Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2191/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2190/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedrørande auka tilskot til Frivilligsentralen Avs/Mot: SELJORD FRIVILLIGSENTRAL http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJORD FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2144/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjonsnotat 1 - Endringsprosess Seljord kommune Avs/Mot: 3-SEL-DIS-Seljord - Alle tilsette i Seljord kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 3-SEL-DIS-Seljord - Alle tilsette i Seljord kommune | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2162/2018 | Avdeling: | Tittel: Signert Eigenerklæring og samtykke for snøscooterløyvet Avs/Mot: Gunnvor Brekke http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnvor Brekke | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2192/2018 | Avdeling: | Tittel: Eigenerklæring og samtykke - Torgeir Rui Avs/Mot: Torgeir Rui http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Rui | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2160/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedrørande driftsstøtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Avs/Mot: Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2157/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om snøscooterløyve - Hytteløyve - Torgeir Rui Avs/Mot: Torgeir Rui http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Rui | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2159/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot - Kjøp av kassaapparart Avs/Mot: ÅMOTSDAL GATEKJØKKEN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅMOTSDAL GATEKJØKKEN AS | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2135/2018 | Avdeling: | Tittel: Positivt vedtak; Støtte til innkjøp av utstyr for bildeinnsamling ved Lokalhistorisk samling - Seljord sogelag Avs/Mot: Seljord sogelag v/ Bildeinnsamlinga http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seljord sogelag v/ Bildeinnsamlinga | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2138/2018 | Avdeling: | Tittel: Til Palliativ enhet Avs/Mot: Rinny Dalene http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rinny Dalene | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2158/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om utbetaling frå skogfond - Skogplan - Karianne og Kjetil Fosse Avs/Mot: Karianne Fosse http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karianne Fosse | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2167/2018 | Avdeling: | Tittel: Seljordshei grendelag - Søknad om tilskot Avs/Mot: SELJORDSHEI GRENDELAG http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORDSHEI GRENDELAG | Journaldato: 23.02.2018 | Journalnr: 2164/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om snøscooterløyve 2018 - 2020 - Torgeir Rui Avs/Mot: Torgeir Rui http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgeir Rui | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2155/2018 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2122/2018 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev – NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2121/2018 | Avdeling: | Tittel: Politidirektoratets rundskriv 2018/002 av 13.02.2018 - Ny normalpolitivedtekt for kommunene Avs/Mot: Politidirektoratet http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politidirektoratet | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2120/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2130/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2129/2018 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav straum Åmotsdal grendehus 2016 og 2017 Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åmotsdal grendehus ved Jostein Valhovd | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2106/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2132/2018 | Avdeling: | Tittel: Omsetnad av alkoholhaldig drikke 2017 - Seljordfestivalen AS Avs/Mot: SELJORDFESTIVALEN AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORDFESTIVALEN AS | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2117/2018 | Avdeling: | Tittel: Omsetnad av alkoholhaldig drikke 2017 - Countryfestivalen Seljord AS Avs/Mot: COUNTRYFESTIVALEN SELJORD AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: COUNTRYFESTIVALEN SELJORD AS | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2116/2018 | Avdeling: | Tittel: 39/1 – Bygdaråvegen - Oppmålingsforretning - Signert partsliste Avs/Mot: Statens Vegvesen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2124/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2128/2018 | Avdeling: | Tittel: 39/1 – Bygdaråvegen - Oppmålingsforretning - Signert partsliste Avs/Mot: Gunnar Andre Gundersen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Andre Gundersen | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2123/2018 | Avdeling: | Tittel: Utbetalingsvedtak av 21.02.2018 Avs/Mot: Helfo vedtak - Es Nav http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo vedtak - Es Nav | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2119/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om godkjente arkivbokser Avs/Mot: IKA Kongsberg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Kongsberg | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2137/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppdatering av veglister for 2018 - Informasjon fra Vegdirektoratet Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2139/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbakemelding på opphald ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter Avs/Mot: ***** http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/84380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2018 | Journalnr: 2113/2018 | Avdeling: |