eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/35 20191016 16.10.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i vannforskriften vedlegg I mv. Klima- og miljødepartementet
2019/1525 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Heidi Sudgarden Heidi Sudgarden
2019/1524 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 2019/1492 - Fylkesmannen i Telemark - H.M.Kongens Fortjenestemedalje VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1523 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsynsforespurnad - VTB - 2019/779 - 8 - Telesenteret AS - Tilbygg - Alle dokumenter i saka VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1522 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Vest-Telemark Blad - 2018/1356-43 - Svar til Seljord kommune Vest-Telemark Blad
2019/1522 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Vest-Telemark Blad - 2018/1356-42 - Merknadar - Ølsmaking Dyrsku'n 14.09.2019 Vest-Telemark Blad
2019/453 20191016 16.10.2019 Inngående brev Representantskapsmøte Sør-Øst 110 IKS 15.10.2019 - Protokoll SØR-ØST 110 IKS
2019/353 20191016 16.10.2019 Inngående brev Status til alle aksjonærer og basisavtalekunder - Visit Telemark 2019 VISIT TELEMARK AS
2019/1519 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vermedalsvegen. Kan du sende vedtak? Noa - Gjermund Andersen
2019/1517 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak - Olav Prestårhus Beate Marie Dahl Eide
2019/90 20191016 16.10.2019 Inngående brev Angåande tilsyn ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/55 20191016 16.10.2019 Utgående brev Omsetnad alkoholhaldig drikke 2018 - Kvåle - Din Gard LIND OLAV
2019/6 20191016 16.10.2019 Inngående brev Veileder - Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Oppfordring om å legge ut lenke til veilederen på nettsidene Bufetat
2019/1521 20191016 16.10.2019 Inngående brev Innsynsforspurnad - VTB - 2019/1029 - Tilbod på lokale til nytt kommunehus - Alle dokument VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1519 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Vermedalsvegen Gjermund Andersen
2019/1519 20191016 16.10.2019 Utgående brev Vermedalsvegen Gjermund Andersen
2019/1522 20191016 16.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Vest-Telemark Blad - 2018/1356-42 og 43 - Merknadar - Ølsmaking Dyrsku'n 14.09.2019 og Svar til kommunen Vest-Telemark Blad
2018/1048 20191016 16.10.2019 Inngående brev Telemark innkjøpssamarbeid KO - Godkjenning av samarbeidsavtale - Nome NOME KOMMUNE
2019/1459 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/90 20191016 16.10.2019 Inngående brev Førespurnad *****
2019/154 20191016 16.10.2019 Utgående brev 22/7 - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfridom Aktiv Eiendomsmegling Bø
2019/154 20191016 16.10.2019 Utgående brev 123/20 - Eigenfråsegn om konsesjon Geir Samland
2019/154 20191016 16.10.2019 Utgående brev 147/26 - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Unni Hamre og Øyvind Hamre Unni Hamre m.fl.
2019/154 20191016 16.10.2019 Utgående brev 15/1 med fleire - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Nicolay Benjamin Aall Nicolay Benjamin Aall
2019/90 20191016 16.10.2019 Utgående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1459 20191016 16.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/1454 20191016 16.10.2019 Utgående brev Vedtak Hallovenn på Granvin 2019 - Søknad frå Foreldregruppa Hallovenn - Foreldregruppa
2019/1464 20191016 16.10.2019 Inngående brev Seljord kommune brev av den 14 oktober 2019 Arne Elvestuen
2019/1526 20191016 16.10.2019 Inngående brev 4/3 -Manheimstråndi 577 - Søknad frå Hovden Hytteservice om riving for utbedring RV36 HOVDEN HYTTESERVICE AS
2019/154 20191016 16.10.2019 Utgående brev 6/1 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Svanhild Verpe Moen og Svein Egil Moen Svanhild Verpe Moen m.fl.
