Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilsagn om tilskudd til bygging av skogsbilveien Berglandsvegen - landbruksbilvei kl. 4 - Seljord kommune Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Kristoffersen, Per | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3283/2017 | Avdeling: | Tittel: 42/1 - Bjørn Vestergård Lognvik - Restaurering av dekorerte stuer - Saldo / Utbetalingskort - Journalnr.: 11/550063 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3303/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3323/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3277/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3278/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3279/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3276/2017 | Avdeling: | Tittel: 126/1 - Ingrid Vibeke N. Snarteland - Restaurering av gamal stall - Saldo/utbetalingskort - Journalnr 13/550066 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3297/2017 | Avdeling: | Tittel: 75/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Annbjørg Øverbø - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3315/2017 | Avdeling: | Tittel: 93/6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Annbjørg Øverbø - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3314/2017 | Avdeling: | Tittel: 120/1 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Annbjørg Øverbø - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3313/2017 | Avdeling: | Tittel: 120/5 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Annbjørg Øverbø - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3312/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3280/2017 | Avdeling: | Tittel: Overtaking av 1/33 og 1/42 - Brøløsvegen 87 Avs/Mot: Torodd Aase http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/72910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torodd Aase | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 1989/2017 | Avdeling: | Tittel: 11/5 - Tor Gunnar Brekke - Restaurering - Saldo/utbetalingskort - Journalnr 13/550113 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3302/2017 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting motteken søknad endring av opphaldstid ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3272/2017 | Avdeling: | Tittel: 115/5 - Dyrlandsdalen skule - Behalde skulen Avs/Mot: Margit Listaul m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margit Listaul m.fl. | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3292/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om endring/overflytting av barnehageplass, RefnrWeb:XHVJCU ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3270/2017 | Avdeling: | Tittel: Behov for forsikring av bustad - 1/33 og 1/42 - Brøløsvegen 87 Avs/Mot: Wenche C Høsøien Aasen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/72908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche C Høsøien Aasen | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 1987/2017 | Avdeling: | Tittel: 107/39 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kirsti Irene Strøm - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3319/2017 | Avdeling: | Tittel: 48/96 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Svein Tveiten - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3322/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3273/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3274/2017 | Avdeling: | Tittel: 54/9 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Robert Finkenhagen - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3316/2017 | Avdeling: | Tittel: 2/69 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Kristoffer Tveit - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3308/2017 | Avdeling: | Tittel: 7/55 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Anne Mette Rørvik - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3309/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/58 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Andreas Kåsa - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3305/2017 | Avdeling: | Tittel: 107/39 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Mariann Heggland - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3318/2017 | Avdeling: | Tittel: 23/8 - 23/12 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Tore Tengesdal - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3310/2017 | Avdeling: | Tittel: 92/26 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Aasmundsen Bakeri Telemarksbakeren eftf.AS - Tinglyst dokument Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/74222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 21.03.2017 | Journalnr: 3301/2017 | Avdeling: |