eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/1670 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedrørende postforsendelse - Tilbakemelding angående avtale IDEA KOMPETANSE AS
2019/1669 20191108 08.11.2019 Inngående brev Innsynsførespurnad - Ragnar Lurås - 2019/29-6 - Busetting av flyktingar - Integrerings- og mangfolddirektoratet Nrk
2019/24 20191108 08.11.2019 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjeneste - Søke tilskot for 2020 HELSEDIREKTORATET
2019/1668 20191108 08.11.2019 Inngående brev Stikkprøvekontrollskjema etter stadleg kontroll 07.11.2019 - Dahle Gard Dahle Gard
2019/1520 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Dss Dep - regjeringen.no - Kunnskapsdepartementet
2019/1266 20191108 08.11.2019 Inngående brev Kommentarar til nabovarsel ang. søknad om lanbruksveg olav valhovd
2019/1446 20191108 08.11.2019 Inngående brev 10/10 - Manheimstrondi 1531 - Registrering av avløpsløysinga og vassforsyninga til Bustaden - Bjørg Anne Runningen Østvoll og Svein Østvoll Bjørg Anne R Østvoll og Svein Østvoll
2019/1113 20191108 08.11.2019 Inngående brev Forslag til jordskifteavgjerd - Sak 18-022209REN-JKVI Deponi Flatin Øvre Telemark Jordskifterett
2019/20 20191108 08.11.2019 Inngående brev Øvelse - Varslingsøvelse 4-2019 - Orientering om øvelsen FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1667 20191108 08.11.2019 Inngående brev Signert- Avtale bredbåndstjenester - Telefiber Vinje kommune
2019/1665 20191107 07.11.2019 Inngående brev RMP Gunleik Mæland
2019/1665 20191107 07.11.2019 Inngående brev RMP Gunleik Mæland
2019/1115 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om uttak av skogfond til bygging av leggeplass/vedlikehald skogsbilveg Sudbøvegen Malermester-Evensen - Jan Evensen
2019/1556 20191107 07.11.2019 Inngående brev Rentemiddelbudsjettering i kommunene 2020 - forventa renter av skogfond 2019 Fylkesmannen - Aakre, Liv
2019/154 20191107 07.11.2019 Inngående brev 137/23 - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfritak - Astrid T Svartdal Astrid T Svartdal
2018/767 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kommentar til reguleringsplanen E134 Århus - Seljord (Satajuvet) Svein Ola Våset
2019/1639 20191107 07.11.2019 Inngående brev Selstadgrendi 505 - Spørsmaål angende renovasjonsavgifter Lars Erik Berntsen
2019/1576 20191107 07.11.2019 Inngående brev Jordleigeavtaler Marianne Vadder
2019/1576 20191107 07.11.2019 Inngående brev Jordleigeavtaler Marianne Vadder
2019/1576 20191107 07.11.2019 Inngående brev Jordleigeavtaler Marianne Vadder
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Sammenstilling av dokument i sak 14/141469 Kristine Røed Brun
2019/1463 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på e-post om anbod verdivurdering bygningsarv Svartdal Vest-Telemark museum
2019/455 20191107 07.11.2019 Utgående brev 49/90 - Oversending av dokument til tinglysning Kartverket, tinglysningen
2019/1645 20191107 07.11.2019 Inngående brev Melding om avgjerd i straffesak ***** ***** ***** ***** Vest-Telemark Tingrett
2019/1378 20191107 07.11.2019 Inngående brev Signert husleigekontrakt - Hegnivegen 21A *****
2019/1639 20191107 07.11.2019 Utgående brev 127/4 - Selstadgrendi 505 - Renovasjon - Svar på spørsmål om fritaksregel Lars Erik Berntsen
2019/1666 20191107 07.11.2019 Inngående brev 138/10 - Sudbøvegen 121 - Søknad frå Håvard Aarbakk om fritak for hytterenovasjon Håvard Aarbakk
2019/1205 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsvar på klage ADVOKAT ARNE ELVESTUEN
2019/1115 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 137/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2018/767 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedrørande - Høringsuttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for E134 Århus -Seljord (Satajuvet) Planid 08282018001 - 18-06896-14 Telemark fylkeskommune