2019/1529 20191016 16.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot - Sondre Øverbø Eiksenteret - Sondre Øverbø
2019/1510 20191015 15.10.2019 Inngående brev Utbetaling av midlar til tiltak innanfor desentralisera ordning for kompetanseutvikling i skulen 2019 - Region Vest-Telemark Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1456 20191015 15.10.2019 Utgående brev 148/4 - Myrbøenvegen 160 - Astrid Aase Thorstensen - Løyve til rehabilitering av teglsteinspipe/innsetting av stålinnerrør PIPEHATT AS
2019/779 20191015 15.10.2019 Utgående brev 45/178 - Vekanvegen 1A - Telesenteret AS - Løyve til igangsetting riving, ombygging, fasadeendring og oppføring av tilbygg POINT AS
2019/1515 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Tor Lien Tor Lien
2019/1506 20191015 15.10.2019 Inngående brev 7/27 - Manheimstråndi 730 - Søknad frå Hovden Hytteservice om riving for utbedring RV36 HOVDEN HYTTESERVICE AS
2019/90 20191015 15.10.2019 Inngående brev Begjæring om fravikelse ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1012 20191015 15.10.2019 Inngående brev Velteplass i Håkkedalen for tømmer frå Sundbøskogen Trygve Aasan
2019/154 20191015 15.10.2019 Inngående brev 6/1 - Eigenerklæringsskjema - Svein og Svanhild Moen Svein og Svanhild moen
2019/1417 20191015 15.10.2019 Utgående brev Nutheim gjestgiveri AS - Utvida skjenkeløyve 18.10.2019 - 19.10.2019 - Smedalsstemne 2019 Nutheim Gjestgiveri
2019/24 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS - Melding til KPR - 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/1417 20191015 15.10.2019 Inngående brev Uttale - Utvida skjenkeløyve - Nutheim Gjestgiveri AS - Smedalsstemne 2019 SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2019/917 20191015 15.10.2019 Inngående brev 147/2-11 - Midtre Kvambekk 57 - Signert reglar/kontrakt for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbygg Lars Erik Finholt
2019/90 20191015 15.10.2019 Inngående brev Begjæring om fravikelse ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1508 20191015 15.10.2019 Inngående brev 46/1 - Nesvegen - Søknad om frådeling av tomt Johanna Mårtensson Nes
2018/1273 20191015 15.10.2019 Utgående brev 133/ 29 - Angrevegen 254 - Ferdigattest Lars Nicolas Hjertås
2019/1514 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Ole Gunnar Aase Ole Gunnar Aase
2019/1512 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Bjørn Åsmund Groven Bjørn Åsmund Groven
2019/1509 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Knut Skeie Rue Knut Skeie Rue
2019/1516 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Leiv Skar Bjørge Leiv Skar Bjørge
2019/1513 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskot 2019 - Jon T. Øverbø Jon T. Øverbø
2019/24 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innvilger driftstilskudd for 4. kvartal 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/486 20191014 14.10.2019 Inngående brev Underskrevet beretning vedr. momskomp. 4 termin - Seljord kommune TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/1495 20191014 14.10.2019 Inngående brev 60/8 Søknad om tillatelse til tiltak - Fasadeendring på Århusmoen 2A BELER AS
2019/88 20191014 14.10.2019 Inngående brev Den teknologiske skolesekken - Tilskudd til oppgradering av Feide UTDANNINGSDIREKTORATET
2019/24 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa HELSEDIREKTORATET
2019/1502 20191014 14.10.2019 Inngående brev RMP - Søknad om regionalt miljøtilskot i Telemark 2019 - Arne Skårnes SKÅRNES ARNE O
2018/1273 20191014 14.10.2019 Inngående brev 133/ 29 - Angrevegen 254 - Søknad om ferdigattest Lars Nicolas Hjertås
2019/154 20191014 14.10.2019 Inngående brev 15/1 med fleire - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Nicolay Benjamin Aall Nicolay Benjamin Aall
2019/168 20191014 14.10.2019 Inngående brev Seljord Hotell - Skjenkekontroll 11.10.2019 Securitas AS
2019/168 20191014 14.10.2019 Inngående brev Fjellheimpuben - Skjenkekontroll 11.10.2019 Securitas AS
2019/1495 20191014 14.10.2019 Utgående brev 60/8 - Århusmoen 2A - Århus Næringspark AS - Løyve til fasadeendring BELER AS
2018/1834 20191014 14.10.2019 Inngående brev Skarsvegen - Ny bru Statens vegvesen
2019/1505 20191014 14.10.2019 Inngående brev Endring av leigebeløp DNB Bank ASA
2019/1500 20191013 13.10.2019 Utgående brev 63/5 - Produksjonstilskot 2019 i Flatdal Torgeir Lognvik
2018/1636 20191013 13.10.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 - Fakturering av stemmesedlar til partia Seljord Arbeiderparti m.fl.
