Postliste RSS frå innsyn.seljord.kommune.no. http://innsyn.seljord.kommune.no + ":" + 80 + /innsynSeljord/RegistryEntry/ Rss frå innsyn.seljord.kommune.no Filtrering: Tittel: Urettmessige utbetalinger til Den katolske kirke Avs/Mot: Ks http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4550/2017 | Avdeling: | Tittel: 1/33 og 1/42 - Brøløsvegen 87 - Husbanken - Tildeling av tilskudd til utleigeboliger Avs/Mot: HUSBANKEN http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4538/2017 | Avdeling: | Tittel: Søknad om stilling ***** ***** ***** Avs/Mot: Anita Skårnes http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Skårnes | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4540/2017 | Avdeling: | Tittel: 130/1 - Åmot - 135/1 - Kultan - Torstein Groven - Vurdering av odelslova § 14 i samband med generasjonsskifte Avs/Mot: Torstein O. Groven http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein O. Groven | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 830/2016 | Avdeling: | Tittel: Epost - Tilbakemelding Avs/Mot: SELJORD FRIVILLIGSENTRAL http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SELJORD FRIVILLIGSENTRAL | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4530/2017 | Avdeling: | Tittel: Skjema til utfylling - Omorganisering Avs/Mot: Wenche Jønholt m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Jønholt m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4522/2017 | Avdeling: | Tittel: Orientering - ROS-analyseskjema for dei tilsette i VO, Flyktningetenesta og leiar EMF Avs/Mot: Bente Vågsland m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Vågsland m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4480/2017 | Avdeling: | Tittel: Prosjektnummer - Utskifting av leikeutstyr barnehagane Avs/Mot: Kristin Gaarder m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Gaarder m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4486/2017 | Avdeling: | Tittel: Vedtak - Telemarksvegen - Auka medlemskontingent frå 2017 - Seljord kommune Avs/Mot: Nissedal kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nissedal kommune | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4520/2017 | Avdeling: | Tittel: 79/1 - Blikavegen 22 - Skredvurdering - Redskapshus Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Minnesjord Solheim | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4534/2017 | Avdeling: | Tittel: Stikkprøvekontroll produksjonstilskot - Vinter 2016 - Lars Halvor Byberg Avs/Mot: Lars Halvor Byberg http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Halvor Byberg | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 747/2016 | Avdeling: | Tittel: Stikkprøvekontroll produksjonstilskog - Vinter 2016 - Kjetil Dale Avs/Mot: Kjetil Dale http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Dale | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 743/2016 | Avdeling: | Tittel: E-post - Innsynsførespurnad - Roar Johansen - S6 Avs/Mot: Roar Johansen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Johansen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 513/2016 | Avdeling: | Tittel: Referat frå førehandskonferanse Avs/Mot: Martin Friis m.fl. http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Friis m.fl. | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4487/2017 | Avdeling: | Tittel: E-post - Tal til søknad om produksjonstilskot - Vinter 2016 - Olav Skar Bjørge Avs/Mot: Eilev Bjørge http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilev Bjørge | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 508/2016 | Avdeling: | Tittel: Innhenting av informasjon fra kommunene om personer i alderen 18-49 år som er innskrevet for langtidsopphold i institusjon Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4539/2017 | Avdeling: | Tittel: 92/26 - Åsanvegen 1 - Aasmundsens Bakeri Telemarksbak AS - Avløpsanlegget Avs/Mot: AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AASMUNDSENS BAKERI TELEMARKSBAKERN EFFT. AS | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4513/2017 | Avdeling: | Tittel: Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom Kviteseid kommune og Seljord kommune Avs/Mot: KVITESEID KOMMUNE http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KVITESEID KOMMUNE | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4535/2017 | Avdeling: | Tittel: Produksjonstilskot - Vinter 2016 - Kjetil Dale Avs/Mot: Kjetil Dale http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Dale | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 512/2016 | Avdeling: | Tittel: Søknad om tilskot Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN SION FLATDAL http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PINSEMENIGHETEN SION FLATDAL | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4532/2017 | Avdeling: | Tittel: Stikkprøvekontroll produksjonstilskot - Vinter 2016 - Anders Magnus Evja Avs/Mot: Anders Magnus Evja http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/60696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Magnus Evja | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 738/2016 | Avdeling: | Tittel: Jern-slagg fra Grunningsdalen Avs/Mot: Ansie Didriksen http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ansie Didriksen | Journaldato: 27.04.2017 | Journalnr: 4528/2017 | Avdeling: | Tittel: Seljord kommune melder seg ikkje på avtala Avs/Mot: Seljord Kommune http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seljord Kommune | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4501/2017 | Avdeling: | Tittel: 79/10 - Svartdalsvegen 33 - Søknad frå Hjørdis Rui Westgaard om fritak frå kommunale avgifter Avs/Mot: Hjørdis Rui Westgaard http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Rui Westgaard | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4496/2017 | Avdeling: | Tittel: 2017/2018 - Fortset med gitar Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4492/2017 | Avdeling: | Tittel: 2017/2018 - Fortset med slagverk Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4493/2017 | Avdeling: | Tittel: 2017/2018 - Fortset i band Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Eilefstjønn | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4491/2017 | Avdeling: | Tittel: 2017/2018 - Fortset med barnekor Avs/Mot: Unni Brudal http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Brudal | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4510/2017 | Avdeling: | Tittel: Kommunal foretakskontroll av skogkulturtiltak 2017 - Skogfond og tilskudd Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TELEMARK | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4500/2017 | Avdeling: | Tittel: Oversending av søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom 10/1 - 31/1-2017 ***** ***** Avs/Mot: Knut Olav Heddejord http://innsyn.seljord.kommune.no:80/innsynSeljord/RegistryEntry/DocumentDetails/75426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Olav Heddejord | Journaldato: 26.04.2017 | Journalnr: 4505/2017 | Avdeling: |