Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 2017 Avs/Mot: Fylkesmannen - Odd Frydenlund Steen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Odd Frydenlund Steen | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10778/2017 | Avdeling: | Tittel: Forskrift om oppstartfasen ved privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven Avs/Mot: Kmd Dep - Haug Anne Svanaug http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Haug Anne Svanaug | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10779/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilskot til trudomsamfunn i Seljord kommune for 2017 - Kontonummer Avs/Mot: Melioui Mohamed http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melioui Mohamed | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10762/2017 | Avdeling: | Tittel: VSOP - Innbetaling skogfond forsendelse 12 Avs/Mot: Fylkesmannen - Finseth, Inger Sofie Bøe http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Finseth, Inger Sofie Bøe | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10758/2017 | Avdeling: | Tittel: Nytt Tobakkssalgs- og bevillingsregister Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10751/2017 | Avdeling: | Tittel: Utfylt søknadssskjema Flatdal skule 2017 - Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern - E-post korrespondanse Avs/Mot: Kommuneoverlege http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneoverlege | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10750/2017 | Avdeling: | Tittel: Revisors beretning vedrørande momskompensasjon 5 termin Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10774/2017 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav straum Åmotsdal grendehus september 2016 Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/67848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 7870/2016 | Avdeling: | Tittel: Vedlegg 1 til søknad om godkjenning av Flatdal skule - Planteikningar Avs/Mot: Kommunalsjef skule og oppvekst http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalsjef skule og oppvekst | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10748/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedlegg 1 til søknad om godkjenning Flatdal skule - Uteområde - Situasjonskart Avs/Mot: Kommunalsjef skule og oppvekst http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalsjef skule og oppvekst | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10747/2017 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav straumutgifter Åmotsdal grendehus Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/56115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 6291/2015 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune sin tilråding av sak 2014/4584 Tilsagn om Fjellandbruksmidler 2014 –Kråkerostaulen – Trygve Aasan Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Telemark | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10775/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar til FAU ved Seljord barneskule angåande innkjøp av lærebøker/budsjett 2017 Avs/Mot: Bent Einar Sveinsson http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/71664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bent Einar Sveinsson | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 744/2017 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav straum Flatdal samfunnshus - Avrekning august 2015 Avs/Mot: Flatdal samfunnshus ved kasserar Jan Ove Hegni http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/56029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Flatdal samfunnshus ved kasserar Jan Ove Hegni | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 6205/2015 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune: Anmoding om sluttutbetaling ELTEL 2015/ 105682 Avs/Mot: Innovasjon Norge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10773/2017 | Avdeling: | Tittel: Melding om avvikling av Syskina Tvingelids legat Avs/Mot: Seljord Indremisjon v/ Aud L. Solheim m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/69908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord Indremisjon v/ Aud L. Solheim m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 9934/2016 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune: Anmoding om sluttutbetaling ELTEL 2015/ 105682 Avs/Mot: Innovasjon Norge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10772/2017 | Avdeling: | Tittel: 137/4 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Kråkerostaulen utviklingsprosjekt - Innovasjon Norge - søknad om godkjennin og sluttutbetaling Avs/Mot: Trygve Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Aasan | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10760/2017 | Avdeling: | Tittel: 92/64 - Flatdalsvegen 1329 - Ferdigattest på bustadhus Avs/Mot: Ånond Versto http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ånond Versto | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10739/2017 | Avdeling: | Tittel: Revisors uttalelse vedrørande rentekompensasjon Husbanken prosjektene 232-236 Avs/Mot: Telemark kommunerevisjon IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telemark kommunerevisjon IKS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10749/2017 | Avdeling: | Tittel: Protokoll frå ekstraordinært årsmøte i Seljord Frivilligsentral 04.12.2017 Avs/Mot: Seljord Frivilligsentral http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Frivilligsentral | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10757/2017 | Avdeling: | Tittel: Prognose for leirskule 2016 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/55687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 5863/2015 | Avdeling: | Tittel: Melding om vedtak i formannskapet ang SFO i Åmotsdal Avs/Mot: Eldbjørg Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/56602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Haugan | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 6778/2015 | Avdeling: | Tittel: Kopi av saksframlegg til formannskapet 13.08.2015 Avs/Mot: Eldbjørg Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/56006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Haugan | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 6182/2015 | Avdeling: | Tittel: 1/77 - Oversending av melding til tinglysning Avs/Mot: Statens Kartverk, Tinglysninga http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk, Tinglysninga | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10694/2017 | Avdeling: | Tittel: KLP sitt lånetilbod Avs/Mot: KLP Banken AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Banken AS | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10786/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilvising av husleige for Åmotsdal grendehus 2017 Avs/Mot: Økonomiavdelinga Seljord kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/72807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Økonomiavdelinga Seljord kommune | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 1886/2017 | Avdeling: | Tittel: Følgjeskriv til signert databehandleravtale mellom Seljord kommune og IMDi Avs/Mot: IMDi Sør - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/72801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMDi Sør - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 1880/2017 | Avdeling: | Tittel: Forslag til ny bemanningsplan for barnehagane i Seljord kommune Avs/Mot: Styrarane i barnehagane http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/71700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Styrarane i barnehagane | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 780/2017 | Avdeling: | Tittel: Kommunalbanken sitt lånetilbod Avs/Mot: Kommunalbanken http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/81706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10785/2017 | Avdeling: |