eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/955 20200404 04.04.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - Smil 969472082 Landbruksdirektoratet
2020/760 20200403 03.04.2020 Inngående brev Uttale om Kongehella AS Håkon Minnesjord Solheim
2019/810 20200403 03.04.2020 Inngående brev Ny kontaktinformasjon for villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen
2020/24 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 – Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Helsedirektoretet
2020/20 20200403 03.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon fra Helsedirektoratet om helsepersonell fra nasjonalt register Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/756 20200403 03.04.2020 Inngående brev Jan Evensen - Malemester Evensen AS - Svar på førespurnad Malermester-Evensen
2020/756 20200403 03.04.2020 Inngående brev Gro Marit Fossen - Innreiseforbudet Gro Marit Hesthag Fossen
2020/756 20200403 03.04.2020 Inngående brev Steven Carpenter - Korona og pendling Steven Michael Carpenter
2020/755 20200403 03.04.2020 Inngående brev Spørsmål om flytting til Seljord Margaret Ann Waddicor
2020/577 20200403 03.04.2020 Inngående brev Haustingsskograpporten - Framlegg til endringar Kulturlandskapssenteret
2020/274 20200403 03.04.2020 Inngående brev Skilt og felles fysiske informasjonstiltak - Utvalgte kulturlandskap 2019 - Hjartdal og Svartdal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/754 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om innreise - Ingjerd Jevnaker Straand - Audun M Solheim Audun M Solheim
2020/753 20200403 03.04.2020 Inngående brev Dispensasjon frå innreiseforbud - Kvåle - Din Gard LIND OLAV
2020/752 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra innreiseforbud SLAATTO RØR AS
2020/590 20200403 03.04.2020 Utgående brev Informasjon frå Seljord kommune til lag og næringsliv i Seljord torsdag 12.03.2020 Laila Skinnadalen m.fl.
2020/751 20200403 03.04.2020 Utgående brev 79/17 - Svatdalsvegen - Flytting av Skulehuset i Svartdal - Svar på nye spørsmål Håkon Minnesjord Solheim
2020/20 20200403 03.04.2020 Inngående brev Referat frå felles beredskapsmøte mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og fylkesmannen 01.04.2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/274 20200403 03.04.2020 Inngående brev Hjartdal og Svartdal - Utvalgte kulturlandskap UKL - Biologisk mangfold og pollinerende insekter Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200403 03.04.2020 Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Krisestøtteenheten - Situasjonsoppdatering koronaviruset 02.04.20 Fylkesmannen i Vestfolr og Telemark
2020/591 20200403 03.04.2020 Utgående brev Resyme av høyringsinnspel på Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og mot innreise for personar som bur utanfor regionen av 020420 Carina Thorvaldsen (FrP) m.fl.
2020/743 20200403 03.04.2020 Utgående brev Førebels tilbakemelding frå Seljord kommune - Søknad frå Elisabeth Hagen Kvalem om å praktisere yoga Elisabeth Hagen Kvalem
2019/1535 20200403 03.04.2020 Utgående brev 9/12 - Svar frå Seljord kommune - Brygge Arne Hagen
2020/751 20200403 03.04.2020 Utgående brev 79/17 - svartdalsvegen - Flytting av Skulehuset - Svar på spørsmål Håkon Minnesjord Solheim
2020/509 20200403 03.04.2020 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
2020/741 20200403 03.04.2020 Utgående brev Orientering om avslutting av sak om feilutbetaling av t-trinn til tilsette ved Heddelitunet Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold og Telemark
2019/1535 20200403 03.04.2020 Inngående brev 9/12 korrespondanse vedrørande bygging av brygge Hagenmail - Arne Hagen
2020/20 20200403 03.04.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Ukentlig ROS-analyse uke 15 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200403 03.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 48 - 03.04.2020 - 12:16 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/591 20200403 03.04.2020 Utgående brev Seljord kommune 03.04.2020 - Vedtak Smågodt - Forlenga Europris Seljord m.fl.
2020/591 20200403 03.04.2020 Utgående brev Seljord kommune 03.04.2020 - Vedtak vedrørande serveringssteder er forlenga Seljord Hotell m.fl.
