eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1395 20190920 20.09.2019 Inngående brev Byggesøknad TELEMARK HUS OG TAKST AS
2019/1392 20190920 20.09.2019 Inngående brev Gjødselplan for 2019 Meås Gård Meås Gard
2019/1284 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding Espen Bjørbæk
2019/1177 20190920 20.09.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som einingsleiar - 100 % stilling - Innan helse- og omsorg - Institusjon *****
2019/1393 20190920 20.09.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument 2019/1084924/200 STATENS KARTVERK
2019/1394 20190920 20.09.2019 Inngående brev 56/9 - Århusmoen - Søknad om frådeling av eigedom VEST-TELEMARK TEKNOLOGIPARK AS
2019/1205 20190920 20.09.2019 Utgående brev Sak 49/19 - 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Marianne Vadder - Søknad om oppføring av sauefjos og riving /demontering av eldre bygning Katrine Volhovd
2019/1352 20190920 20.09.2019 Utgående brev Statens vegvesen - Høring - Forslag om forkjørsregulere fv. 3328 mellom Sandamoen og Seljord STATENS VEGVESEN
2019/1373 20190920 20.09.2019 Utgående brev svar - 56/9 - Århusmoen - Godkjenning av kjøpar av tomt frå Vest Telemark Teknologipark AS Eivind Skogheim
2019/1390 20190920 20.09.2019 Utgående brev Søknad om nybygging og opprusting av eksisterande landbruksvegar -102/1 Heddejord - Vegklasse 8 enkel traktorveg - Knut Olav Heddejord Knut Olav Heddejord
2019/11 20190920 20.09.2019 Inngående brev Kommunelege/Legevakt - Varsel om prisøkning på operatørplasser for kontrollrom og radioterminalabonnementer fra 01.01.2020 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2017/876 20190920 20.09.2019 Inngående brev 45/236 - Steinsrudvegen 2 - Søknad om ferdigattest DYRSKUEVN. 24 AS
2019/88 20190919 19.09.2019 Inngående brev Rapporteringen til Grunnskolens informasjonssystem - GSI - Høsten 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET
2017/318 20190919 19.09.2019 Inngående brev Referat fra befaring på Øverlandsvegen Tveito-Maskin - Bjørn Vidar Nesheim
2019/1381 20190919 19.09.2019 Inngående brev Stadfesting om utplassering av elev - Seljord barne- og ungdomsskule SFO ***** ***** ***** ***** *****
2019/1367 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1390 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om nybygging og opprusting av eksisterande landbruksvegar -102/1 Heddejord - vegklasse 8 enkel traktorveg - Knut Olav Heddejord Knut Olav Heddejord
2019/1362 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling - ***** ***** ***** *****
2019/1284 20190919 19.09.2019 Inngående brev Ytre Øyan - Flaumsikring - Foreløpig klage på vedtak i sak Ytre Øyan ADVOKATENE BJØRBÆK AS
2019/1381 20190919 19.09.2019 Inngående brev Stadfesting om utplassering av elev - Seljord barne- og ungdomsskule SFO ***** ***** ***** ***** *****
2019/154 20190919 19.09.2019 Inngående brev 43/22 - Egenerklæring om konsesjonsfridom - Katja van Ardenne - Mark van Aardenne Katja Van Aardenne m.fl.
2018/1130 20190919 19.09.2019 Utgående brev 134/6 - Søknad frå Torstein J. Groven om oppføring av uthus som garasje /lager BYGGMESTER T.A. GUSTAVSEN AS
2019/854 20190919 19.09.2019 Utgående brev 60/30 - Århusmoen 2 - Hjartdal landbruk og Fritid AS - Løyve til igangsetting av fasadeendrng og innvendige ombyggingsarbeid 3D ARKITEKTER AS
2019/1362 20190919 19.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/154 20190919 19.09.2019 Inngående brev 43/9 - Egenerklæring om konsesjonsfridom - Katja van Aardenne - Mark van Aardenne Katja Van Aardenne m.fl.
2019/1385 20190919 19.09.2019 Utgående brev Spørsmål Eiendomssenteret
2019/82 20190919 19.09.2019 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - Renovasjon/slambehandling og feiing/tilsyn - Seljord kommune RENOVEST IKS m.fl.
2019/154 20190919 19.09.2019 Inngående brev 44/6 - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - Katja van Aardenne - Mark Van Aardenne Katja van Aardenne m.fl.
