eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/920 20190524 24.05.2019 Inngående brev Svar på søknad - Slåttefestivalen - Hjartdal - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/917 20190524 24.05.2019 Inngående brev 147/2 - Midtre Kvambekk 57 - Søknad frå Lars Erik Finholt om utslipp Lars Erik Finholt
2019/917 20190524 24.05.2019 Inngående brev 147/2 - Midtre Kvambekk 57 - Søknad frå Lars Erik Finholt om fasadeendring Lars Erik Finholt
2019/907 20190524 24.05.2019 Inngående brev Uttale skjenkeløyve - Norsk islandshestforening- Dyrskuen, 05.06.2019 - 07.06.2019 Sør-Øst Politidistrikt
2019/31 20190524 24.05.2019 Inngående brev Beredskapsmøte - Countryfestivalen - Seljordfestivalen - 12.07.2019 HANS OLAV OMTVEIT
2019/718 20190524 24.05.2019 Inngående brev Sluttrapport SørHjort Telemark fylkeskommune
2019/907 20190524 24.05.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon til søknad Norsk islandshestforening
2019/918 20190524 24.05.2019 Inngående brev Fotokveld i april 2019 Nibio
2019/610 20190524 24.05.2019 Utgående brev Svar på søknad på lærarstillingar i Seljordskulen *****
2019/13 20190524 24.05.2019 Inngående brev Rådsforsamling i Seljordutstillinga Dyrsku´n tirsdag 18. juni DYRSKU'N ARRANGEMENT AS
2019/4 20190524 24.05.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte - BVS - 13.06.2019 Barnevernssamarbeidet i Vest-Telemark
2019/918 20190524 24.05.2019 Inngående brev Refotograferte motiv 2018 i Hjartdal og Svartdal NIBIO
2019/919 20190524 24.05.2019 Inngående brev Miljørettet helsevern - Badevannsovervåking FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/352 20190524 24.05.2019 Inngående brev Tilbud Bridge Politiske vedtak - Avtaleoppfølging - Compilo Compilo
2019/913 20190524 24.05.2019 Inngående brev Kart og regelverk for Vårmarknaden 2019 Dyrsku'n Arrangement AS
2019/914 20190524 24.05.2019 Inngående brev 1/8 - Prestegardsvegen 55 - Søknad frå Snorre Aasen om riving og bygging av bustad 3D-Arkitekter - Snorre Aasen
2019/918 20190524 24.05.2019 Inngående brev UKL Lydopptak og noko refotografering Nibio
2019/918 20190524 24.05.2019 Inngående brev Refotograferte motiv mai 2019 - Hjartdal og Svartdal Nibio
2019/923 20190524 24.05.2019 Inngående brev Innhenting av opplysningar *****
2019/788 20190524 24.05.2019 Utgående brev Påminning om skogforyngingsplikt - Gjuve med Skrøiva og 36/7 Seljestad - Jon Bjerketvedt Jon Bjerketvedt
2019/915 20190524 24.05.2019 Inngående brev Psykologstillingar - Vertskommuneavtale og saksutgreiing Samhandlingskoordinator
2019/773 20190524 24.05.2019 Utgående brev 43/13 - Mosasida - Varsel om oppmålingsforretning Bjørg Irene Abrahamsen m.fl.
