: Fakturaspørsmål - SALG00018155 Avs/Mot: Identum - Salg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Identum - Salg | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 123/2020 | Avdeling: | Tittel: Justert refusjonskrav eFeide Avs/Mot: Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl. | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 121/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførespurnad - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold Avs/Mot: TA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 147/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførespurnad - VTB - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Avs/Mot: VEST-TELEMARK BLAD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK BLAD AS | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 188/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførespurnad - VTB - 237102019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Avs/Mot: VEST-TELEMARK BLAD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-TELEMARK BLAD AS | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 189/2020 | Avdeling: | Tittel: 45/60 - Borgenvegen 8 - Svar på søknad om miniabonnement renovasjon Avs/Mot: Einar Aarbakk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/105784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Aarbakk | Journaldato: 07.01.2020 | Journalnr: 124/2020 | Avdeling: |