2020/274 20200403 03.04.2020 Inngående brev Saksavslutning - Utvalgte kulturlandskap UKL - Hjartdal og Svartdal - Bygningsrapport i grenda Svartdal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/274 20200403 03.04.2020 Inngående brev Saksavslutning - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Prosjekt L1907 - Hjartdal og Svartdal - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/755 20200403 03.04.2020 Utgående brev Flytting fra Oslo til Flatdal Margaret Ann Waddicor
2020/749 20200402 02.04.2020 Inngående brev 41/71/0/0 - Nyveg 35 - Søknad frå Pål Bernhard Løken om miniabonomang Pål Bernhard Løken
2020/748 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse - Adlock Norge AS Seljord Kommune - Janne Merete Larsen
2020/748 20200402 02.04.2020 Inngående brev Ordrebekreftelse - Gymo AS Seljord Kommune - Janne Merete Larsen
2020/747 20200402 02.04.2020 Inngående brev 66/5 - Åmotsdalvegen 54 - Thomas Haugan - Omdisponering Thomas Haugan
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommunene - Situasjonsrapportering til Fylkesmannen i påska Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommentar til forskrift - Seljord Næringslag - PDF - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen SELJORD NÆRINGSLAG
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommentar til forskrift - Atle Bringsås - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og mot innreise for personar som bur utanfor regionen ATLE BRINGSÅS AS
2020/632 20200402 02.04.2020 Inngående brev Renteregulering KOMMUNALBANKEN AS
2020/743 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tillegg til søknad for å praktisere yoga Elisabeth Hagen Kvalem
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommentar til forskrift - Seljord folkehøyskule - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbud mot innreise for personar som bor uttanfor regionen SELJORD FOLKEHØGSKULE
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommentar til forskrift - Granvin kulturhus - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen GRANVIN KULTURHUS AS
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Utkast til forskrift - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen Seljord Kommune - Asbjørn Storrusten
2020/742 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til dagsbesøk på Møsasida i Seljord Rita Øygarden
2020/738 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tar plassen *****
2020/751 20200402 02.04.2020 Inngående brev 79/17 - Svartdalsvegen - Flytting av Skulehuset - Spørsmål Håkon Minnesjord Solheim
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 47 - Utbrudd av koronavirus covid-19 i Kina - 02.04.2020 - 11:39 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommunene - Skoler og barnehager - Tilbud for barn og unge i påsken Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilsetningsbrev 100% stilling som adjunkt *****
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Mellombels arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 *****
2020/751 20200402 02.04.2020 Inngående brev 79/17 - Svartdalvegen - Flytting av Skulehuset i Svartdal - Nye spørsmål Håkon Minnesjord Solheim
2020/691 20200402 02.04.2020 Inngående brev Seljord Hotell - Sengeplasser Seljord Hotell
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Mellombels arbeidsavtale 1.8.2020-31.7.2021 ***** ***** ***** *****
2020/20 20200402 02.04.2020 Utgående brev Svar frå Seljord kommune, Kartlegging - Pandemien - Eigendom/drift KS
2019/938 20200402 02.04.2020 Inngående brev Styringsdokument for Kraftkompetanse KO Vinje Kommune
2020/743 20200402 02.04.2020 Inngående brev Søknad frå Elisabeth Hagen Kvalem om å praktisere yoga Elisabeth Hagen Kvalem
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Justisdepartementet - KSE - Overordnet situasjonsrapport nr. 4 - Koronaviruset 01.04.20 Fylkesmannen i Vetsfold og Telemark
2020/591 20200402 02.04.2020 Inngående brev Kommentar til forskrift - Seljord Næringslag - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbud mot innreise for personar som bur utanfor regionen SELJORD NÆRINGSLAG