2019/1285 20190919 19.09.2019 Inngående brev Ytre Øyane - Sykkelveg på flaumvoll - Foreløpig klage på vedtak ADVOKATENE BJØRBÆK AS
2019/154 20190919 19.09.2019 Inngående brev 45/47 - Egenerklæring om konsesjonsfridom - Katja van Aardenne - Mark van Aardenne Katja Van Aardenne m.fl.
2019/1381 20190919 19.09.2019 Inngående brev Stadfesting om utplassering av elev - Seljord barne- og ungdomsskule ***** ***** ***** ***** *****
2019/1205 20190919 19.09.2019 Utgående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Oversending av mottatte dokument i byggesøknaden frå nabo/advokat DAHLE GARD V/VADDER
2019/1209 20190919 19.09.2019 Utgående brev 92/66 - Åsdalen 93 - Utsending av matrikkelbrev Ole Gunnar Aase
2019/1205 20190919 19.09.2019 Utgående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Marianne Vadder - Tilbakemelding på innsynsførespørselSauefjos Veronica Rue Flatland
2019/1385 20190918 18.09.2019 Inngående brev Spørsmål om gnr 70 bnr 1 m.fl. i Seljord Norsk Landbruksmegling
2019/1002 20190918 18.09.2019 Utgående brev 124/5 - Åmotsdalsvegen 1231 - Underretning om matrikkelføring Helen Elisabeth Østerhus m.fl.
2019/154 20190918 18.09.2019 Utgående brev 124/5 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon Einar Sollid Tveit m.fl.
2019/1205 20190918 18.09.2019 Utgående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Marianne Vadder - Søknad om oppføring av sauefjos og riving /demontering av eldre bygning Trond Johnsen m.fl.
2019/1225 20190918 18.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 103/2 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/1298 20190918 18.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/1205 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar - Forbehold om varsel om søksmål jf Tvl. § 5-2 ADVOKAT ARNE ELVESTUEN
2019/1359 20190918 18.09.2019 Utgående brev 10/2, 9/18 - Unni Elisabeth Forberg og Otto John Lunde - Søknad om konsesjon Otto John Lunde
2019/1386 20190918 18.09.2019 Inngående brev 96/4 - Heidi Næs Rue og Gunleik Rue - Forurensing ADVOKAT ARNE ELVESTUEN
2019/1339 20190918 18.09.2019 Utgående brev Vurdering av grunneigaravtale mellom Anna Marie Hegni - 63/48- og Flatdal Bygdeutviklingslag Anna Marie Hegni
2019/1281 20190918 18.09.2019 Utgående brev 33/1 - Nordbygdivegen 319 - Varsel om oppmålingsforretning Atle Melling m.fl.
2019/154 20190918 18.09.2019 Utgående brev 53/19 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Terje Olav Fillingsnes Terje Olav Fillingsnes
2017/221 20190918 18.09.2019 Inngående brev Hjartdøla - Befaringsplan OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
2018/1048 20190918 18.09.2019 Utgående brev Vedtak om deltaking i Telemark innkjøpssamarbeid KO - Seljord kommune BØ KOMMUNE m.fl.
2014/1345 20190918 18.09.2019 Utgående brev Utgår Seljord personal AS
2014/1526 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - 2012/701-68 - Journalpost 6690/2014 TA - Telemarksavisa
2014/1526 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - 2014/1310-5 journalpost 6416/2014 TA - Telemarksavisa
2014/1526 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsyn - Busetting av flyktningar - Fritak frå verv - Leigeavtale TA - Telemarksavisa
2014/1526 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsyn - Seljord Seniordans - Støtte til husleige TA - Telemarksavisa
2014/1652 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på førespurnad om innsyn - Kommunereform - Informasjon frå Fylkesmannen i Telemark NRK Telemark
2014/1345 20190918 18.09.2019 Utgående brev Utgår Seljord Personal AS
Ingen tilgang 20190918 18.09.2019 Utgående brev Søknad om statlege kompetansemidlar på barnehageområdet for 2014 Fylkesmannen i Telemark
2014/1526 20190918 18.09.2019 Utgående brev Svar på innsyn - Utviklingsavtale TA - Telemarksavisa
2018/1173 20190917 17.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding og tilleggsopplysningar SWECO NORGE AS
2019/1374 20190917 17.09.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfondkonto Erdmute Strandrud
2019/1284 20190917 17.09.2019 Inngående brev Ytre Øyan - Klage på vedtak ADVOKATENE BJØRBÆK AS
