Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedrørende postforsendelse - Tilbakemelding angående avtale Avs/Mot: IDEA KOMPETANSE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDEA KOMPETANSE AS | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10099/2019 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Ragnar Lurås - 2019/29-6 - Busetting av flyktingar - Integrerings- og mangfolddirektoratet Avs/Mot: Nrk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10092/2019 | Avdeling: | Tittel: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste - Søke tilskot for 2020 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10088/2019 | Avdeling: | Tittel: Stikkprøvekontrollskjema etter stadleg kontroll 07.11.2019 - Dahle Gard Avs/Mot: Dahle Gard http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahle Gard | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10086/2019 | Avdeling: | Tittel: Kvittering på innsendt høringssvar på Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Avs/Mot: Dss Dep - regjeringen.no - Kunnskapsdepartementet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - regjeringen.no - Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10084/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommentarar til nabovarsel angåande søknad om lanbruksveg Avs/Mot: olav valhovd http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: olav valhovd | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10083/2019 | Avdeling: | Tittel: Øvelse - Varslingsøvelse 4-2019 - Orientering om øvelsen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10102/2019 | Avdeling: | Tittel: Forslag til jordskifteavgjerd - Sak 18-022209REN-JKVI Deponi Flatin Avs/Mot: Øvre Telemark Jordskifterett http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øvre Telemark Jordskifterett | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10091/2019 | Avdeling: | Tittel: 10/10 - Manheimstrondi 1531 - Registrering av avløpsløysinga og vassforsyninga til Bustaden - Bjørg Anne Runningen Østvoll og Svein Østvoll Avs/Mot: Bjørg Anne R Østvoll og Svein Østvoll http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Anne R Østvoll og Svein Østvoll | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10093/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert- Avtale bredbåndstjenester - Telefiber Avs/Mot: Vinje kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 08.11.2019 | Journalnr: 10085/2019 | Avdeling: | Tittel: RMP Avs/Mot: Gunleik Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunleik Mæland | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10073/2019 | Avdeling: | Tittel: RMP Avs/Mot: Gunleik Mæland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunleik Mæland | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10072/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om uttak av skogfond til bygging av leggeplass/vedlikehald skogsbilveg Sudbøvegen Avs/Mot: Malermester-Evensen - Jan Evensen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malermester-Evensen - Jan Evensen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10069/2019 | Avdeling: | Tittel: Rentemiddelbudsjettering i kommunene 2020 - forventa renter av skogfond 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen - Aakre, Liv http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Aakre, Liv | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10065/2019 | Avdeling: | Tittel: 137/23 - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Astrid T Svartdal Avs/Mot: Astrid T Svartdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid T Svartdal | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10040/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommentar til reguleringsplanen E134 Århus - Seljord (Satajuvet) Avs/Mot: Svein Ola Våset http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ola Våset | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10039/2019 | Avdeling: | Tittel: Jordleigeavtaler Avs/Mot: Marianne Vadder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Vadder | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10030/2019 | Avdeling: | Tittel: Jordleigeavtaler Avs/Mot: Marianne Vadder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Vadder | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10029/2019 | Avdeling: | Tittel: Jordleigeavtaler Avs/Mot: Marianne Vadder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Vadder | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10028/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om ferdigstilt arkeologisk undersøkelse Nordbygdi industriområde Avs/Mot: Svein Olav Straand http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Olav Straand | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10019/2019 | Avdeling: | Tittel: Infrastukturtiltak Nordbygdi industriområde Avs/Mot: Svein Olav Straand http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Olav Straand | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10018/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilsvar på klage Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10042/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedrørande - Høringsuttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet) Planid 08282018001 - 18-06896-14 Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10076/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på e-post om anbod verdivurdering bygningsarv Svartdal Avs/Mot: Vest-Telemark museum http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark museum | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9994/2019 | Avdeling: | Tittel: 49/90 - Oversending av dokument til tinglysning Avs/Mot: Kartverket, tinglysningen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket, tinglysningen | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9952/2019 | Avdeling: | Tittel: 48/82 - Hegnivegen 1 - Audun Vesterdalen - Ferdigattest Avs/Mot: Audun Vesterdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/103865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Vesterdal | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 9811/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 137/1 i Seljord (0828) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10074/2019 | Avdeling: | Tittel: Sak som er omtalt i vedtak i 2016 Avs/Mot: Kristine Røed Brun http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Røed Brun | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10024/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon utan løn 16.12.2019 med svar Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10049/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon med løn 09.12.2019 og 12.12.2019 med svar Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/104108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | Journalnr: 10053/2019 | Avdeling: |