Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Matter - Seljord kommune - Tilbod Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4322/2018 | Avdeling: | Tittel: 140/11 - Søknad om fritak fra hytterenovasjon Avs/Mot: Lars Olav Seim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Olav Seim | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4318/2018 | Avdeling: | Tittel: Dyrskun Arrangement - Søknad om forstudiemidler Avs/Mot: Dyrskun Arrangement AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrskun Arrangement AS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4311/2018 | Avdeling: | Tittel: Skogfond - Faktura 303579 fra AT Skog Avs/Mot: Tore Ånesland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Ånesland | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4297/2018 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4304/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:C5P5J8 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4303/2018 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4302/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om endring/overflytting av barnehageplass, RefnrWeb:IB5EDK ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4301/2018 | Avdeling: | Tittel: Revisors melding for årsrekneskapet 2017 for Seljord kyrkjelege fellesråd Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4315/2018 | Avdeling: | Tittel: Oversending av SMIL-søknad - Seljord kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4324/2018 | Avdeling: | Tittel: Nytt ventilasjonsanlegg teknisk etat i Arnestad 1 Avs/Mot: HAUGLID EIENDOM AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAUGLID EIENDOM AS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4336/2018 | Avdeling: | Tittel: Uavhengig revisors melding for rekneskap 2016 - Seljod kyrkjelege fellesråd Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4316/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om ID216 - 54% stilling som reinhaldar Heddeli barnehage Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4312/2018 | Avdeling: | Tittel: Melding om vedtak - Forespørsel om tredeling av driftskostnader ved kollektivknutepunkt i Seljord Avs/Mot: Telemark fylkeskommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telemark fylkeskommune | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4218/2018 | Avdeling: | Tittel: Vernerunde - Kommunehuset 19.04.2018 Avs/Mot: Seljord kommune - Verneombod http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord kommune - Verneombod | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4294/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på tilbud på lokaler til Seljord kommune Avs/Mot: Hauglid eiendom AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hauglid eiendom AS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4287/2018 | Avdeling: | Tittel: Matter - Seljord kommune - Svar på tilbod Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4323/2018 | Avdeling: | Tittel: 2018/2019 - Fortset med gitar Avs/Mot: Tori Eiesland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tori Eiesland | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4308/2018 | Avdeling: | Tittel: Autorisasjonsbevis for plantevernmidler - Anne Jamgrav Lauve Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4321/2018 | Avdeling: | Tittel: 66/10 - Flatdalsvegen 1146 - Løyve til Bjørn Inge Angre for oppføring av redskapshus/vogskjul som driftsbygning i landbruket Avs/Mot: Bjørn Inge Veisene Angre http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Veisene Angre | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4288/2018 | Avdeling: | Tittel: 147/21 - Øvre Kvambekk - Merknadar til nabovarsel Avs/Mot: SIGVARTSEN DESIGN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIGVARTSEN DESIGN AS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4261/2018 | Avdeling: | Tittel: Svartdal Hytteeierforening - Klage på renovasjonsordning for hytter Avs/Mot: RENOVEST IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RENOVEST IKS | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4290/2018 | Avdeling: | Tittel: Skogfond - Faktura 303579 fra AT Skog Avs/Mot: Tore Ånesland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Ånesland | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4306/2018 | Avdeling: | Tittel: 45/56 og 45/85 - Gamle Gullnesveg - Tilbakemelding Avs/Mot: Henrik Kvalem http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Kvalem | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4317/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen - Saksnr A33/2018 Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4338/2018 | Avdeling: | Tittel: Matter - Seljord kommune - Presisering Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4320/2018 | Avdeling: | Tittel: Matter - Seljord kommune Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sentrum vaskeri & renhold | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4319/2018 | Avdeling: | Tittel: Praktisk informasjon om kartleggingsprogrammet for skrantesjuke (CWD) under jakt på villrein, elg og hjort i 2018 Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4326/2018 | Avdeling: | Tittel: 81/1 - Søknad frå Nils Jørgen Hardang - Om tilskot til utvalgte kulturlandskap Avs/Mot: Nils Jørgen Hardang http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Jørgen Hardang | Journaldato: 24.04.2018 | Journalnr: 4329/2018 | Avdeling: | Tittel: Utfyllande informasjon angåande søknad om etableringstilskot Avs/Mot: Jan Forberg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/86536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Forberg | Journaldato: 23.04.2018 | Journalnr: 4269/2018 | Avdeling: |