2019/1630 20191107 07.11.2019 Utgående brev 109/18 - Langlimvegen 1015 - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Elin Dalen Lauvstad
2014/1469 20191107 07.11.2019 Utgående brev Infrastukturtiltak Nordbygdi industriområde Svein Olav Straand
2014/1469 20191107 07.11.2019 Utgående brev Melding om ferdigstilt arkeologisk undersøkelse Nordbygdi industriområde Svein Olav Straand
2019/1631 20191107 07.11.2019 Utgående brev 1/1/20 - Brøløsvegen 63 - Svar på søknad om miniabonnement for Brøløsvegen 63A og fritak for kommunale avgifter for Brøløsvegen 63B June Lia
2016/256 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon utan løn 16.12.2019 med svar *****
2019/1628 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** ***** *****
2019/1332 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon med løn 04.12.2019 med svar *****
2019/1332 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon med løn 09.12.2019 og 12.12.2019 med svar *****
2019/1661 20191107 07.11.2019 Utgående brev Søknad om permisjon med løn 14.11.2019 med svar *****
Ingen tilgang 20191107 07.11.2019 Utgående brev Sak som er omtalt i vedtak i 2016 Kristine Røed Brun
2017/1882 20191107 07.11.2019 Utgående brev 48/82 - Hegnivegen 1 - Audun Vesterdalen - Ferdigattest Audun Vesterdal
2019/1615 20191107 07.11.2019 Utgående brev 28/13 - Brekkavegen 144 - Svar på søknad om fritak for renovasjon og feietilsyn Torbjørn Sigstad
2019/1618 20191107 07.11.2019 Utgående brev 8/1 - Manheimstrondi 1310 - Førebels svar på søknad om ending av renovasjon til heimekompostering Hege Ann Skaret
2019/34 20191107 07.11.2019 Inngående brev Brev fra Jusitisdepartementet - Forlik - Elektronisk signatur Politiet - Tove Jeanette Bredesen
2019/1658 20191107 07.11.2019 Utgående brev Angåande forslag samarbeidsavtale - Kostnadsomfang Seljord Røde Kors
2019/1659 20191107 07.11.2019 Inngående brev Stiftelsen Amathea - Søknad om driftstilskot 2020 STIFTELSEN AMATHEA
2019/1660 20191107 07.11.2019 Inngående brev Aktive Fredsreiser - Tilskot til skuletur AKTIVE FREDSREISER TRAVEL FOR PEACE AS
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Næringstomt - Telemark Last og Buss AS(TLB) Telemarkbil - Svein Olav Straand
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Møte fredag 18 oktober kl. 09.00. / Næringstomt - Telemark Last og Buss AS(TBR) Telemarkbil - Svein Olav Straand
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Møte med Telemark Bilruter/Telemark Last og Telemarkbil - Svein Olav Straand
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Møte med Telemark Bilruter/Telemark Last og Telemarkbil - Svein Olav Straand
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte med Seljord kommune Telemarkbil - Svein Olav Straand
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Invitasjon til møte med Seljord kommune Telemarkbil - Svein Olav Straand
2019/463 20191106 06.11.2019 Inngående brev Eigeninnsats Odd Arne Byberg - Drenering av oksebinge Odd Arne Byberg
2019/463 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fakturabilag drenering av oksebinge - Odd Arne Byberg Odd Arne Byberg
2019/1655 20191106 06.11.2019 Inngående brev Medvirkning til korrupsjon Nasjonal varselgruppe
2019/1655 20191106 06.11.2019 Inngående brev Europabevegelsen Nasjonal varselgruppe
2019/1655 20191106 06.11.2019 Inngående brev Den komplette hjernevasking av de ansatte i Bærum Kommune Nasjonale Varslergruppe
2018/767 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innspel til planforslaget E134 Århus-Seljord - Satajuvet Jan Ivar Øygarden
2019/24 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kommunereform - Konsekvenser for kommuner som søker og eller rapporterer på tilskudd HELSEDIREKTORATET