2019/833 20190524 24.05.2019 Inngående brev Nytt tilbod på Yaris - Funnemark Seljord Funnemark Seljord
2019/52 20190524 24.05.2019 Inngående brev Invitasjon til samordningsmøte vedrørende høring av nasjonal ramme for vindkraft Telemark fylkeskommune
2019/910 20190523 23.05.2019 Inngående brev Bestilling eInnsyn TELEMARKSAVISA AS
2019/909 20190523 23.05.2019 Inngående brev Sykkelpilot - Sykkelfelt med buffer STATENS VEGVESEN PENSJONISTFORENING TELEMARK
2019/907 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om skjenkeløyve enkeltanledning 05.06.2019 - 07.06.2019 Norsk Islandshestforening
2016/341 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om endring av styrar og stedfortredar for skjenkeløyve Hans Olav Omtveit
2019/88 20190523 23.05.2019 Inngående brev Fagfornyelsen – Støtte til arbeidet med høringen og innføring av nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATETS BEDRIFTSIDRETTSLAG
2019/580 20190523 23.05.2019 Inngående brev Uttalelse til nydyrking på gbnr 67/2 i Seljord - Lars Halvor Byberg - plan for Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders
2019/698 20190523 23.05.2019 Inngående brev Vedr. sak nr 2019/558 Veronica
2019/903 20190523 23.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/844 20190523 23.05.2019 Inngående brev Vedr Fiskeruse - Søknad frå Seljordsvatnet grunneigarlag Seljordevatnet Grunneigarlag
2019/562 20190523 23.05.2019 Utgående brev Sending frå Seljord kommune Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2019/906 20190523 23.05.2019 Inngående brev Oppdrag om kartlegging av praksis knyttet til forpaktningsloven FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/610 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilbod om 100 % mellombels lærarstilling ***** ***** ***** *****
2019/876 20190523 23.05.2019 Utgående brev 66/32 - Elgfaret 12 - Løyve til Asbjørn Storrusten om oppføring av tilbygg som terrasse og vinterhage på bustadhus Asbjørn Storrusten
2019/740 20190523 23.05.2019 Utgående brev Pålegg om å teste hjortevilt for CWD i samband med jakt 2019 Eivind Svinjom m.fl.
2019/836 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon frå bandtvang for servicehund - Ole Martinsen Ole Martinsen
2015/1823 20190523 23.05.2019 Utgående brev 2/110 - Selsvegen 9 - Ferdigattest for tilbygg til bustadhus og veranda/garasje under Odd Gunnar Sollid
2019/845 20190523 23.05.2019 Utgående brev 63/51 - Åslandvegen 12 - Svar på søknad om endring av kommunale eigedomsavgifter Kristin Haugstoga
2016/341 20190523 23.05.2019 Utgående brev Uttale - Endring av styrar og stedfortredar for skjenkeløyvet hos Seljordfestivalen og Countryfestivalen SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2019/350 20190523 23.05.2019 Utgående brev Referat frå møte i samarbeidsutvalet 22.05.2019 Anne Kjersti Aase m.fl.
2019/907 20190523 23.05.2019 Utgående brev Skjenkeløyve Norsk Islandshestforening
2019/813 20190523 23.05.2019 Inngående brev Tilbod - Ny trykkaukestasjon - Morgedal Rør AS MORGEDAL RØR AS
2019/906 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar frå Seljord kommune - Oppdrag om kartlegging av praksis knyttet til forpaktningsloven FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/908 20190523 23.05.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Løpenummer 5079/2019 Johannes Rindal
2019/908 20190523 23.05.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Johannes Rindal - 2018/1636-45 - Kommunevalg - Kandidat på valliste og valfunksjonærar Johannes Rindal
2018/836 20190523 23.05.2019 Inngående brev 147/21 - Øvre Kvambekk 20 - Søknad om utsleppsløyve, situasjonskart og erklæring om ansvarsrett Tor Erik Aas
2019/912 20190523 23.05.2019 Inngående brev Vernerunde - Kommunehuset 14.05.2019 Verneombod kommunehuset
2018/1461 20190523 23.05.2019 Utgående brev Tilleggsopplysningar søknad digitale skulesekken - Seljord kommune Utdanningsdirektoratet
2019/580 20190523 23.05.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 67/2 - Lars Halvor Byberg Lars Halvor Byberg
