Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: NOR0215 og NOR1415 norsk sidemål - Oppgave A1 - Presisering til oppgave Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5082/2019 | Avdeling: | Tittel: Tek ikkje i mot ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5085/2019 | Avdeling: | Tittel: Tek ikkje i mot ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5083/2019 | Avdeling: | Tittel: Kommentar til fylkesmannens - Brev av 13. mai 2019 Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5091/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttale om manglende deknink og breiband - Ingebjørg Jamgrav Avs/Mot: Ingebjørg Jamgrav http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Jamgrav | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5067/2019 | Avdeling: | Tittel: Sending frå Seljord kommune Avs/Mot: Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5065/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utvida skjenkeløyve for Carthago Club treff 30.05.2019 - 01.06.2019 Avs/Mot: Dyrsku'n Arrangement AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/98993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dyrsku'n Arrangement AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 4945/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til nydyrking på gbnr 67/2 i Seljord - Lars Halvor Byberg - plan for nydyrking Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5089/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule hausten 2019 - Kviteseid kulturskule Avs/Mot: Kviteseid kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kviteseid kommune | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5100/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Tokke kommune Avs/Mot: Tokke kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tokke kommune | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5099/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5087/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Bø kulturskule Avs/Mot: Bø kulturskule http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bø kulturskule | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5098/2019 | Avdeling: | Tittel: Møteinnkalling Seljord kontrollutval 29.05.2019 Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5081/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Seljord skulemusikk Avs/Mot: Seljord skulemusikk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord skulemusikk | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5097/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjon for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Seljord Folkemusikklag Avs/Mot: Seljord Folkemusikklag http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord Folkemusikklag | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5096/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Flatdal skulekorps Avs/Mot: Flatdal skulekorps http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flatdal skulekorps | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5095/2019 | Avdeling: | Tittel: Dialog angåande saksframlegg mv i forbindelse med tjenesteyting til gravferder Avs/Mot: Kyrkjeverje Jon Svartdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/98553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kyrkjeverje Jon Svartdal | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 4507/2019 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Seljord juniorspelemannslag Avs/Mot: Seljord juniorspelemannslag http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord juniorspelemannslag | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5094/2019 | Avdeling: | Tittel: 45/236 - Steinsrudvegen 2 - Seljord Butikkeiendom 1 AS - Søknad om endring av matrikkelenhet Avs/Mot: SELJORD BUTIKKEIENDOM 1 AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORD BUTIKKEIENDOM 1 AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5078/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5088/2019 | Avdeling: | Tittel: Positivt vedtak Renovering av Ystebui på Kjos - John Olav Haugetuft Avs/Mot: John Olav Haugetuft http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Olav Haugetuft | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5045/2019 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål vedr Søknad om stønad fiskeruse - Seljordvatnet Grunneigarlag Avs/Mot: Arne Hagen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Hagen | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5046/2019 | Avdeling: | Tittel: Dialog angåande saksframlegg mv i forbindelse med tjenesteyting til gravferder. Avs/Mot: Jon Svartdal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/98551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Svartdal | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 4505/2019 | Avdeling: | Tittel: Serveringsløyve Kule ting AS Avs/Mot: KULE TING AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KULE TING AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5044/2019 | Avdeling: | Tittel: 2019/2020 - Fortset med gitar Avs/Mot: Solfrid Bjørge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Bjørge | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5080/2019 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - Aftenposten - Avvik på norske sjukeheimar Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 22.05.2019 | Journalnr: 5084/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om servituttavtale Veglagt Tresland - Haugan Avs/Mot: Kari Gro Espeland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Gro Espeland | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 5039/2019 | Avdeling: | Tittel: høgdeprofil frå elva opp i dyrkingsfeltet Avs/Mot: Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 5032/2019 | Avdeling: | Tittel: høgdeprofil frå elva opp i dyrkingsfeltet Avs/Mot: Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 5024/2019 | Avdeling: | Tittel: Tilbod om mellombels stilling 60% ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/99079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | Journalnr: 5031/2019 | Avdeling: |