2019/287 20191106 06.11.2019 Inngående brev VO-etterutdanning - Tilbakemelding ønskes FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1463 20191106 06.11.2019 Inngående brev Anbod verdivurdering bygningsarv Svartdal Vest-Telemark museum
2019/6 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen NTL BUFDIR OG BUFETAT
2019/56 20191106 06.11.2019 Inngående brev Open søknad ***** ***** ***** *****
2019/98 20191106 06.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte i Vest-Telemarkrådet 12.11.2019 Vest-Telemarkrådet
2016/1220 20191106 06.11.2019 Utgående brev Postalt tilsyn - Svar på krav om opplysningar ARBEIDSTILSYNET
2019/1009 20191106 06.11.2019 Inngående brev Etablerertilskot Seljord Pizza - Oppmodning om utbetaling SELJORD PIZZA AS
2019/1008 20191106 06.11.2019 Inngående brev Etablerertilskot Seljord Asia mat - Oppmodning om utbetaling SELJORD ASIA MAT AS
2019/1558 20191106 06.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent - 117/7 Landbruksdirektoratet
2019/1113 20191106 06.11.2019 Utgående brev Vedtak - Vurdering av kommunal overtaking av Flatin Deponi Statens vegvesen
2019/1635 20191106 06.11.2019 Utgående brev Svar på fartsforskrift på innsjøar - Seljord kommune KYSTVERKET
2019/1639 20191106 06.11.2019 Utgående brev 127/04 - Selstadgrendi 505 - Svar på søknad om fritak frå renovasjonsavgifter Lars Erik Berntsen
2019/2 20191106 06.11.2019 Utgående brev Møte med Arkivforum 05.11.2019 Wenche Grønås m.fl.
2019/1655 20191106 06.11.2019 Utgående brev Alvorlig korrupsjon i Forvaltningen gjennom FN's AGENDA 21-2030 Anders Pedersen
2014/1469 20191106 06.11.2019 Inngående brev Melding om ferdigstilt arkeologisk undersøkelse Nordbygdi industriområde Telemarkbil - Svein Olav Straand
2019/1446 20191106 06.11.2019 Utgående brev Kartlegging av private vass- og avløpsanlegg i deler av Brekkegrendi - Spørjeundersøking HEGNA CAMPING DA m.fl.
2019/1558 20191106 06.11.2019 Utgående brev Søknad om utbetaling av skogfond nyanlegg vegklasse 8 - Enkel traktorveg - Øyvind Listaul Øyvind Listaul
2019/154 20191106 06.11.2019 Utgående brev 8/36 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Gunhild Nymoen Gunhild Nymoen
Ingen tilgang 20191106 06.11.2019 Inngående brev Gul Bok 2015 - 2018 Seljord kommune
2019/1635 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ny lenkje til fartsforskrift på innsjøar - Seljord kommune 0828 Kystverket
2019/1635 20191105 05.11.2019 Inngående brev Fartsforskrift på innsjøar - Seljord kommune 0828 Kystverket
2019/1652 20191105 05.11.2019 Inngående brev Rutine ved oversendelse av klagesaker - Saksbehandling - Klager etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1649 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kontrakt Munikum - Oppfølging IS-3 og IS-4 Munikum
2019/1576 20191105 05.11.2019 Inngående brev Innsending av dokumentasjon - Gjødslingsplan - Med mer før tilsyn *****
2016/1220 20191105 05.11.2019 Inngående brev Seljord Brannstasjon - Innreguleringsprotokoll av ventilasjonsanlegg Hauglid Eiendom AS
2019/73 20191105 05.11.2019 Inngående brev Periodisk oppgjør 02.11.2019 SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE
2019/1639 20191104 04.11.2019 Inngående brev 127/04 - Selstadgrendi 505 - Søknad frå Lars E Berntsen om fritak frå renovasjonsavgifter Lars Erik Berntsen
2019/1268 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad på stilling som kommunepsykolog ***** ***** ***** ***** *****
2019/1637 20191104 04.11.2019 Inngående brev Asbest - Krav om kartlegging og fjerning NORGES MILJØVERNFORBUND
2019/1635 20191104 04.11.2019 Inngående brev Godkjenning av fartsforskrift KYSTVERKET
2019/1558 20191104 04.11.2019 Inngående brev Faktura ifm utbetaling av skogfond Equinor - Øyvind Listaul
2019/1634 20191104 04.11.2019 Utgående brev Rullering av overordna risiko- og sårbarheitsanalyse - ROS-analyse for Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK m.fl.
