Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Trekking av innsigelse - Kommunedelplan for Seljord sentrum Avs/Mot: Fylkesmannen - Hans Bakke http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Hans Bakke | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 6314/2017 | Avdeling: | Tittel: Høring - Forslag til endringer i barnehageloven Avs/Mot: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 6297/2017 | Avdeling: | Tittel: Trekking av motsegn - Kommuendelplan Seljord kommune Avs/Mot: Fylkesmannen - Bakke, Hans http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Bakke, Hans | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 6315/2017 | Avdeling: | Tittel: Charm's Kinamat AS - Styrevedtak om to dagleg leierar Avs/Mot: Asbjørn Speikeland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Speikeland | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 6345/2017 | Avdeling: | Tittel: 97/1 - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - Inngjerding gamal kulturmark 28/10 og 30/7 Avs/Mot: Marianne Vadder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/76898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Vadder | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 5978/2017 | Avdeling: | Tittel: Resultatkontroll 2017 - 147/2 Kvambekk Nedre - Bjørn Arve Nordbø Avs/Mot: Bjørn Arve Nordbø http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/76736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arve Nordbø | Journaldato: 23.06.2017 | Journalnr: 5816/2017 | Avdeling: | Tittel: Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6286/2017 | Avdeling: | Tittel: Kontaktpersonar frå PPT på skulane i Vest-Telemark hausten 2017 Avs/Mot: Vest-Telemark - PPT http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark - PPT | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6271/2017 | Avdeling: | Tittel: Signert aksept av vilkår - Tilskudd oppfølging akuttmedisinforskriften Avs/Mot: Seljord Kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Kommune | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6260/2017 | Avdeling: | Tittel: Fylkesmannen i Telemark - Endra løyve etter forureiningslova Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6240/2017 | Avdeling: | Tittel: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar 29.06.2017 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6284/2017 | Avdeling: | Tittel: Klage på avlysning av konkurranse på matomsorg Avs/Mot: NHO SERVICE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHO SERVICE | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6264/2017 | Avdeling: | Tittel: 109/7 - Dømelaus - Ferdigattest Avs/Mot: Sollid Laft v/Kåre Sollid http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/71499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sollid Laft v/Kåre Sollid | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 579/2017 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad - Oppfølging av akuttmedisinforskriften Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6266/2017 | Avdeling: | Tittel: HOFF Sameige - adresse Avs/Mot: Kristoffersen, Per http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristoffersen, Per | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6256/2017 | Avdeling: | Tittel: Innvilger tilskudd til oppfølging av akuttmedisinforskriften Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6262/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbod - Fazer Food Services Avs/Mot: Fazer Food Services http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fazer Food Services | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6274/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilbod - Dyrsku'n Arrangement Avs/Mot: Dyrsku'n Arrangement http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsku'n Arrangement | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6273/2017 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål og svar til konkuransen Avs/Mot: Tilbyder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilbyder | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6272/2017 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra årsmøte i Telemark interkommunale næringsfond (TIN) 01.06.2017 Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6281/2017 | Avdeling: | Tittel: Siemens Financial Services AB NUF - Signert leigeavtale Avs/Mot: SIEMENS FINANCIAL SERVICES http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIEMENS FINANCIAL SERVICES | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6261/2017 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad - Spesialistutdanning i allmennmedisin Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6265/2017 | Avdeling: | Tittel: 5/7 - Manheimstrondi 679 - Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Ole Arne Kristiansen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Arne Kristiansen | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6280/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/58 - Prestegardsvegen 2 - Svar på søknad frå Andreas Kåsa om miniabonement på renovasjon Avs/Mot: Andreas Kåsa http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/71522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Kåsa | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 602/2017 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om tilskudd til Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - Teneste for funksjonshemma Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6288/2017 | Avdeling: | Tittel: Produksjonstilskot - Vinter 2017 - Jon Haugsvold Avs/Mot: Jon Haugsvold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/71528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Haugsvold | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 608/2017 | Avdeling: | Tittel: Signert kjøpsavtale mellom Visma Unique AS og Vest-Telemark - Tenester ved innføring av Mobil Omsorg Avs/Mot: Vinje kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vinje kommune | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6279/2017 | Avdeling: | Tittel: DLE - Det lokale Eltilsyn - Varsel om vedtak - Anleggsnummer 3006403600 - Rapport 41261 - Vannpompestasjon Bjørgeøyane Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS Det Lokale Eltilsyn http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS Det Lokale Eltilsyn | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6241/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til lindrende behandling og omsorg i 2017 Avs/Mot: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6242/2017 | Avdeling: | Tittel: Foreløpig svar på søknad - Kompetansehevende og fagutviklingstiltak til utviklingshemmede Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/77207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2017 | Journalnr: 6287/2017 | Avdeling: |