Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Forvaltningsplan Utvalt kulturlandskap Hjartdal og Svartdal Avs/Mot: Fylkesmannen - Aasmundsen, Anne http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Aasmundsen, Anne | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2812/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot til tiltak i beitefelt - Nofence (pilot sau 2019) Åmotsdal beitelag ved Håvard Jønnardalen Avs/Mot: Håvard Jønnardalen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Jønnardalen | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2803/2019 | Avdeling: | Tittel: Avatale om medfinansiering-VTA Avs/Mot: Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2784/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om beitetilskot Avs/Mot: Post Seljord Kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Seljord Kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2782/2019 | Avdeling: | Tittel: Klaroanlegg Vefaldåsen 39 og 51 - Tilkemelding på etterlyste opplysningar Avs/Mot: Halvor Vefald http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Vefald | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2779/2019 | Avdeling: | Tittel: 49/53 - Korensveg 9 - Svar på endring av kommunale avgifter Avs/Mot: Thomas Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Haugan | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2771/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat frå dialogmøte mellom Seljord kommune og Brøløs vel 15.03.2019 Avs/Mot: Odd Skogheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Skogheim | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2747/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat frå dialogmøte mellom Seljord kommune og Brøløs vel 15.03.2019 Avs/Mot: Brøløs vel http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brøløs vel | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2745/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2799/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2775/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2773/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2772/2019 | Avdeling: | Tittel: Åmotsdalsvegen 124 - gbnr 97/1 - Forholdet til automatisk fredete kulturminner Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2786/2019 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune ber om uttale om eventuelle kulturminne som kan koma i konflikt med bygging av ein ny skogsbilveg i vegklasse 4 på eigedommen 0828 097 001 Avs/Mot: Fylkeskommunen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkeskommunen i Telemark | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2762/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2774/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2798/2019 | Avdeling: | Tittel: 49/53 - Korensveg 9 - Thomas haugan - Bruk av bustaden til utleigedel Avs/Mot: Thomas Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Haugan | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2769/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til representantskap i Telemark 26.04.2019 Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2792/2019 | Avdeling: | Tittel: Oversending til høyring av Seljord kommune si sak 2019/558 : Søknad om å bygging og søknad om tilskot skogsbilvegen Vermedalsvegen - 97/1 Dale - Marianne Vadder Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2760/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2776/2019 | Avdeling: | Tittel: 49/53 - Korensveg 9 - Endring av kommunale avgifter Avs/Mot: Thomas Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Haugan | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2561/2019 | Avdeling: | Tittel: Sendt på høyring til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark: Søknad om å bygge skogsbilvegen Vermedalsvegen - 97/1 Dale - Marianne Vadder Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2680/2019 | Avdeling: | Tittel: Sjukeheim - Seljord Avs/Mot: Samhandlingskoordinator http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samhandlingskoordinator | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2795/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Søknad tilskuddsmidler - Litteratur - Prosjekt for registrering av lokalhistoriske skrift i Hjartdal og Vest-Telemark Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2800/2019 | Avdeling: | Tittel: 2/142/0/13 - Skipperbakken 68 - Svar på søknad frå Jenny Karen Smith om fritak for kommunale avgifter Avs/Mot: Brith Haugland Bø http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brith Haugland Bø | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2767/2019 | Avdeling: | Tittel: Forespørsel Avs/Mot: Kartverket http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2785/2019 | Avdeling: | Tittel: Møtebøkar - Deponering Avs/Mot: Seljord kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/61276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord kommune | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 1318/2016 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune - Har kommunen god økonomisk styring eller ikkje Avs/Mot: Ei økonomisk bekymra sjel i bygda http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ei økonomisk bekymra sjel i bygda | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2793/2019 | Avdeling: | Tittel: Barnevernsamarbeid i Vest-Telemark - Årsmelding 2018 Avs/Mot: Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS | Journaldato: 21.03.2019 | Journalnr: 2801/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknader beitetiltake Avs/Mot: Bjørg Minnesjord Solheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/96807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Minnesjord Solheim | Journaldato: 20.03.2019 | Journalnr: 2766/2019 | Avdeling: |