Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Spørsmål om gnr 70 bnr 1 m.fl. i Seljord Avs/Mot: Norsk Landbruksmegling http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksmegling | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8558/2019 | Avdeling: | Tittel: 53/19 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Terje Olav Fillingsnes Avs/Mot: Terje Olav Fillingsnes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Olav Fillingsnes | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8531/2019 | Avdeling: | Tittel: 124/5 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon Avs/Mot: Einar Sollid Tveit m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Sollid Tveit m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8515/2019 | Avdeling: | Tittel: 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Marianne Vadder - Søknad om oppføring av sauefjos og riving /demontering av eldre bygning Avs/Mot: Trond Johnsen m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Johnsen m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8565/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Forbehold om varsel om søksmål jf Tvl. § 5-2 Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8509/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8551/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om deltaking i Telemark innkjøpssamarbeid KO - Seljord kommune Avs/Mot: BØ KOMMUNE m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØ KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8510/2019 | Avdeling: | Tittel: 124/5 - Åmotsdalsvegen 1231 - Underretning om matrikkelføring Avs/Mot: Helen Elisabeth Østerhus m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helen Elisabeth Østerhus m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8449/2019 | Avdeling: | Tittel: Hjartdøla - Befaringsplan Avs/Mot: OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8564/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsyn - Seljord Seniordans - Støtte til husleige Avs/Mot: TA - Telemarksavisa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA - Telemarksavisa | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6885/2014 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsyn - Utviklingsavtale Avs/Mot: TA - Telemarksavisa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA - Telemarksavisa | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6880/2014 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsyn - Busetting av flyktningar - Fritak frå verv - Leigeavtale Avs/Mot: TA - Telemarksavisa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA - Telemarksavisa | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6879/2014 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførespurnad - 2014/1310-5 journalpost 6416/2014 Avs/Mot: TA - Telemarksavisa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA - Telemarksavisa | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6878/2014 | Avdeling: | Tittel: Utgår Avs/Mot: Seljord personal AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord personal AS | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6868/2014 | Avdeling: | Tittel: Vurdering av grunneigaravtale mellom Anna Marie Hegni - 63/48- og Flatdal Bygdeutviklingslag Avs/Mot: Anna Marie Hegni http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Marie Hegni | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8459/2019 | Avdeling: | Tittel: 33/1 - Nordbygdivegen 319 - Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Atle Melling m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Melling m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8498/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 103/2 i Seljord (0828) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8550/2019 | Avdeling: | Tittel: 10/2, 9/18 - Unni Elisabeth Forberg og Otto John Lunde - Søknad om konsesjon Avs/Mot: Otto John Lunde http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Otto John Lunde | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8516/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsførespurnad - 2012/701-68 - Journalpost 6690/2014 Avs/Mot: TA - Telemarksavisa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TA - Telemarksavisa | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 6877/2014 | Avdeling: | Tittel: Søknad om statlege kompetansemidlar på barnehageområdet for 2014 Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/44005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 4708/2014 | Avdeling: | Tittel: Svar på førespurnad om innsyn - Kommunereform - Informasjon frå Fylkesmannen i Telemark Avs/Mot: NRK Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/46699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Telemark | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 7398/2014 | Avdeling: | Tittel: Utgår Avs/Mot: Seljord Personal AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/45250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord Personal AS | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 5952/2014 | Avdeling: | Tittel: 96/4 - Heidi Næs Rue og Gunleik Rue - Forurensing Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ARNE ELVESTUEN | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 8569/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding og tilleggsopplysningar Avs/Mot: SWECO NORGE AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8518/2019 | Avdeling: | Tittel: Utbetaling fra skogfondkonto Avs/Mot: Erdmute Strandrud http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erdmute Strandrud | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8493/2019 | Avdeling: | Tittel: Ytre Øyan - Klage på vedtak Avs/Mot: ADVOKATENE BJØRBÆK AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATENE BJØRBÆK AS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8483/2019 | Avdeling: | Tittel: 56/9 - Århusmoen - Godkjenning av kjøpar av tomt frå Vest Telemark Teknologipark AS Avs/Mot: Eivind Skogheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Skogheim | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8474/2019 | Avdeling: | Tittel: E-post - Korrekt bruk av mva-koder i rekneskapet Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8468/2019 | Avdeling: | Tittel: Korrekt bruk av mva-koder i rekneskapet Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8467/2019 | Avdeling: | Tittel: Momskompensasjon for 3. termin 2019 Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/102520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 17.09.2019 | Journalnr: 8466/2019 | Avdeling: |