2017/1359 20191104 04.11.2019 Inngående brev Vedrørande avslutting av prosjektet Aktivitetslabyrinten Kud Dep - Glasser Trond Jørgen
2019/1477 20191104 04.11.2019 Utgående brev Val av administrasjonsutval 2019-2023 Beate Marie Dahl Eide m.fl.
2019/1476 20191104 04.11.2019 Utgående brev Val av kontrollutval 2019-2023 Hallgeir Ofte m.fl.
2019/29 20191104 04.11.2019 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1643 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bustad - Leige *****
2019/750 20191104 04.11.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskott - Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag NVE
2019/1656 20191104 04.11.2019 Inngående brev 78/9 - Dispensasjon fra byggegrense - E134 - Tilbygg Statens vegvesen
2019/1473 20191104 04.11.2019 Utgående brev Val av formannskap 2019-2023 Beate Marie Dahl Eide m.fl.
2019/809 20191104 04.11.2019 Inngående brev Tildelingsbrev Seljord kommune - Bredbåndsutbygging 2019 TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2018/1476 20191104 04.11.2019 Inngående brev 62/7 - Flatdalsvegen - Tillatelse til endret bruk av avkjørsel - E134 Flatdalsvegen - Fradeling - Bruksendring Statens vegvesen
2019/1622 20191104 04.11.2019 Utgående brev RMP - Regionalt miljøtilskot i Telemark 2019 - Jon Børge Slettebø Jon Børge Slettebø
2019/1475 20191104 04.11.2019 Utgående brev Val av varaordførar 2019-2023 Sondre Aasan
2019/1474 20191104 04.11.2019 Utgående brev Val av ordførar 2019-2023 Beate Marie Dahl Eide
2019/1645 20191104 04.11.2019 Inngående brev Melding til klagar SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2016/991 20191104 04.11.2019 Utgående brev Søknad til Fagforbundet, FO og Delta om bruk av langturnus i bustad for einslege mindreårige flyktningar i Seljord kommune Fagforbundets kompetansesenter m.fl.
2016/1219 20191103 03.11.2019 Utgående brev Restanse på kommunale eigedomsavgifter ADVOKATFIRMAET WEXELS DA
2019/750 20191103 03.11.2019 Utgående brev Rapportering - Kartlegging av kritiske punkt i bekkar og bratte vassdrag - Seljord kommune 2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1540 20191103 03.11.2019 Utgående brev Dekning av skyssutgifter til grunnskule november og desember 2019 *****
2019/1362 20191103 03.11.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som kvilande nattevakt ved Nestunet Bukollektiv på 23,1% *****
2019/1053 20191103 03.11.2019 Inngående brev Signert samtykkeskjema *****
2019/1558 20191103 03.11.2019 Utgående brev Faktura i forbindelse med utbetaling av skogfond Øyvind Listaul
2019/1616 20191103 03.11.2019 Utgående brev Produksjonstilskot - Haust 2019 - Stikkprøvekontroll - Olav Lind Olav Lind
2019/1608 20191103 03.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om brøyting av turveg i Åmotsdal RUST 4H
2019/1367 20191103 03.11.2019 Utgående brev Tilsetting i stilling som assistent ved Steinmoen bu -og servicesenter 31,6% *****
2019/1617 20191103 03.11.2019 Utgående brev Produksjonstilskot - Haust 2019 - Stikkprøvekontroll - Gunleik Mæland Gunleik Mæland
2019/1623 20191103 03.11.2019 Utgående brev Revidering av samarbeidsavtale om vaksenopplæring Seljord og Kviteseid kommune Kviteseid kommune ved rådmann Øystein Tveit