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev 100 % stilling som adjunkt med tilleggsutdanning *****
2020/740 20200402 02.04.2020 Inngående brev Tar plassen *****
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Mellombels arbeidsavtale 01.08.2020 - 31.07.2021 *****
2020/505 20200402 02.04.2020 Utgående brev Tilsetningsbrev 100% stilling som adjunkt *****
2020/573 20200402 02.04.2020 Utgående brev Melding om motteke søknad *****
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Situasjonsrapport nr.9 - 31.03.20 14.25 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200402 02.04.2020 Inngående brev Presentasjon fra møte 01.04.2020 - Fylkesmannen og kommunene - NVEs vårflomanalyse 2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/745 20200402 02.04.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 Samhandlingskoordinator
2020/745 20200402 02.04.2020 Inngående brev Årsmelding 2019 Samhandlingskoordinator
2020/737 20200401 01.04.2020 Inngående brev Informasjon om datainnsamling i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid SINTEF AS
2020/733 20200401 01.04.2020 Inngående brev Malemester Evensen AS - Forespørsel om å overnatte på 137/1 Rinde Åmotsdal MALERMESTER EVENSEN AS
2020/352 20200401 01.04.2020 Inngående brev Brøløs vel - Etterspørsel om retningslinjer Brøløs vel
2020/24 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og bekreftet koronasmitte HELSEDIREKTORATET
2020/729 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om unntak innreiseforbud Jonny Karstein Simonnes
2020/672 20200401 01.04.2020 Inngående brev 601/1 - Haukedalsskoret - Søknad om rasteplass COWI AS
2020/28 20200401 01.04.2020 Inngående brev Representantskapsmøtet 22.04.2020 - Utsettes IKA Kongsberg Postmottak
2017/154 20200401 01.04.2020 Inngående brev 56/102 - Århusmoen Vassverk - Revidert gjennomføringsplan ATELIER GRØSTAD ARKITEKTUR AS
2020/143 20200401 01.04.2020 Inngående brev Straumforbruk 2019 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS
2020/211 20200401 01.04.2020 Utgående brev Omadressering av adresser - Flatdalsvegen Grunneigarar - Flatdalsvegen
2020/591 20200401 01.04.2020 Utgående brev Utkast til forskrift - Forskrift om utvida karantenepåbod for fastbuande og forbod mot innreise for personar som bur utanfor regionen Telesentert m.fl.
2017/1105 20200401 01.04.2020 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Klagesak Trygve Aasan
2020/270 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innovasjon Norge - Tilbod om tilskot til etablering av ny virksomhet INNOVASJON NORGE
2020/691 20200401 01.04.2020 Utgående brev Rapportering kapasitet frå Seljord kommune pr. 01.04.2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200401 01.04.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Rapporteringslink for kommunene i Altinn Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/270 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innovasjon Norge - Tilbod om investeringstilskot INNOVASJON NORGE
2020/730 20200401 01.04.2020 Inngående brev Betel Pinsemenighet Åmotsdal - Søknad om tilskot BETEL PINSEMENIGHET ÅMOTSDAL
2020/726 20200401 01.04.2020 Inngående brev Leirskole 2020 KYSTLEIRSKOLEN TVEDESTRAND AS
2019/1760 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innkalling til representantskapsmøte - 28.04.2020 Sør øst 110
2020/20 20200401 01.04.2020 Inngående brev Helsetjenestens driftsorganisasjon - Status – Tiltak knyttet til Korona situasjonen i Norge Helsetjenestens driftsorganisasjon
2020/712 20200401 01.04.2020 Utgående brev Førebels svar - 2/132 og 2/143 - Flatdalsvegen 40 - Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for Prestegarden og Kommunedelplan Seljord sentrum 2017-2027 Vestfold Prosjektutvikling AS
2020/729 20200401 01.04.2020 Utgående brev svar på søknad om unntak innreiseforbud Jonny Karstein Simonnes
2020/722 20200401 01.04.2020 Utgående brev Forslag til organisering av samhandlingsarbeidet under korona-pandemien SYKEHUSET TELEMARK HF