2019/88 20190522 22.05.2019 Inngående brev NOR0215 og NOR1415 norsk sidemål - Oppgave A1 - Presisering til oppgave UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/623 20190522 22.05.2019 Inngående brev 45/236 - Steinsrudvegen 2 - Seljord Butikkeiendom 1 AS - Søknad om endring av matrikkelenhet SELJORD BUTIKKEIENDOM 1 AS
2019/610 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tek ikkje i mot ***** ***** ***** *****
2019/902 20190522 22.05.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Aftenposten - Avvik på norske sjukeheimar AFTENPOSTEN AS
2019/610 20190522 22.05.2019 Inngående brev Tek ikkje i mot ***** ***** ***** *****
2019/562 20190522 22.05.2019 Inngående brev Kommentar til fylkesmannens - Brev av 13. mai 2019 ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Flatdal skulekorps Flatdal skulekorps
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjon for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Seljord Folkemusikklag Seljord Folkemusikklag
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå kulturskulen våren 2019 - Seljord skulemusikk Seljord skulemusikk
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Bø kulturskule Bø kulturskule
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Tokke kommune Tokke kommune
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule hausten 2019 - Kviteseid kulturskule Kviteseid kommune
2019/580 20190522 22.05.2019 Inngående brev Uttalelse til nydyrking på gbnr 67/2 i Seljord - Lars Halvor Byberg - plan for nydyrking FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/877 20190522 22.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for kjøp av tenester frå Seljord kulturskule våren 2019 - Seljord juniorspelemannslag Seljord juniorspelemannslag
2019/809 20190522 22.05.2019 Inngående brev Uttale om manglende deknink og breiband - Ingebjørg Jamgrav Ingebjørg Jamgrav
2019/775 20190522 22.05.2019 Utgående brev Positivt vedtak Renovering av Ystebui på Kjos - John Olav Haugetuft John Olav Haugetuft
2019/844 20190522 22.05.2019 Utgående brev Spørsmål vedr Søknad om stønad fiskeruse - Seljordvatnet Grunneigarlag Arne Hagen
2019/812 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/873 20190522 22.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
2019/83 20190522 22.05.2019 Inngående brev Møteinnkalling Seljord kontrollutval 29.05.2019 AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2018/1356 20190522 22.05.2019 Utgående brev Søknad om utvida skjenkeløyve for Carthago Club treff 30.05.2019 - 01.06.2019 Dyrsku'n Arrangement AS
2019/822 20190522 22.05.2019 Utgående brev Dialog angåande saksframlegg mv i forbindelse med tjenesteyting til gravferder. Jon Svartdal
2019/822 20190522 22.05.2019 Utgående brev Dialog angåande saksframlegg mv i forbindelse med tjenesteyting til gravferder Kyrkjeverje Jon Svartdal
2019/562 20190522 22.05.2019 Inngående brev Sending frå Seljord kommune Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2019/728 20190522 22.05.2019 Utgående brev Serveringsløyve Kule ting AS KULE TING AS
2019/901 20190522 22.05.2019 Inngående brev 2019/2020 - Fortset med gitar Solfrid Bjørge
2019/851 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om servituttavtale Veglagt Tresland - Haugan Kari Gro Espeland
2019/580 20190521 21.05.2019 Inngående brev høgdeprofil frå elva opp i dyrkingsfeltet Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders
2019/580 20190521 21.05.2019 Inngående brev høgdeprofil frå elva opp i dyrkingsfeltet Fylkesmannen - Svalestad, Sigurd Anders
2019/893 20190521 21.05.2019 Inngående brev 76/1 - Natadalsvegen 53 - Grensejustering - 76/5 Jorunn Barstad Birkrem
2015/1823 20190521 21.05.2019 Inngående brev 2/110 - Selsvegen 9 - Søknad om ferdigattest Odd Gunnar Sollid
2018/1095 20190521 21.05.2019 Utgående brev Innkalling til møte om støy - Brøløs Vel Brøløs vel
2019/892 20190521 21.05.2019 Inngående brev 14/1 - Telnes - Søknad frå Jørund Telnes om frådeling av sameigepartar i 142/3 og 143/1 Jørund Telnes
2019/872 20190521 21.05.2019 Utgående brev Angåande søknad om seksjonering for 1/38 Espen Dyrud m.fl.