2019/1632 20191103 03.11.2019 Inngående brev Signert skriv for mottatt digitalt utstyr - Mogens Hougaard Iversen Mogens Hougaard Iversen
2019/1629 20191103 03.11.2019 Inngående brev Oppseiing av leigekontrakt i ***** ***** *****
2019/1630 20191103 03.11.2019 Inngående brev 109/18 - Langlimvegen 1015 - Søknad frå Elin Dahlen Lauvstad om fritak for kommunale avgifter Elin Dalen Lauvstad
2019/1632 20191103 03.11.2019 Inngående brev Signert skriv for mottatt digitalt utstyr - Margit Elise Karlsen Margit Elise Karlsen
2019/1053 20191103 03.11.2019 Inngående brev Plan for spesialpedagogisk hjelp - Jf barnehagelova § 19a *****
2019/1629 20191103 03.11.2019 Inngående brev Husleigekontrakt ***** ***** ***** *****
2019/59 20191103 03.11.2019 Inngående brev 2/110 - Selsvegen 9 - Registrering av vassmålar SLAATTO RØR AS
2019/1631 20191103 03.11.2019 Inngående brev 1/1-20 -Brøløsvegen 63 A og B - Søknaf frå June Lia om miniabonnement for Brøløsvegen 63A og fritak for kommunale avgifter for Brøløsvegen 63B June Lia
2017/1728 20191103 03.11.2019 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retten etter introduksjonsloven § 17 *****
2019/1587 20191103 03.11.2019 Utgående brev Søknad om midlar - Tiltak mot framande artar - Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/1528 20191103 03.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på Rapport frå stedleg kontroll av skatteoppkrevjarfunkjonen for Seljord kommune 2018 SKATT SØR
2017/1359 20191102 02.11.2019 Utgående brev Prosjekt Aktivitetslabyrinten - Seljord kommune KULTURDEPARTEMENTET
Ingen tilgang 20191102 02.11.2019 Utgående brev Førespurnad frå Seljord kommune Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/81 20191102 02.11.2019 Utgående brev Val av representant til representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS Sondre Aasan m.fl.
2019/1480 20191102 02.11.2019 Utgående brev Val av representantar til Vest-Telemarktinget 2019-2023 Beate Marie Dahl Eide m.fl.
2019/1601 20191102 02.11.2019 Utgående brev 2/110 - Selsvegen 9 - Svar på søknad frå Odd Gunnar Sollid om endring av kommunale avgifter Odd Gunnar Sollid
2019/1590 20191102 02.11.2019 Utgående brev 128/1 og 128/10 - Selstadgrendi 18 og 600 - Svar på søknad frå Bente Selstad Hansen om fritak for kommunale avgifter Bente Selstad Hansen
2019/1178 20191102 02.11.2019 Utgående brev Vedtak - Ny søknad om det årleg tilskotet - Seljord kunstforening SELJORD KUNSTFORENING
2019/1439 20191102 02.11.2019 Utgående brev Selskapsavtale og inntreden for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat AS AGDER OG TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS
2019/1299 20191102 02.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om stilling som 50% rettleiar - Vikariat NAV Seljord *****
2019/1298 20191102 02.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om 50% fast stilling som rettleiar NAV Seljord *****
2019/1478 20191102 02.11.2019 Utgående brev Val til KS fylkesmøte 2019-2023 Beate Marie Dahl Eide m.fl.
2019/1481 20191102 02.11.2019 Utgående brev Val av hovudutval i Seljord kommune 2019-2023 Terje Haugland m.fl.
2019/1481 20191102 02.11.2019 Utgående brev Val av hovudutval i Seljord kommune 2019-2023 Tone Kari Reiten m.fl.