2020/715 20200331 31.03.2020 Inngående brev 12/34 - Brekkegrendvegen 228 - Lene Kristin Bjølgerud - Søknad om fritak for kommunale avgifter Lene Kristin Bjølgerud
2020/83 20200331 31.03.2020 Inngående brev VETAKS - Innkalling - Representantskapet 27.04.2020 Vetaks - Line Bosnes
2019/1266 20200331 31.03.2020 Inngående brev Foreløpig melding om handsaming av klage på godkjenning av bygging av landbruksveg - Enkel traktorveg vegklasse 8 - gnr./bnr. 62/2 - Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1032 20200331 31.03.2020 Inngående brev Ny melding om behandling av klage på godkjenning av bygging av skogsbilveien Vermedalsvegen - Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/39 20200331 31.03.2020 Inngående brev Visuelle markørar - Tilsagnsbrev sendt fra KORO KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO
2020/589 20200331 31.03.2020 Inngående brev Informasjonsspreiing - re-opning av avfallsmottaka i Vest-Telemark RENOVEST IKS
2020/713 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak frå innreiseforbudet Oneco - Eikland Arne
2020/712 20200331 31.03.2020 Inngående brev 2/132-143 - Flatdalsvegen 40 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Prestegarden og kommunedelplan Seljord sentrum 2017 - 2027 VESTFOLD PROSJEKTUTVIKLING AS
2019/775 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rapport og oppmoding om utbetaling av støtte til renovering av ystebui på Kjos John Olav Haugetuft
2020/713 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak frå innreiseforbudet Oneco - Eikland Arne
2019/1053 20200331 31.03.2020 Inngående brev Referat frå tilbakemeldingsmøte ved Seksjon Habilitering for barn og unge - Tverrfagleg rapport *****
2020/275 20200331 31.03.2020 Inngående brev Signert eigenerklæring for snøscooterløyet - Espen Høydahl Espen Høydahl
2020/722 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forslag til organisering av samhandlingsarbeidet under korona-pandemien Sykehuset Telemark
2020/20 20200331 31.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 45 - 31.03.2020 - 11:38 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200331 31.03.2020 Inngående brev Avklaring fra Helsedirektoratet - Drive-in arrangement Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200331 31.03.2020 Inngående brev Krisestøtte enheten - Situasjonsoppdatering koronaviruset 30.03.20 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/591 20200331 31.03.2020 Utgående brev Lokal forskrift - Karantenepåbod og innreiseforbod STIFTELSEN LOVDATA
2020/505 20200331 31.03.2020 Utgående brev Tilsettingsbrev 100% stilling som lærar *****
2017/1579 20200331 31.03.2020 Utgående brev Varsel om nedbemanning - Bustad EMF Einan, Per Atle m.fl.
2020/537 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Hansen - 2019/204-1 - 145/1 og 145/2 - Nedre og Øvre Sollid - Kåre Sollid - Bruksendring Lexitadvokat - Hansen
2020/20 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kommunene - Rapportering til Fylkesmannen - Vurdering av kapasitet for håndtering av covid-19 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/716 20200331 31.03.2020 Inngående brev 76/4 - Natadalsvegen 51 - Guro Mæland - Byggesøknad Guro Mæland
2020/714 20200331 31.03.2020 Inngående brev Parkering - Spørsmål om ledig areal i Seljord sentrum IDEA KOMPETANSE AS
2020/691 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kommunene - Rapportering til Fylkesmannen - Vurdering av kapasitet for håndtering av covid-19 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/703 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon for innreiseforbudet TØMRAR SVEIN AASMUND AASE
2020/719 20200331 31.03.2020 Inngående brev Rapportering til Fylkesmannen angående kommunane sine meirutgifter - Svarfrist 15. april 2020 - Korona FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/83 20200331 31.03.2020 Utgående brev Innkalling til representantskapsmøte i Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 27.04.2020 - Møtet avholdes elektronisk Sondre Aasan m.fl.