2019/1373 20190917 17.09.2019 Inngående brev 56/9 - Århusmoen - Godkjenning av kjøpar av tomt frå Vest Telemark Teknologipark AS Eivind Skogheim
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev E-post - Korrekt bruk av mva-koder i rekneskapet TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Korrekt bruk av mva-koder i rekneskapet TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Momskompensasjon for 3. termin 2019 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Korrekt bruk av mva-koder i rekneskapet TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Momskompensasjon 2.termin TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kassasystem Ønsket og Elsket-kiosken TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/486 20190917 17.09.2019 Inngående brev Momskomp. 1 termin 2019 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/979 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - SMIL 990753202 Landbruksdirektoratet
2019/1205 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forbehold om varsel om søksmål jf Tvl. § 5-2 ADVOKAT ARNE ELVESTUEN
2019/1298 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1374 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 11/16 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/1378 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - Leige *****
2019/1381 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Heddelitunet ***** ***** ***** ***** Telemark fylkeskommune
2019/1299 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1299 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1299 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/154 20190917 17.09.2019 Inngående brev 124/5 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Anders Kastodden Anders Kastodden
2019/1184 20190917 17.09.2019 Inngående brev 109/16 - Fallbekkvegen 220 - Dispensasjonssøknad bygging av mindre veg Tora Aino Brun
2019/1372 20190917 17.09.2019 Utgående brev Søknad om permisjon utan løn veke 35, 39, 44 og 04.09.2019, 11.09.2019, 09.10.2019 og 23.10.2019 med svar *****
2019/1344 20190917 17.09.2019 Utgående brev 39/7 - Nordbygdivegen 189 - Svar på søknad om miniabonnement Vegar Gundersen
2019/1365 20190917 17.09.2019 Utgående brev 3/20 - Manheimstrondi 396 - Svar på søknad om endring av kommunale avgifter Ellen Kjøle
2019/1355 20190917 17.09.2019 Utgående brev 63/82 - Gloms veg 10 - Løyve til Tom Erik Luseter for opparbeiding av parkeringsplass Tom Erik Luseter
2019/154 20190917 17.09.2019 Utgående brev 45/55 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Vidar Rinde Halvorsen - Jan Halvorsen - Grethe Rinde Halvorsen - Jorun Rinde Halvorsen Vidar Rinde Halvorsen m.fl.
2019/154 20190917 17.09.2019 Inngående brev 53/19 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Terje Fillingsnes Terje Olav Fillingsnes
2019/1380 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - Leige *****
2019/1376 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - Leige *****
2019/898 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969779447 Landbruksdirektoratet
2019/1298 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1298 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1377 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - Leige *****
2019/1381 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Heimesjukepleie ***** ***** ***** ***** Telemark fylkeskommune
2019/1346 20190917 17.09.2019 Utgående brev Matrikkel / Konsesjonsforhold 86/7 og 86/2 - Eivind Herbern Schjelle og Paula Louise Frateschi Knut Olav Heddejord
2019/1366 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innsynsførespurnad - Bjørn Dyrland - 2019/1052-5 - Søknad om bygging av Høykjennvegen - Vegklasse 8 - Enkel traktorveg- Håvard Dyrland Bjørn Dyrland
2019/1329 20190917 17.09.2019 Utgående brev 28/9 - Brekkavegen 41 - Løyve til Torfinn Heggtveit om oppføring av tilbygg til våningshus Torfinn Heggtveit
2019/1002 20190917 17.09.2019 Utgående brev 124/5 - Åmotsdalsvegen 1231 - Utsending av matrikkelbrev Einar Sollid Tveit m.fl.