2019/1606 20191102 02.11.2019 Utgående brev 2/7 - Flatdalsvegen 115 - Tov Sveinung Tveit - Oppfylling av tomt nært opp til E134 STATENS VEGVESEN
2019/1627 20191101 01.11.2019 Inngående brev Melding hogst vernskog Kjetil Haugan AT SKOG SA
2019/72 20191101 01.11.2019 Inngående brev Endring i distribusjonen av folkeregisteropplysninger SKATTEETATEN
Ingen tilgang 20191101 01.11.2019 Inngående brev Førespurnad frå Seljord kommune Ks - Kristine Røed Brun
2019/24 20191101 01.11.2019 Inngående brev Viktig Informasjon om sertifikatbytter - Feil i forrige informasjonsbrev COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/1511 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søknad om stilling ***** ***** ***** *****
2019/1599 20191101 01.11.2019 Inngående brev Oppseiing av leigekontrakt Nordbygdivegen 81 Seljord Kommune - Flyktningekonsulent
2019/2 20191101 01.11.2019 Utgående brev Møteinnkalling - Arkivforum 05.11.2019 SELJORD KOMMUNE m.fl.
2019/2 20191031 31.10.2019 Inngående brev Referat frå Arkivforum 21.05.2019 Nissedal Kommune
2019/24 20191031 31.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon om sertifikatbytter kjernejournal og e-resept COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/40 20191031 31.10.2019 Inngående brev ‘Akson’ - Forprosjektet for Nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2019/1620 20191031 31.10.2019 Inngående brev Uttalelser fra landsmøtet i Norges Parkinsonforbund 25 - 27. Oktober 2019 NORGES PARKINSONFORBUND
2019/913 20191031 31.10.2019 Inngående brev Referat frå beredskapsmøte 15.10.2019 Dyrsku'n Arrangement AS
2019/1386 20191031 31.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding frå Mattilsynet - Avsluttar sak inntil videre MATTILSYNET
2017/1882 20191031 31.10.2019 Inngående brev 48/82 - Hegnivegen 1 - Audun Vesterdalen - Søknad om ferdigattest Audun Vesterdal
2019/1184 20191031 31.10.2019 Inngående brev 109/16 - Fallbekkvegen 220 - Dispensasjon fra kommuneplan - Bygging av smalere vei for ATV og gangbruk - Ingen vesentlige merknader FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1591 20191031 31.10.2019 Utgående brev Svar på - Innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter Nor P. Batch
2019/1381 20191031 31.10.2019 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering - Flatdal oppvekstsenter - Barnehage ***** ***** ***** TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1618 20191031 31.10.2019 Inngående brev 8/1 - Manheimstrondi 1310 - Hege Ann Skaret - Søknad om ending av renovasjon til heimekompostering Hege Ann Skaret
2019/1626 20191031 31.10.2019 Inngående brev 79/1 - Blikavegen 22 - Søknad frå Bjørg Minnesjord Solheim om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 121849 Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20191031 31.10.2019 Utgående brev Søknad ekstratilskot ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1615 20191030 30.10.2019 Inngående brev 28/13 - Brekkavegen 144 - Søknad frå Torbjørn Sigstad og Kine Jordbakke om fritak for renovasjon og feietilsyn Torbjørn Sigstad
2019/1459 20191030 30.10.2019 Inngående brev 14/1 - Utbetaling av skogfond og søknad om tilskot til skogkultur - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/1459 20191030 30.10.2019 Inngående brev 14/1 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Landbruksdirektoratet
2019/1614 20191030 30.10.2019 Inngående brev 135/1 - Åmotsdalsvegen 2096 - Søknad om tillatelse til tiltak - Fritidsbustad BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP
2019/1614 20191030 30.10.2019 Inngående brev E-post - 135/1 -Søknad om innløysing av festetomt og sammenslåing BURKELAND, LÅNG & CO ADVOKATFELLESSKAP