2018/1291 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål frå Vestfold og Telemark fylkeskommune - Kommuneplan Seljord Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/31 20200330 30.03.2020 Inngående brev E134 Haukelivegen AS - Innkalling til generalforsamling 4. juni 2020 E134 HAUKELIVEGEN AS
2020/710 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar frå søkar - Tar plassen Hanne C Smeland Edvardsen
2020/23 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/709 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om tilskot Anne Gro Lønnestad
2020/708 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar frå søkar - Tar plassen Torgeir Moen
2018/1291 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål frå VTFK - Kommuneplan Seljord Vtfk - Gro Rønningen
2020/703 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon for innreiseforbudet TØMRAR SVEIN AASMUND AASE
2020/421 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar frå søkar - Tar plassen Pål Engebretsen
2020/419 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar frå søkar - Tar plassen Pål Engebretsen
2020/700 20200330 30.03.2020 Inngående brev Handlehjelp til sårbare grupper og personer i karantene eller isolasjon NORGESGRUPPEN ASA
2020/23 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2020/24 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - Smittevern - COVID-19 HELSEDIREKTORATET
2020/699 20200330 30.03.2020 Inngående brev TeamViewer ID Teamviewer - TeamViewer Sign In Confirmation
2020/699 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kom i gang med TeamViewer Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm
2020/24 20200330 30.03.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stadfesting av Seljord kommune si oppseiing av alle leasingavtaler med Ricoh/ Itum. Seljord Kommune - Knut Olav Heddejord
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stadfesting av Seljord kommune si oppseiing av alle leasingavtaler med Ricoh/ Itum. Seljord Kommune - Knut Olav Heddejord
2020/24 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten - Coronaviruset HELSEDIREKTORATET
2020/697 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om innreise til Seljord Kommune Tor Helge Bjorheim
2020/20 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsefellesskap - Tiltak for å sikre helhetlig samhandlinger FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/586 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vedtak om tilskot til avløysing ved sjukdom - ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet
2020/702 20200330 30.03.2020 Inngående brev DLE - Det lokale Eltilsyn - Godkjent - Anleggsnummer 3012703100.001 - Rapport 43106 - Garvikstrondi Vest-Telemark Kraftlag AS Det Lokale Eltilsyn
2020/20 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 44 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 30.03.2020 - 10:38 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/525 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om nedsett konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
2019/1041 20200330 30.03.2020 Inngående brev Stadfesting av Seljord kommune si oppseiing av alle leasingavtaler med Ricoh / Itum Seljord Kommune - Knut Olav Heddejord
2020/680 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar frå Seljord kommune - Signert avtale oppmålingsforretning - Vestfold og Telemark Statens vegvesen
2020/586 20200330 30.03.2020 Inngående brev E-post - Sjukepengar NAV med meir - ***** ***** Marianne Vadder
2020/697 20200330 30.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om innreise til Seljord Kommune - Tor Helge Bjorheim Tor Helge Bjorheim
2020/20 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kartlegging - Pandemien - Eigendom/drift KS
2019/1761 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nominasjon til kulturprisen - 2019 - 2020 *****
2020/24 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 HELSEDIREKTORATET
2020/20 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 43 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 29.03.2020 - 11:48 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/216 20200330 30.03.2020 Utgående brev Endring av forskrift 8.mars 2017, nr 316, om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Seljord kommune, Vestfold og Telemark Stiftelsen Lovdata
2018/1253 20200330 30.03.2020 Inngående brev Innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Sinnesodden - Hans Mjaugedal Hans Mjaugedal
2020/757 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dokumentasjon frå arbeidsgjevar Thomas Bakkemoen
2020/757 20200330 30.03.2020 Inngående brev Dokumentasjon frå arbeidsgjevar Thomas Bakkemoen
2020/757 20200330 30.03.2020 Inngående brev Barnehagesøknad Aina Tveit
2020/696 20200329 29.03.2020 Inngående brev Bekreftelse på innlevert rapportering for kommunens forvaltning av alkoholloven Epinion Norge på vegne av Folkehelseinstituttet
2020/696 20200329 29.03.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Epinion Norge på vegne av Folkehelseinstituttet
2020/644 20200329 29.03.2020 Utgående brev Spørsmål om SMIL Geir Erling Garvik
2020/695 20200329 29.03.2020 Inngående brev Søknad om plass ved Seljord SFO *****
2020/644 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om SMIL-ordninga Geir Erling Garvik
2020/686 20200329 29.03.2020 Utgående brev Stadfesting på innreise - Service montör från Noxon Norrens AS
2020/590 20200329 29.03.2020 Utgående brev Informasjon frå kommuneoverlegen i Seljord - Frisører Min Salong m.fl.