2019/1501 20191012 12.10.2019 Inngående brev Konstiuering sokneråd Beate Marie Dahl Eide
2019/1500 20191011 11.10.2019 Inngående brev Produksjontilskot 2019 Gnr 63 Bn r5 I Flatdal Torgeir Lognvik
2019/1499 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøstilskot i Telemark 2019 - Bjørn Arve Nordbø Bjørn Arve Nordbø
2019/154 20191011 11.10.2019 Inngående brev 123/20 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Geir Samland / Dag Helge Haslekås Geir Samland m.fl.
2018/215 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sammen Mot - Tiltaksutvikling innen forebygging av vold og overgrep - Midlar med søknadfrist 25.November 2019 NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
2019/75 20191011 11.10.2019 Inngående brev Nye oversikter og KOSTRA-arter gjeldene frå 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Forsendelse frå Seljord kommune - E134 - Offentleg ettersyn fylkesmannen
2019/1029 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilstandsrapport Seljord kommunehus Sweco - Brekke Per Anund
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sprearial og innsynførespurnad, videresendt e-post frå Advokat Elvestuen Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forskrift om husdyrgjødsel - Lovdata Hallvard Nordskog
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sprearial Hallvard Nordskog
2019/993 20191010 10.10.2019 Inngående brev Angående restaurerings- og habitattiltak for storørret i Seljordsvatnet og Vallaråi Skagerakenergi - Mathilde Berg
2019/993 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kopi av brev frå Skagerak Kraft AS og frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Gjeld storauren i Seljordsvatnet og Vallaråi Midtre Telemark vassområde m.fl.
2019/1493 20191010 10.10.2019 Utgående brev Attendemelding på 1. utkast til avtale om legevakt på natt - Seljord kommune NOTODDEN KOMMUNE v Johannes Haukaas
2019/1381 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering - Heimetenesta ***** ***** ***** TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1386 20191010 10.10.2019 Inngående brev Heidi Nær Rue, Magne Gunleik Rue, Gnr.96, bnr 4 - Marianne Vadder; Gnr 97, bnr. 1 i Seljord kommune Arne Elvestuen
2019/1464 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på brev av 09.10.19 - 99/1 - 97/1 i Seljord Kommune Arne Elvestuen
2018/1636 20191010 10.10.2019 Utgående brev Endringsbilag - kontrollert fjerntilgang - Seljord Evry
2019/1381 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering - Heimetenesta ***** ***** ***** TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1464 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad i sak 2006/416, 2012/1570 og 2012/1605 Arne Elvestuen
2019/1485 20191010 10.10.2019 Inngående brev 9/10 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Landbruksdirektoratet
2019/1462 20191010 10.10.2019 Inngående brev Epost - Signert avtale om kjøp av arbeidsgivarkontrollar 2020 - Seljord kommune og Midt-Telemark Arbeidsgivarkontroll Seljord Kommune -
2019/1462 20191010 10.10.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Midt-Telemark kommune og Seljord kommune om arbeidsgivarkontroll 2020 BØ KOMMUNE
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev 99/1 - 97/1 i Seljord Kommune Arne Elvestuen
2019/1386 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på brev - Heidi Næs Rue, Magne Gunleik Rue, Gnr 96/bnr4 Arne Elvestuen
2017/221 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gjelder sak 16/2057 - Innstilling til krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Hjartdølautbyggingen i Hjartdal kommune i Hjartdal-Tuddalsvassdraget, Telemark Skagerak Kraft AS
2019/1495 20191010 10.10.2019 Utgående brev 60/8 - Naboliste for bygge- og delesaker BELER AS
2019/24 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Helsedirektoratet
2019/453 20191009 09.10.2019 Inngående brev Representantskapsmøte 15.10.2019 Sør-Øst 110 IKS - Saksliste med styrets anbefaling Sør-Øst 110 IKS