2019/75 20191030 30.10.2019 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA fra 2020 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/75 20191030 30.10.2019 Inngående brev Ny forskrift om rapportering til KOSTRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1608 20191029 29.10.2019 Inngående brev Søknad om brøyting av turveg i Åmotsdal RUST 4H
2019/1607 20191029 29.10.2019 Inngående brev The Wild Telemark og Seljord Kommune David John Smith
2019/1340 20191029 29.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale mellom Miriam C. Øverland Våset og Flatdal Bydeutviklingslag Miriam C Øverland Våset
2019/1601 20191029 29.10.2019 Inngående brev 2/110 - Selsvegen 9 - Søknad frå Odd Gunnar Sollid om mini abonnement Odd Gunnar Sollid
2019/1534 20191029 29.10.2019 Inngående brev Tilbud på leasingbil til helse og omsorg i Seljord kommune SELJORD BIL AS
2019/1597 20191029 29.10.2019 Inngående brev Forvaltning av RMP-tilskudd - Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark - Slått av verdifulle jordbrukslandskap FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1600 20191029 29.10.2019 Utgående brev RMP- Regionalt miljøtilskot i Telemark 2019 - Hans Aarbakk Hans Aarbakk
2019/1592 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Oddbjørn Braaten
2019/1595 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Lene Teigland Kelivi
2019/1596 20191029 29.10.2019 Utgående brev Etablering av avdeling for Vest-Telemark Pukkverk Morgedal gruppen
2018/1624 20191029 29.10.2019 Inngående brev 141/2/7 - Sudbøvegen 902 - Tilkomstveg tilfredstiller ikkje krava i utsleppsløyve Renovest IKS
2018/1624 20191029 29.10.2019 Utgående brev 141/2-7 - Sudbøvegen 902 - Hans Evald Henriksen - Vegstandard på tilkomstveg Hans Evald Henriksen
2019/1598 20191029 29.10.2019 Inngående brev Signert husleigekontrakt Nordbygdivegen 81 Adnan Salloum Alhmaydan
2017/661 20191029 29.10.2019 Inngående brev 79/1 - Blikavegen 22 - Søknad frå Håkon Minnesjord Solheim om ferdigattest Håkon Minnesjord Solheim
2019/1464 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på punkt vedrørende nabovarsel Arne Elvestuen
2019/1518 20191029 29.10.2019 Utgående brev Opprykk og suppleringsval for kommunestyreperioden 2019-2023 Eilev Eiesland Bjørge m.fl.
2017/661 20191029 29.10.2019 Utgående brev 79/1 - Blikavegen 22 - Ferdigattest på reiskapshus som driftsbygning i landbruket Håkon Minnesjord Solheim
2019/1028 20191029 29.10.2019 Inngående brev 79/18 - Blikavegen 19 - Søknad frå Håkon Minnesjord Solheim om ferdigattest Håkon Minnesjord Solheim
2019/1599 20191029 29.10.2019 Utgående brev Oppseiing av leigekontrakt - Nordbygdivegen 81 Høye Øverland
2019/1028 20191029 29.10.2019 Utgående brev 79/18 - Blikavegen 19 - Ferdigattest på tilbygg til spinneribygget Håkon Minnesjord Solheim
2019/154 20191029 29.10.2019 Utgående brev 137/13 - Registrert eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Jan Ståle Rinde Jan Ståle Rinde
2019/1535 20191029 29.10.2019 Utgående brev 9/12 - Førebels svar - Båtplass Arne Hagen
2019/1594 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Anders Magnus Evja
2019/1368 20191029 29.10.2019 Utgående brev 60/11 - Århusmoen 9 - Løyve til oppføring av tilbygg, innvendige ombyggingar og bruksendring av bygningen VESTFOLD PROSJEKTUTVIKLING AS
2019/1599 20191029 29.10.2019 Inngående brev Signert kontrakt Høye Øverland m.fl.
2019/79 20191029 29.10.2019 Utgående brev Svar på e-post om søk etter elgkalv på Eilefstjønn jaktlag 2019 Eilefstjønn jaktlag m.fl.
2019/1586 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Jon Haugsvold
2019/598 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Ole Gunnar Aase
2019/1585 20191029 29.10.2019 Utgående brev Endringar i Produksjonstilskot søknad - Endra arealtal etter Nibio periodisk ajourhald av arealressurskartet FKB-AR5 for Seljord kommune Tov Larsen Espelid
2016/1057 20191029 29.10.2019 Utgående brev 56/9 - Tilbakemelding på søknad om å knuse stein på Århusmoen HOVDEN HYTTESERVICE AS
Versjon:5.2.01