2020/590 20200329 29.03.2020 Utgående brev Informasjon til helserelaterte verksemder i Seljord kommune - Pasientbehandling Seljord kommune - Kommuneoverlege
2017/1078 20200329 29.03.2020 Utgående brev 1/41 - Brøløsvegen 77 - Ferdigattest Sigrun Aakre Karlsson
2020/693 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om tilkobling til Internett for hytte i Seljord - Adresse Trollebotn 427 Ingrid Sæther
2020/688 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar til T.A. Gustavsen AS - Søknad om dispensasjon frå karantenepåbod BYGGMESTER T.A. GUSTAVSEN AS
2020/527 20200329 29.03.2020 Utgående brev 60/14 - Århusmoen 1 - Gunnar Lauvstad/Lauvstad Verkstad - Tilbakemelding på søknad Tommy Laustad
2020/445 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om motteke stillingssøknad *****
2020/15 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar på stillingssøknad - Avslag *****
2020/597 20200329 29.03.2020 Utgående brev Spørsmål til Renovest - Hentefrekvens Renovest IKS
2020/635 20200329 29.03.2020 Utgående brev 45/244 - Steinsrudvegen 5 - Svar på spørsmål om nabovarsel Adaptiv arkitektur
2020/223 20200329 29.03.2020 Utgående brev 17. Mai komiteene i Flatdal, Seljord og Åmotsdal - Kommunal støtte 2020 17. MAI KOMITEEN FLATDAL
2020/418 20200329 29.03.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om støtte Landskappleiken 2020 LANDSKAPPLEIKEN 2020 TINN
2020/498 20200329 29.03.2020 Utgående brev Vedtak - Søknad om etablerer støtte Vest-Telemark Kiropraktorklinikk v/ Øystein Kåsa Øystein Kåsa
2020/457 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om gjødslingsplan Geir Erling Garvik
2020/597 20200329 29.03.2020 Utgående brev 43/126 - Gravshaugvegen 26 - Svar på spørsmål om renovasjon Birger Stenstad
2020/15 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar på stillingssøknad - Avslag *****
2020/394 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad om støtte til stipendutstillingen 2020 - Telemark Kunstsenter TELEMARK KUNSTSENTER
2020/599 20200329 29.03.2020 Utgående brev 45/175 - Nyveg 7 - Svar på spørsmål om reduserte kommunale avgifter Hæge Manheim
2020/692 20200329 29.03.2020 Utgående brev Samferdelsprosjekt på E134 som kan bidra til sysselsetting og aktivitet i næringslivet Samferdselsdepartementet v/ statsråden
2020/562 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad om produksjonstilskot bokprosjekt Telemarksvegen - Gaveca Forlag Gaveca Forlag
2020/657 20200329 29.03.2020 Utgående brev 43/134 - Gravshaugvegen 28 - Svar på søknad om endring av renovasjonsordning Grete Natten
2018/1512 20200329 29.03.2020 Utgående brev 43/132 - Hønerveg 10A - Svar på søknad om endring av kommunale avgifter Alexsander L Johan Finseth
2020/598 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar - Seljord Taxi spør om pasienttrasnport Asbjørn Storrusten
2020/189 20200329 29.03.2020 Utgående brev Innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 frå Seljord kommune VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2017/1063 20200329 29.03.2020 Utgående brev Svar frå Seljord kommune - Turveg i Flatdal Monica Sølyst
2019/29 20200329 29.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak ang busetting av flyktningar Seljord kommune Integrerings- og mangfoldsdirektoratet m.fl.
2020/457 20200329 29.03.2020 Utgående brev Gjødslingsplan Geir Erling Garvik
2020/11 20200329 29.03.2020 Utgående brev Farleg stoff Rema 1000 Seljord brannvesen
2019/1614 20200328 28.03.2020 Utgående brev 135/1-1 - Åmotsdalsvegen 2096 - Angåande innløysing av festetomter Jason R Bryan m.fl.
2020/409 20200328 28.03.2020 Utgående brev 43/10 - Mosasida 38 - Angåande søknad om dispensasjon frå reguleringsplan til oppretting av returpunkt for hytteavfall Renovest IKS
2020/691 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser HELSEDIREKTORATET
2020/6 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020 – Barnevernfaglig videreutdanning NTL BUFDIR OG BUFETAT
2020/688 20200327 27.03.2020 Inngående brev T.A. Gustavsen AS - Søknad om dispensasjon frå karantenepåbod BYGGMESTER T.A. GUSTAVSEN AS
2020/55 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rapport om kontrollhandinger - Salgs- og skjenkebevilling - Atle Bringsås ATLE BRINGSÅS AS
2019/755 20200327 27.03.2020 Inngående brev 2019/2020 - Sluttar - Studio X Margit Elise Karlsen
2020/50 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret NAV AS
Versjon:5.2.01