Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Rapportering Liv og røre etter et år 2020 Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5548/2020 | Avdeling: | Tittel: Ekstratildeling Avs/Mot: Fylkesmannen - Haugberg, Ingrid Knotten http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Haugberg, Ingrid Knotten | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5547/2020 | Avdeling: | Tittel: Visma Flyt Barnehage - status integrasjon med ePhorte - tilbud om alternativ leveranse Avs/Mot: VISMA v/Harald Hanssen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VISMA v/Harald Hanssen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5522/2020 | Avdeling: | Tittel: Etterlevelse 2019 - entreprenørtjenester Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5520/2020 | Avdeling: | Tittel: Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling Avs/Mot: Dyrsrettigheter http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5515/2020 | Avdeling: | Tittel: Invitasjon til webinar om ny valglov Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5514/2020 | Avdeling: | Tittel: Høring - Frie og hemmelig valg - Ny valglov Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5513/2020 | Avdeling: | Tittel: Protokoll fra Generalforsamling 27.5.2020 Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Lund & Co DA | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5510/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/38/3 - Brøløsvegen 72 C - Registrering av vassmålar Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5543/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/38/4 - Brøløsvegen 72 D - Registrering av vassmålar Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5542/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/38/1 - Brøløsvegen 72 D - Registrering av vassmålar Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5541/2020 | Avdeling: | Tittel: 1/38/2 - Brøløsvegen 72 A - Registrering av vassmålar Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MORGEDAL RØR AS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5540/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5528/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5527/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5526/2020 | Avdeling: | Tittel: 2020/2021 - Sluttar med song Avs/Mot: Rita Bredesen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Bredesen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5525/2020 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse frå Nasjonalforeninga for folkehelsen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til Akson - en felles journal Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5546/2020 | Avdeling: | Tittel: Debatten om Akson – felles kommunal pasientjournal Avs/Mot: KS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5545/2020 | Avdeling: | Tittel: 2020/2021 - Fortset med gitar og band Avs/Mot: Rita Bredesen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Bredesen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5524/2020 | Avdeling: | Tittel: Etterlyser signera leigekontrakt Avs/Mot: Olav Moen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Moen | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5420/2020 | Avdeling: | Tittel: Fylkesmannens saksbehandlingstid i saker etter plan- og bygningslova Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5521/2020 | Avdeling: | Tittel: 87/4 - Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5516/2020 | Avdeling: | Tittel: Spørsmål angåande barnehageplass Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5519/2020 | Avdeling: | Tittel: 145/27 - Sollidvegen 464 - Melding frå Katrine og Øyvind Thorstein om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Avs/Mot: Øyvind Thorstein http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Thorstein | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5536/2020 | Avdeling: | Tittel: Førebyggande tiltak og råd for tryggare undervisning og læring på nett Avs/Mot: Beate Marie Dahl Eide http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Marie Dahl Eide | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5531/2020 | Avdeling: | Tittel: 3/20 - Manheimstrondi 396 - Søknad om omdisponering frå enebolig til hytte Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 TELEMARK AS | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5518/2020 | Avdeling: | Tittel: Bjønn Raftevold Rue - Søknad om bygging av traktorveg vegklasse 8 Avs/Mot: At Skog http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: At Skog | Journaldato: 04.06.2020 | Journalnr: 5553/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - TA - 243122020/515-3 Pengestøtte til drømfilm og film studio - Mathias Vartdal Avs/Mot: TELEMARKSAVISA AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARKSAVISA AS | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 5489/2020 | Avdeling: | Tittel: Innsynsførespurnad - TA - 248092020/1008-5 Søknad om kommunalt tilskot - Åmotsdalsbui AS Avs/Mot: TELEMARKSAVISA AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELEMARKSAVISA AS | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 5486/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende krav om endring av registrerte eierforhold for veigrunn i Seljord kommune Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/111150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2020 | Journalnr: 5485/2020 | Avdeling: |