2019/41 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ny veileder - Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg Kulturdepartementet
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummer millionvegen - Øyvind Arntsen Øyvind Sten Arntsen
2019/49 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemndene 2019 - 2023 Miljødirektoratet
2019/1487 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om skilting i Seljord kommune Telesenteret
2019/23 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innspillsmøter om handlingsplan for allmennlegetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
2019/18 20191009 09.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten Finansdepartementet
2019/28 20191009 09.10.2019 Inngående brev IKA Kongsberg - Selskapsavtale 2020 til politisk behandling IKA Kongsberg
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Millionvegen 487 Halfdan Tore Andersen
2019/90 20191009 09.10.2019 Inngående brev Fravikelse - Viser til deres brev 03.10.2019 deres ref 2019/90-27 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/689 20191009 09.10.2019 Utgående brev Angåande tinging av tomt nr. 6 og 7 i felt 3(Furutoppen) i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Søknad om deling av næringstomt VEST-TELEMARK TEKNOLOGIPARK AS
2019/1301 20191009 09.10.2019 Utgående brev 44/23 - Mosasida 93 - Retting av eigedomsgrenser i matrikkelen Gunn Marit Gjerjordet m.fl.
2019/689 20191009 09.10.2019 Utgående brev Angåande tinging av tomt nr. 6 og 7 i felt 3 (Furutoppen) i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Varsel om oppmålingsforretning - Ny dato ALF JOHANSEN AS m.fl.
2018/1760 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysning Program for folkehelsearbeid 2019 - 18-12899-17 Telemark fylkeskommune
2019/75 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kostra - Rapportering 3. kvartal 2019 - Info om rapportering SSB
2019/1463 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål frå Håkon Fjågesund om bygningar i Svartdal - Ref.vår 2019/1463-1 Håkon Fjågesund m.fl.
2019/779 20191009 09.10.2019 Inngående brev 45/178 - Vekanvegen 1A - Telesenteret AS - Søknad om igangsetting POINT AS
2019/1032 20191009 09.10.2019 Utgående brev 97/1 - Marianne Vadder - Vermedalsvegen - Vegklasse 4 Veronica Rue Flatland
2019/154 20191009 09.10.2019 Inngående brev 22/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Tore Hamre Aktiv Eiendomsmegling Bø
2019/1032 20191009 09.10.2019 Utgående brev Seljord kommune vedtak i sak 2019/1032 97/1 - Marianne Vadder - Vermedalsvegen - Vegklasse 4 Fylkesmannen i Telemark
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt Slettestaul nordre 51/2 nr 381- Torjus S.Moen Torjus S. Moen
2019/25 20191009 09.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - Rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene Helsetilsynet
2019/1492 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tildeling av H.M. Kongens fortjenstmedalje Fylkesmannen i Telemark
2019/1463 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar - Forespørsel om tilbud på bygningsregistrering i Svartdal Arkitekt Finn Christiansen AS
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Varsel om oppmålingsforretning ALF JOHANSEN AS m.fl.
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 137/23 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Alfhild Manheim Alfhild Manheim
2019/1464 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Hallvard Nordskog
2019/1491 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage - Hendelse 24.09.2019 *****
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 22/7 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Tore Hamre Aktiv Eiendomsmegling Bø
2019/1491 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar - Hendelse 24.049.2019 *****
2019/1464 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Hallvard Nordskog
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 125/4 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Unni Haugan og Vidar Haugan Unni Haugan m.fl.
