Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: 148/1 - Registrering av eigenfråsegn om konsesjon Avs/Mot: Rannei Solbjør Nordstoga http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rannei Solbjør Nordstoga | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7254/2017 | Avdeling: | Tittel: Telnessanden Camping - Revisjon av konsesjonsvilkår Sundsbarm og regulering av Seljordsvatnet Avs/Mot: TELNESSANDEN CAMPING OG FRILUFTSENTER Sigmund Telnes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELNESSANDEN CAMPING OG FRILUFTSENTER Sigmund Telnes | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7401/2017 | Avdeling: | Tittel: 53/1 - Skorve - Endring i matrikkelkartet Avs/Mot: Fred Ivar Aasand http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Ivar Aasand | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7354/2017 | Avdeling: | Tittel: Endring av grenser mellom 27/1 og 22/1 Avs/Mot: Helge Bekkevold http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Bekkevold | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7319/2017 | Avdeling: | Tittel: Endring matrikkelgrenser mellom 27/1og 22/1 Avs/Mot: Niels Cato Aall http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niels Cato Aall | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7316/2017 | Avdeling: | Tittel: 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Vedrørande utsleppsløyve Avs/Mot: Trygve Aasan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Aasan | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7396/2017 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev - NOU 2017:12 Svikt og svik Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7394/2017 | Avdeling: | Tittel: 130/2 - Angrevegen 313 - Retur av tinglyst dokument 2017/861967/200 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7415/2017 | Avdeling: | Tittel: Referat drøftingsmøte prosjektgruppa Brattefjell-Vindeggen 18.07.2017 Avs/Mot: Norsk Villreinsenter Sør http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Villreinsenter Sør | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7413/2017 | Avdeling: | Tittel: 130/15 - Oversending av melding til tinglysning Avs/Mot: Statens Kartverk, Tinglysningen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk, Tinglysningen | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7305/2017 | Avdeling: | Tittel: Angående avløpssystem - Merknadar til avtale Avs/Mot: Halvor Garvik http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Garvik | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7353/2017 | Avdeling: | Tittel: 138/10 - Sudbøvegen 121 - Svar på søknad frå Håvard Aarbakk om fritak for hytterenovasjon Avs/Mot: Håvard Aarbakk http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Aarbakk | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7333/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/24 - Brøløsvegen 71 - Teikningar plan og fasade - Tilbygg Avs/Mot: Marina Toufexi http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marina Toufexi | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7356/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/89 Posthusbakken 19 - Endring av renovasjon Avs/Mot: Maarten Sommerfelt http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maarten Sommerfelt | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7283/2017 | Avdeling: | Tittel: 2/1/4 - Flatdalsvegen 13 - Forlening av fritak/endringar Avs/Mot: Else Våle http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Våle | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7291/2017 | Avdeling: | Tittel: Løyve til bygging av nyanlegg traktorveg veklasse 7 - 28/10 Meaas - Arvid Bringa Avs/Mot: AT-skog http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AT-skog | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7287/2017 | Avdeling: | Tittel: Svar på spørsmål om innsyn Avs/Mot: Tone Tveit http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Tveit | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7256/2017 | Avdeling: | Tittel: Høring - Forslag om utvidelse av jakttid for kanadagås og stripegås i Telemark i perioden 2017-2022 Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7395/2017 | Avdeling: | Tittel: DLE - Det lokale Eltilsyn - Varsel om kontroll - Anleggsnummer 3002207700.001 - Rapport 37283 - Kapteinsgata 25B Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS Det Lokale Eltilsyn http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Telemark Kraftlag AS Det Lokale Eltilsyn | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7419/2017 | Avdeling: | Tittel: 141/27 - Sudbøvegen 910 - Søknad frå Dag Runar Weholt om utsleppsløyve mindre avløpsanlegg Avs/Mot: GRENRØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRENRØR AS | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7409/2017 | Avdeling: | Tittel: 133/9 - Ivar Høydal - Søknad om arealoverføring Avs/Mot: Ivar Høydal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Høydal | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7410/2017 | Avdeling: | Tittel: 111/3 m/fleire - Gjevarvatn - Tilbod om bestilling av husnummerskilt Avs/Mot: Alf Evald Warderud m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Evald Warderud m.fl. | Journaldato: 14.08.2017 | Journalnr: 7386/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om frikjøp 2017/2018 Avs/Mot: Utdanningsforbundet v/ Bente Vogsland http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet v/ Bente Vogsland | Journaldato: 11.08.2017 | Journalnr: 7384/2017 | Avdeling: | Tittel: 66/5 - Åmotsdalsvegen 54 - Melding om endring av kommunale avgifter Avs/Mot: Thomas Haugan http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Haugan | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7359/2017 | Avdeling: | Tittel: Stadfesting motteken søknad overflytting annan barnehage ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7362/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om barnehageplass, RefnrWeb:Z3XZ2K ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7361/2017 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - Utbetaling Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7365/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune: Utbetalingsoppmoding ELTEL 2015/105682 Avs/Mot: Innovasjon Norge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7357/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/43 - Brøløsvegen 67 - Søknad om personleg ansvarsrett som sjølvbyggjar Avs/Mot: Ole Tufte http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Tufte | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7377/2017 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for refundert skogfond arkivnr 26/2017 Avs/Mot: Knut Olav Heddejord http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/78288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Olav Heddejord | Journaldato: 10.08.2017 | Journalnr: 7368/2017 | Avdeling: |