2019/1381 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse om utplassering av elev - Nesbukti Somatisk ***** ***** ***** ***** Telemark fylkeskommune
2018/1563 20190916 16.09.2019 Inngående brev Midler til Den kulturelle Spaserstokken Vtfk - Thorild L. Osdalen
2019/1366 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørn Dyrland - 2019/1052-5 - Søknad om bygging av Høykjennvegen - Vegklasse 8 - Enkel traktorveg- Håvard Dyrland Bjørn Dyrland
2019/1266 20190916 16.09.2019 Inngående brev Kommentar til nabovarsel Ottar Flatland
2019/1365 20190916 16.09.2019 Inngående brev 3/20 - Manheimstrondi 396 - Spørsmål om renovasjon Ellen Kjøle
2019/167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Stasjonsteam AS Sjøormen bilistsenter - Salskontroll tobakk 13.09.2019 Securitas AS
2019/689 20190916 16.09.2019 Inngående brev 49/14 - Tømmeråsen -Tinging av tomt nr 15 - Arne Kinn Sola-Shipping - Arne H. Kinn
2019/917 20190916 16.09.2019 Inngående brev 147/2/11 - Midtre Kvambekk 57 - Lars Erik Finholt - Samsvarserklæring frå Morgedal Rør AS Morgedal Rør AS
2017/895 20190916 16.09.2019 Utgående brev Søknad - Tilretteleggingsmidlar 2019 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/854 20190916 16.09.2019 Inngående brev 60/30 - Århusmoen 2 - Hjartdal landbruk og Fritid AS - Søknad om igangsetting av fasadeendrng og innvendige ombyggingsarbeid 3D-Arkitekter
2019/1363 20190916 16.09.2019 Inngående brev 137/11 - Bjørkhaug - Inger Marie Trae Larsen - Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt Inger Marie Trae Larsen
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Dyrsku'n Arrangement AS - Skjenkekontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Charm's Kinamat - Skjenkekontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Seljord Hotell - Skjenkekontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Fjellheimpuben - Skjenkekontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Nordigard Bjørge Gjestegard - Skjenkekontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rema 1000 Seljord - Salskontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/168 20190916 16.09.2019 Inngående brev Meny Seljord - Salskontroll 13.09.2019 Securitas AS
2019/154 20190916 16.09.2019 Utgående brev 2/47 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Alfhild Manheim Alfhild Manheim
2019/167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Rema 1000 Seljord - Salskontroll tobakk 13.09.2019 Securitas AS
2019/167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Meny Seljord - Salskontroll tobakk 13.09.2019 Securitas AS
2019/167 20190916 16.09.2019 Inngående brev Seljord auto-senter AS - Salskontroll tobakk 13.09.2019 Securitas AS
2019/1354 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svar på klage angåande lukt ved renseanlegget Morten Øygarden
2019/666 20190916 16.09.2019 Utgående brev Tilbakemelding - Løyving fra Margit Liens kulturminnefond til restaurering av loft på Nedre Strand Harald Flaten
2019/154 20190916 16.09.2019 Utgående brev 13/1 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Halvor Ulvenes Halvor Ulvenes
2019/1368 20190916 16.09.2019 Inngående brev 60/11 - Århusmoen 9 - Søknad frå Lauvstad Invest AS om bygging av verkstad med skadeavdeling VESTFOLD PROSJEKTUTVIKLING AS
2018/1176 20190913 13.09.2019 Inngående brev Faun rapport - Rettelse TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTUR
2018/722 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag om sammenslåing av forliksrådene i Vest-Telemark SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2019/49 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET
2017/1701 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS tirsdag 15. oktober 2019 SØR-ØST 110 IKS
2019/1360 20190913 13.09.2019 Inngående brev 78/8 - Søknad frå Mari Toft om bruksendring Mari Toft
2019/1205 20190913 13.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Skriv frå Advokat Arne Elvestuen med vedlegg ADVOKAT ARNE ELVESTUEN
2019/1361 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppdatering av tettbebyggelseskart etter forurensningsforskriften kapittel 13 og 14. Informasjon om krav til sekundærrensing FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1087 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppmoding utbetaling etableringstilskot - Malarfirma Harden Shaker Khaled Shaker
2019/1298 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2018/1130 20190913 13.09.2019 Inngående brev 134/6 - Søknad frå Torstein J. Groven om bygging av garasje Torstein J Groven
2019/4 20190913 13.09.2019 Inngående brev Referat frå dialogmøte mellom Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark og kommunane i Vest-Telemark - 14.08.2019 Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
2019/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Skriv frå Advokat Arne Elvestuen del 3 Arne Elvestuen
2019/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Skriv frå Advokat Arne Elvestuen del 2 Arne Elvestuen