2019/1464 20191008 08.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon Hallvard Nordskog
2019/1464 20191008 08.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon Hallvard Nordskog
2019/1463 20191008 08.10.2019 Inngående brev Forespørsel om tilbud på bygningsregistrering i Svartdal Arkitekt Finn Christiansen AS
2019/1463 20191008 08.10.2019 Inngående brev Antal bygningar i Svartdal Håkon Fjågesund
2019/971 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007439 - UKL 2019 - Skulehuset i Svartdal - Svartdal Grendelag Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1049 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007402 - UKL 2019 - Gjerding - Agnar Svartdal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1217 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad 1 - Svartdal grendelag - Seljord - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/49 20191008 08.10.2019 Inngående brev Grunnforurensning - Oppfordring til kommuner i Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1486 20191008 08.10.2019 Inngående brev Levering frå Brønnøysundregistrene - Registrering av verksemd i einigsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2019/1073 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007443 - UKL 2019 - Skigard - Jon Haugsvold Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1463 20191008 08.10.2019 Utgående brev Førespurnad om å utarbeide ein bygningsrapport for bygningar i grenda Svartal - Utvalt kulturlandskap (UKL) for Hjartdal og Svartdal BØYLESTAD MOEN AS m.fl.
2019/1073 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad 2 - gbnr 78/1 - Seljord - Jon Haugsvold - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1139 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Elevmappe og barnevernsmappe ADVOKATFIRMAET HEIN BÆRA AS
2019/641 20191008 08.10.2019 Utgående brev Avtaler Bygdeutviklingslaget - Olav Valhovd og Knut Skeie Ottar Flatland
2018/930 20191008 08.10.2019 Utgående brev Utsetjing av arbeidsfrist journalnr 18/002300 - Tov Larsen Espelid Post Seljord Kommune m.fl.
2019/1471 20191008 08.10.2019 Utgående brev Stadfesting på at ny bom på RV36 i område Vesleheggeneset / Vesleøy vil føre til deling av 7/1 Strand Nedre - Harald Flaten Harald Flaten
2019/1478 20191008 08.10.2019 Inngående brev Valg til KS - Vestfold og Telemark KS
2019/1485 20191008 08.10.2019 Inngående brev 9/10 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet
2019/1056 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007408 - UKL 2019 - Steingjerde - Bjørg Minnesjord Solheim Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1296 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i 75% stilling - 01.01.2020 *****
2019/1072 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/1 - Saldokort - Jon Haugsvold - UKL Fylkesmannen Vestfold og Telemark
2019/1072 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad 1 - gbnr 78/1 - Seljord - Jon Haugsvold - støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen Vestfold og Telemark
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/2 - Saldokort - Hans Magne Svartdal - UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1461 20191007 07.10.2019 Inngående brev Statsbudsjettet 2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/82 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll Seljord kontrollutval 02.10.2019 Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat
2019/82 20191007 07.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Kontrollutvalssak 22/19 Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat
2019/706 20191007 07.10.2019 Inngående brev Presisering til søknad om endring av opphaldstid ved Flatdal SFO *****
2019/689 20191007 07.10.2019 Inngående brev Svar på vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/689 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/689 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1462 20191007 07.10.2019 Inngående brev Avtale om kjøp av arbeidsgjevarkontrollar i 2020 Midt-Telemark arbeidsgiverkontroll
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/2 - Hans Magne Svartdal - Søknad 2019 - Utvalde kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innvilget - Seljord - 78/2 - Hans Magne Svartdal - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2018/930 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gjerde prosjekt på Nigar Lien Post Seljord Kommune
2019/1460 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innspill til budsjettbehandlingen for 2020 i Seljord kommune Marianne Lundeberg
2019/1032 20191004 04.10.2019 Inngående brev 97/1 - Vermedalsvegen - Melding frå fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/740 20191004 04.10.2019 Inngående brev Utsending av prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Veterinærinstituttet