2019/881 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar - Byggesak-spørsmål vedr. bygge fritidsbolig ved Bjåen- gnr. 143 bnr. 15 og 16 Hege Ann Skaret
2019/610 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels lærarstilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/616 20190521 21.05.2019 Utgående brev Førebels tilbakemelding frå Seljord kommune - Innspill - Vestfold og Telemark fylkeskommune - Ditt og mitt Vestfold og Telemark - Et kunnskapsbilde i utvikling Vestfold og Telemark fylkeskommune
2018/91 20190521 21.05.2019 Utgående brev Utleigebustad Gamle Gullnesveg 8 *****
2019/580 20190521 21.05.2019 Utgående brev Høgdeprofil frå elva opp i dyrkingsfeltet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/610 20190521 21.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels stilling 60% ***** ***** ***** *****
2019/898 20190521 21.05.2019 Inngående brev 7/1 - Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - Restaurering av loftet på Nedre Strand Landbruksdirektoratet
2019/918 20190521 21.05.2019 Inngående brev Tilbakemelding frå Kulturlandskapssenteret om refotografering - Systermarihand Kulturlandskapssenteret
2019/80 20190521 21.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2019/832 20190521 21.05.2019 Utgående brev Uninett - Feide - Signerte avtaler Uninett
2018/479 20190521 21.05.2019 Utgående brev 23/14 - Heivegen 550 - Arne Pettersen - Ved- og redskapsbod Arne Magnus Pettersen
2019/882 20190521 21.05.2019 Utgående brev Vurdering av årleg timeforbruk landbruksdrift - 147/2 Kvambekk Nedre - Bjørn Arve Nordbø NAV
2019/882 20190521 21.05.2019 Utgående brev Seljord kommune si vurdering av årleg timeforbruk landbruksdrift 147002 Kvambekk Nedre - Bjørn Arve Nordbø Bjørn Arve Nordbø
2019/335 20190521 21.05.2019 Utgående brev Svar frå Seljord kommune på tilsynsrapport 07.03.2019 - Nesbukti pleie- og omsorgssenter Vest-Telemark brannvesen IKS
2019/887 20190521 21.05.2019 Utgående brev Pedagogisk rapport ved tilmelding til pedagogisk psykologisk teneste for elevar i grunnskule og vidaregåande skule *****
2019/207 20190521 21.05.2019 Utgående brev Signert databehandleravtale mellom Seljord kommune og Aschehoug Aschehoug
2019/883 20190520 20.05.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Walter Keim - 2017/1340 -Tvangslovutvalget - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgsektoren Walter Keim
2019/31 20190520 20.05.2019 Inngående brev Representantskapsmøte VTBV Vtbv - Ole-John Almenning
2019/6 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Innholdet i bistandsplikten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a Bufetat
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Guttorm Dalen Guttorm Dalen
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Knut Dyrland Knut Dyrland
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Sveinung Napastaa Sveinung Napastaa
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** ***** *****
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** ***** *****
2019/876 20190520 20.05.2019 Inngående brev 66/32 - Elgfaret 12 - Søknad frå Asbjørn Storrusten om bygging av tilbygg Asbjørn Storrusten
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Gunnar Andre Gundersen Gunnar André Gundersen
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Svein Vetle Trae Svein Vetle Trae
2019/881 20190520 20.05.2019 Inngående brev 143/15 og 143/16 - Bjåen - Førespurnad om fritidsbolig Hege Ann Skaret
2019/41 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 KULTURDEPARTEMENTET
2019/714 20190520 20.05.2019 Inngående brev Tek imot plass ved Seljord SFO *****
2019/90 20190520 20.05.2019 Utgående brev Oppseiing av leigeavtale - Kapteinsgata 28A *****
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Anne Brit Flatin Borgen Anne Brit Flatin Borgen
2016/749 20190520 20.05.2019 Inngående brev 2019/2020 - Påmelding - Song Magnhild Ø Romtveit
Ingen tilgang 20190520 20.05.2019 Inngående brev 2019/2020 - Fortset - Gitar Marit Haugetuft
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** ***** *****
2019/875 20190520 20.05.2019 Inngående brev 43/41 - Åsenvegen 424 - Søknad frå Steinar Fossan om fritak fra renovasjonsavgift Steinar Fossan
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2017/1733 20190520 20.05.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om fritak frå skriftleg og munnleg eksamen, jamfør Opplæringslova § 3-24 *****