2019/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Skriv frå Advokat Arne Elvestuen med vedlegg del 1 Arne Elvestuen
2018/1176 20190912 12.09.2019 Inngående brev Endeleg beitetakseringsrapport i Vestfold og Telemark - Faun naturforvaltning AS Faun Naturforvaltning AS
2019/88 20190912 12.09.2019 Inngående brev GSI 2019 - Testperioden for Grunnskolens informasjonssystem har åpnet UTDANNINGSDIREKTORATET
2018/962 20190912 12.09.2019 Inngående brev Vest Telemark Interkommunale brannvesen IKS - Referat frå representanskapsmøte 24.06.2019 INTERKOMMUNALT BRANNVERNSSAMARBEID I VEST-TELEMARK IKS
2019/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Sauefjos- Tilbakemelding på avløpsløysing for sanitært avløpsvatn Marianne Vadder
2019/1205 20190912 12.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Sauefjos - Skred og flaumvurdering Marianne Vadder
2019/898 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Vedtak om tilskudd til SMIL - Restaurering av loftet på Nedre Strand Harald Flaten
2019/666 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding - Løyving fra Margit Liens kulturminnefond til restaurering av loft på Nedre Strand Harald Flaten
2016/1188 20190912 12.09.2019 Utgående brev 45/240 - Steinsrudvegen - Steinsrudvegen eigedom AS - Førebels tilbakemelding på søknad utsetting av tilbakefylling STEINSRUDVEGEN EIGEDOM AS
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Inngående brev Revidert Vegvesen - Paulsen Pål Helge
2019/689 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om utsetting av frist av tomtesal ved Tømmeråsen 16 og 17 Arkadiusz M Smich
2018/1470 20190912 12.09.2019 Inngående brev 10/6 - Brekkegrendvegen 30 - Retur av tinglyst dokument 2019/1047508/200 STATENS KARTVERK
2019/154 20190912 12.09.2019 Inngående brev 45/55 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Vidar Rinde Halvorsen - Jan Halvorsen - Grethe Rinde Halvorsen - Jorun Rinde Halvorsen Vidar Rinde Halvorsen m.fl.
2019/788 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende varsel om pålegg - 36/1 - Jon Bjerketvedt ADVOKAT HELGE AARNES
2019/1358 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til søknad om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak - Aksjon skuleveg 2020 Fylkets trafikksikkhetsutvalg i Telemark
Ingen tilgang 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad - Sameiget i Grunningsdalsvegen - Søknad om økning av bomavgift Geir Heggenes
2019/1205 20190912 12.09.2019 Utgående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Etterspurnad om søknad om utsleppsløyve Marianne Vadder
2019/1327 20190912 12.09.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen 6 - Løyve til Hovden Hytteservice AS om oppsett av kontorrigg og forlenging av tidlegare gitt løyve til brakkerigg/utsleppsløyve HOVDEN HYTTESERVICE AS
2019/1355 20190912 12.09.2019 Inngående brev 63/82 - Gloms veg 10 - Søknad frå Tom Erik Luseter om opparbeiding av parkeringsplass Tom Erik Luseter
2019/83 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på påminnelse - Ber om tilbakemelding på folkevaltopplæring i deres kommune Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat
2019/1193 20190912 12.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak som meddommar - Vedtak i kommunestyre 05.09.2019 Kristin Gaarder
2019/1359 20190912 12.09.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon - 10/2, 9/18 - Unni Elisabeth Forberg og Otto John Lunde Otto John Lunde
2019/965 20190912 12.09.2019 Utgående brev Justering av protokoll frå Seljord kommunestyre frå 20.06.2019 - Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS Kjell Peter Ekman m.fl.
2019/1278 20190911 11.09.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om kantvegetasjon langs vassdrag - Seljord kommune Sabima
2019/49 20190911 11.09.2019 Inngående brev Tilbakemelding om registrering av badeplassar i Seljord kommune Miljødirektoratet
2018/1176 20190911 11.09.2019 Inngående brev Faun rapport - Elgbeitetaksering i Telemark og Vestfold NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
2019/31 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vest Telemark Teknologipark AS - Innkalling til generalforsamling 16.09.2019 Eivind Skogheim
2017/1117 20190911 11.09.2019 Inngående brev Varslingsbrev Agros 106251 Technipfmc - Alf Kjetil Runningen
Ingen tilgang 20190911 11.09.2019 Utgående brev Nytt forslag til tillegspunkt Eivind Skogheim
2019/1294 20190911 11.09.2019 Utgående brev 78/18 - Flatdalsvegen 1622 - Svar på spørsmål/søknad om renovasjon Mati Toft
2019/1345 20190911 11.09.2019 Utgående brev 149/23 - Nilsrud 24 - 2016/1995 - Melding om vedtak - Svar på innsynsførespurnad Anonym
2019/1343 20190911 11.09.2019 Utgående brev 106/2 - Langlimvegen 409 - Svar på søknad om miniabonnement Karen Berit Haugan
2019/529 20190911 11.09.2019 Utgående brev 8/23 - Vefaldåsen 39 - Magnar Eikeland - Svar på søknad om periodisk tømimg av Klaro minireinseanlegg Magne Eikeland m.fl.