2019/1456 20191004 04.10.2019 Inngående brev 148/4 - Myrbøenvegen 160 - Astrid Aase Thorstensen - Søknad om tiltak Piperehabilitering PIPEHATT AS
2019/1009 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endeleg søknad om etableringsstøtte Seljord pizza Basel Mohammed Majid
2019/1008 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endeleg søknad om støtte Asian Mat Basel Mohammed Majid
2019/24 20191004 04.10.2019 Inngående brev Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse - Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal HELSEDIREKTORATET
2019/1233 20191004 04.10.2019 Utgående brev 30/16 - Bygdaråvegen 541 - John Robert Lurås - Løyve til oppføring av tilbygg som terrasse med takoverbygg for nytt inngangsparti til bustad John Robert Lurås
2019/740 20191004 04.10.2019 Inngående brev Svar på prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Veterinærinstituttet - VI Utstyrsbestilling
2019/1458 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om å bygge landbruksveg - vegklasse 8, enkel traktorveg - Haugevegen traktorveg - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/1459 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond - søknad om tilskot markbreiing - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/1459 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond til skogforsikring - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/88 20191004 04.10.2019 Inngående brev GSI rapportering - Påminnelse om frist for skolene 11. oktober FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunen bestrider utkasting jf. varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 SVENSEID TUNET SA
2019/740 20191004 04.10.2019 Utgående brev Prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Vetinst - _VI Utstyrsbestilling m.fl.
2019/1453 20191004 04.10.2019 Utgående brev 135/2 - Jostein Valhovd ved AT Skog - Søknad om å bygge ein landbruksveg - Vegklasse 8 enkel traktorveg At skog
2019/1347 20191004 04.10.2019 Utgående brev Uttale over telefon - Frå Fylkesmannen Vestfold og Telemark Feste AS
2019/788 20191004 04.10.2019 Utgående brev 36/1 Gjuve med Skrøiva - Foryngingskontroll av skog - Jon Bjerketvedt Jon Bjerketvedt
2017/1413 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på purring - Forespørsel om å motta turnuskandidater i fysioterapi fra 15.08.2020 til 15.08.2021 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunen bestrider utkasting jf. Varsel om tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Kundeservice Fellestjenester
2016/137 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL 990753202 Landbruksdirektoratet
2019/1454 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om Støtte til Hallovenn 2019 - Foreldregruppa Hallovenn - Foreldregruppa
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Notat fra møte med Seljord kommune og politiet *****
2019/788 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak om foryngingsplikt med frist 01.06.2020 - 36/1 Gjuve med Skrøiva - Jon Bjerketvedt ADVOKAT HELGE AARNES
2019/1186 20191004 04.10.2019 Utgående brev 107/76 - Langlimvegen 678 - Svar på klage på renovasjon for hytteeiere Elisabeth Gulbrandsen
2017/1413 20191004 04.10.2019 Utgående brev Attendemelding - Forespørsel om å motta turnuskandidater i fysioterapi fra 15.08.2020 - 15.08.2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1417 20191004 04.10.2019 Inngående brev Uttale - Utvida skjenkeløyve 18.10.2019 - 19.10.2019 Koordinator for rusomsorg
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn 16.10.2019 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1325 20191003 03.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Millionvegen 1065 Ellen Kvaale
2018/979 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad - Tilbakehaldne skjønnsmidlar til uforusette hendingar - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/562 20191003 03.10.2019 Utgående brev Angåande dispensasjonssøknad på 42/5 Ringsøy Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS m.fl.
2018/1356 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Dyrsku'n Arrangement AS
2019/1029 20191003 03.10.2019 Inngående brev Takst over kommunehuset - Brøløsvegen 13 A og B, 3840 SELJORD Iltakst - Joar Lofthus
2019/154 20191003 03.10.2019 Utgående brev 93/16 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - John Arthur Haugen John Arthur Haugen
2018/1444 20191003 03.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 2. kvartal 2019 Vinje kommune
2019/1367 20191003 03.10.2019 Utgående brev Søknad om fast 31.6% stilling ved Steinmoen bu- og servicesenter *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn 03.10.2019 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Avvik ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.01