2019/812 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2019/863 20190520 20.05.2019 Utgående brev Utbetaling av udekka investering 3560 kroner til skogkultur Geir Vånas
2019/843 20190520 20.05.2019 Utgående brev 93/4 - Flatdalsvegen 1327 - Løyve til Kåre Haugen for rehabilitering/montering av stålpipe på bustadhus PEWI AS
2019/809 20190520 20.05.2019 Inngående brev Uttale om manglende dekning og breiband - Sveinung Napastaa Sveinung Napastaa
2019/809 20190520 20.05.2019 Utgående brev Søknad om støtte til å få bygd breiband i 2019 - Seljord kommune Telemark fylkeskomune
2019/358 20190520 20.05.2019 Utgående brev Utskriving av eigedomsskatt for 2019 - Nettanlegg på Sundsbarm stasjon og Sundsbarm T-avgreining - Eigedomsoverdraging og skattesetel. SKAGERAK KRAFT AS
2019/727 20190520 20.05.2019 Utgående brev Soping kommunale vegar Inge Nilsen
2014/2239 20190520 20.05.2019 Utgående brev Tinglyst skøyte - Badet Elisabeth og Henrik Espeland
2019/80 20190520 20.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** *****
2019/868 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om sundagsope - Joker Flatdal Olav Prestårhus
2019/863 20190516 16.05.2019 Inngående brev Signert skjema for utbetaling av udekka investering - 3560 kr skogkultur - Geir Erland Venås. Geir Erland Venås
2019/863 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbetaling av udekka investering 3560 kroner til skogkultur Tele-Alarm - Geir Vånas
2019/29 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/47 20190516 16.05.2019 Inngående brev Dokumenter til årsmøte i ESU 22. mai 2019 LVK
2019/80 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om sommarjobb ***** ***** ***** Markus Lia-Moen
2019/872 20190516 16.05.2019 Inngående brev 1/38 - Brøløsvegen 72 - Søknad om seksjonering Espen Dyrud
2019/408 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord turlag - Kulturmidlar 2019 SELJORD TURLAG
2019/410 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord juniorspelemannslag - Kulturmidlar 2019 SELJORD JUNIORSPELEMANNSLAG
2019/411 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Kvambekk/Angre løypelag - Kulturmidlar 2019 KVAMBEKK/ANGRE LØYPELAG
2019/412 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord hagelag - Kulturmidlar 2019 SELJORD HAGELAG
2019/423 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord pensjonistlag - Kulturmidlar 2019 SELJORD PENSJONISTLAG
2019/432 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Flatdal Samfunnshus - Kulturmidlar 2019 FLATDAL SAMFUNNSHUS
2019/477 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Flatdal ungdomslag - Kulturmidlar 2019 FLATDAL UNGDOMSLAG
2019/866 20190516 16.05.2019 Inngående brev 43/16 - Brøløsvegen 2 - Melding frå Telemark fylkeskommune bygging av bod til Seljord økologiske hage TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/809 20190516 16.05.2019 Inngående brev Innspel om breidband - Kenneth Haugland Kenneth Haugland
2019/409 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Åmotsdal idrettslag - Kulturmidlar 2019 ÅMOTSDAL IDRETTSLAG
2019/418 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Sundagsskulen i Åmotsdal - Kulturmidlar 2019 Sundagsskulen i Åmotsdal
2019/430 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Langlim grendelag - Kulturmidlar 2019 LANGLIM GRENDELAG
2019/440 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Trongkleiv Vel - Kulturmidlar 2019 Trongkleiv Vel
2019/475 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Manndal Grendelag - Kulturmidlar 2019 MANNDAL GRENDELAG
2019/476 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Svartdal Grendelag - Kulturmidlar 2019 SVARTDAL GRENDELAG
2019/555 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord jakt og fiskelag - Kulturmidlar 2019 SELJORD JAKT OG FISKELAG
2019/548 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Nordbygdi Grendelag - Kulturmidlar 2019 NORDBYGDI GRENDELAG
2019/603 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Telemark Folkemusikklag - Kulturmidlar 2019 TELEMARK FOLKEMUSIKKLAG
2019/636 20190516 16.05.2019 Inngående brev Arbeidstilsynet - Vedtak om samtykke og gebyr ARBEIDSTILSYNET
2019/558 20190516 16.05.2019 Utgående brev Behov for tilleggsopplysning til høring om bygging av skogsbilveien Vermedalsvegen - gnr/bnr 97/1 m.fl. - Marianne Vadder - Seljord Kristoffersen, Per