2016/1592 20190911 11.09.2019 Inngående brev Sundsbarmkonsesjonen - Forlengig av svarfrist for Tokke kommune Tokke Kommune
2019/1346 20190911 11.09.2019 Utgående brev 86/7 og 86/2 - Svartdalsvegen 286 - Delegert vedtak - Søknad frå Eivind Herbern Schjelle og Paula Louise Frateschi om konsesjon Eivind Herbern Schjelle m.fl.
2015/652 20190911 11.09.2019 Utgående brev 46/22 - Nesvegen 7 - Bukollektiv og dagaktivitetssenter - Søknad om utbetaling av tilskudd HUSBANKEN
2019/530 20190911 11.09.2019 Utgående brev 8/26 - Vefaldåsen 51 - Halvor Vefald - Svar på søknad om periodisk tømimg av Klaro minireinseanlegg Magne Eikelnd m.fl.
2019/1347 20190911 11.09.2019 Utgående brev Uttale til søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel - Bygging av turveg i nordenden av Flatsjå i Seljord kommune Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1352 20190911 11.09.2019 Inngående brev Statens vegvesen - Høring - Forslag om forkjørsregulere fv. 3328 mellom Sandamoen og Seljord STATENS VEGVESEN
2019/1205 20190911 11.09.2019 Inngående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Marianne Vadder - Uttale i samband med søknad om demontering/riving eldre fjos/garasje Telemark fylkeskommune
2019/1205 20190911 11.09.2019 Utgående brev 97/1 - Åmotsdalsvegen 124 - Sauefjos - Tilbakemelding på innsynsførespørsel Veronica Rue Flatland
2018/1048 20190911 11.09.2019 Inngående brev Telemark innkjøpssamarbeid kommunalt oppgåvefellesskap (KO) - Godkjenning av samarbeidsavtale Vinje kommune
2017/1117 20190911 11.09.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - 969101653 Landbruksdirektoratet
2019/205 20190910 10.09.2019 Inngående brev Virksomhetsplan og rapport 1.halvår OKOS AS
2019/154 20190910 10.09.2019 Inngående brev Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 2/47 - Alfhild Manheim Alfhild Manheim
2019/1338 20190910 10.09.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Jan Ove Hegni og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/453 20190910 10.09.2019 Inngående brev Representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS - Ny møtedato 15.10.2019 Sør-Øst 110 IKS
2019/1342 20190910 10.09.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Kjetil Sundbø og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1341 20190910 10.09.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Asbjørn Lognvik og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1339 20190910 10.09.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Anna Marie Hegni og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev E134 Århus-Seljord - Sending 4 STATENS VEGVESEN
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev E134 Århus-Seljord - Sending 2 STATENS VEGVESEN
2019/1340 20190910 10.09.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Miriam C. Øverland Våset og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1347 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for bygging av turveg i nordenden av Flatsjå Feste AS
2016/1463 20190910 10.09.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksvegen - Skreustulvegen ved Halvor Flatland Hjardal kommune
2019/1346 20190910 10.09.2019 Inngående brev 86/7 og 86/2 - Svartdalsvegen 286 - Søknad frå Eivind Herbern Schjelle og Paula Louise Frateschi om konsesjon Eivind Herbern Schjelle m.fl.
2019/1345 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - 2016/1995 - 149/23 - Nilsrud 24 - Melding om vedtak - Søknad om oppføring av fritidsbustad og dispensasjon frå gjeldanes plan med føresegner Anonym
2019/1342 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Vegklasse 8 enkel traktorveg - Kjetil Sundbø ved Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
Ingen tilgang 20190910 10.09.2019 Inngående brev E134 Århus-Seljord - Sending 3 STATENS VEGVESEN
2019/1338 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Vegklasse 8 enkel traktorveg - Jan Ove Hegni ved Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1298 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/1299 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/1343 20190910 10.09.2019 Inngående brev 106/2 - Langlimvegen 409 - Søknad frå Karen Berit Haugan om miniabonnement Karen Berit Haugan
2019/1298 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/1341 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksveg - Vegklass 8 enkel traktorveg - Asbjørn Lognvik ved Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
Versjon:5.2.01