2019/630 20190516 16.05.2019 Utgående brev Avtaledokument - Gunleik Mæland Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/82 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på oppfølging av politiske vedtak i Seljord kommune til møte i kontrollutvalet 290519 Ingebjørg Nordby Vibeto
2019/795 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Søknad om støtte til Sommar kick-off -Meieriet cafe,pub og pizza Fyresdal Meieriet cafe, pub og pizza
2019/400 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord Målarklubb - Kulturmidlar 2019 Seljord Målarklubb
2019/442 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Nes Bedehus - Kulturmidlar 2019 Nes Bedehus
2019/447 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Kviteseid og Seljord Swingklubb - Kulturmidlar 2019 Kviteseid og Seljord Swingklubb
2019/471 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Skorve Karateklubb - Kulturmiddlar 2019 SKORVE KARATEKLUBB
2018/1461 20190516 16.05.2019 Inngående brev Stadfesting på mottatt søknad - Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
2019/82 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på oppfølging av politiske vedtak i Seljord kommune til møte i kontrollutvalet 290519 Ingebjørg Liland
2019/398 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Flatdal barnelag - Kulturmidlar 2019 FLATDAL BARNELAG
2019/401 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord skulemusikk - Kulturmidlar 2019 SELJORD SKULEMUSIKK
2019/402 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Flatdal skulekorps - Kulturmidlar 2019 Flatdal skulekorps
2019/403 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Åmotsdal bygdeutvikling - Kulturmidlar 2019 ÅMOTSDAL BYGDEUTVIKLING
2019/404 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Seljord songlag - Kulturmidlar 2019 SELJORD SONGLAG
2018/1461 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad Udir om tilskot den teknologiske skolesekken 2019 - utstyr programmering - innsendt 15.5.2019 Terje Haugland
2019/391 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedtak Flatdal Misjonslag - Kulturmidlar 2019 FLATDAL MISJONSLAG
2018/1444 20190516 16.05.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 1.kvartal 2019 Vinje kommune
2019/864 20190516 16.05.2019 Inngående brev 144/1 - Søknad frå Mette Moldrup Thagaard om bygging av landbruksveg Mette Moldrup Thagaard
2019/809 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 - Sak 19/04548 Telemark fylkeskommune
2019/809 20190516 16.05.2019 Inngående brev Nyheter og tips - Statsstøtteordningen for bredbånd Telemark fylkeskommune
2019/809 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema 2019 og noe mer informasjon Telemark fylkeskommune
2019/689 20190516 16.05.2019 Utgående brev 63/7 - Sundbøhaugen - Tilbod om kjøp av tomt nr. 3 Cornelis A Nieuwenhuize
2019/688 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til auking av lokal beredskap i Seljord kommune ARNT HELGE HAUGLID
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels lærarstilling ***** ***** ***** *****
2019/773 20190516 16.05.2019 Utgående brev 43/13 - Mosasida - Vedtak - Søknad om overføring av areal til 43/163 Bjørg Irene Abrahamsen
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om 80% fast stilling og 20% mellombels ***** ***** ***** *****
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels lærarstilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels lærarstilling ***** ***** ***** *****
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels lærarstilling ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev 97/1 - Dale i Seljord - Ferdigattest for kommunikasjonsanlegg RAMBØLL NORGE AS
2019/846 20190516 16.05.2019 Utgående brev 41/91 - Jakob Naadlandsveg 54 - Ferdigattest Paul Windt
2019/562 20190516 16.05.2019 Utgående brev 42/5 - Ringsøy - Angåande dispensasjonssøknad til oppfylling av steinmasser Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag
2019/802 20190516 16.05.2019 Utgående brev 103/2 - Langlimvegen 257 - Byggesøknad om tilbygg til eldre driftsbygning TELEMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om mellombels stilling 100% ***** ***** ***** ***** *****
2019/610 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tilbod om 90% mellombels stilling som lærar ***** ***** ***** *****
2019/14 20190516 16.05.2019 Utgående brev 47/19 - Gullnesvegen 31 - Underretning om matrikkelføring Rune Gunnar Andersen
2018/399 20190516 16.05.2019 Utgående brev Kommunesamarbeid om kraftsaker VINJE KOMMUNE
Versjon:5.2.01