eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2019/199 20200221 21.02.2020 Inngående brev 69/31 - Flatdalsbyen 33 - Søknad frå Anna Slettebø om redusering frå renovasjonsavgift Anna Slettebø
2020/409 20200221 21.02.2020 Inngående brev 43/10 - Mosasida/Flatland - Søknad frå Renovest om dispensasjon/omregulering til bruk av LNF-areal til bruk for mottaksplass for hushaldsavfall/hytteavfall RENOVEST IKS
2019/1702 20200221 21.02.2020 Inngående brev 49/92 - Furutoppen 18 - Søknad frå Arne Henrik Kinn om dispensasjon - Veranda/balkong LAFT AS
2020/380 20200221 21.02.2020 Utgående brev 20/20 - Trollebotn 2 - Stig Hulfjell Pedersen - Løyve til oppføring av tilbygg til bustadhus som carport/garasje Stig Hulfjell Pedersen
2019/1614 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale om innløysing av festetomt - Vurdering etter jordlova Jostein Valhovd
2019/1614 20200221 21.02.2020 Utgående brev Avtale om innløysing av festetomt - Vurdering etter jordlova Olav Groven
2020/415 20200220 20.02.2020 Inngående brev 92/40 - Åsdalen 181 - Søknad frå Nordsjø Arkitekter AS om rammetillatelse til riving/bygging av fritidsbolig Norsjø Arkitekter As
2020/398 20200220 20.02.2020 Utgående brev 45/62 - Nyveg 9 - Svar på søknad om endring av renovasjon Eil Herfoss
2020/398 20200219 19.02.2020 Inngående brev 45/62 - Nyveg 9 - Søknad frå Elin Herfoss om miniabonement Elin Herfoss
2017/1105 20200218 18.02.2020 Inngående brev Avvist klage - Vedtak om dekning av vesentlige sakskostnader - Gnr/bnr. 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Seljord FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/360 20200218 18.02.2020 Utgående brev 41/45 - Enkegata 8 - Løyve til Hanne og Maarten Sommerfelt til fasadeendring på bustadhus Hanne Sommerfelt
2019/1614 20200217 17.02.2020 Inngående brev 135/1 - Åmotsdalsvegen 2096 og 1681 - Signert partsliste - Eldbjørg Haugan og Jostein Valhovd Eldbjørg Haugan
2020/380 20200214 14.02.2020 Inngående brev 20/20 - Trollebotn 2 - Søknad frå Stig Hulfjell Pedersen om bygging av carport/garasje Stig Hulfjell Pedersen
2020/322 20200213 13.02.2020 Inngående brev 117/19 - Åmotsdalsvegen 802 - Øystein Listaul - Søknad om oppstetting av søppelskur/poststativ nært opptil fylkesveg Equinor - Øyvind Listaul
2020/322 20200213 13.02.2020 Utgående brev 117/19 - Åmotsdalsvegen 802 - Etterspurnad om teikningar Øyvind Listaul
2019/1614 20200213 13.02.2020 Utgående brev 135/1-1 - Åmotsdalsvegen 2096 - Godkjenning av protokoll Eldbjørg Haugan m.fl.
2020/360 20200212 12.02.2020 Inngående brev 41/45 - Enkegata 8 - Søknad frå Hanne og Maarten Sommerfelt om løyve til endring av fasade Hanne Sommerfelt
2019/1614 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vedrørende møte 12.02.2020 - Oppmålingsforretning - Saknr 2019/1614 Olav Groven
2020/268 20200210 10.02.2020 Utgående brev 45/127 - Haugstølvegen 3 - Halvor Angre - Løyve til oppføring av tilbygg på fritidsbustad Halvor Angre
2020/322 20200207 07.02.2020 Utgående brev 117/19 - Åmotsdalvegen 802 - Tilbakemelding på søknad om søppelskur mm Øyvind Listaul
2019/779 20200207 07.02.2020 Utgående brev 45/178 - Vekanvegen 1A - Telesenteret AS - Løyve til mindre fasadeendringar og endring av mindre innvendige planløysingar POINT AS
2020/322 20200206 06.02.2020 Inngående brev 117/19 - Åmotsdalvegen 802 - Søknad frå Øyvind Listaul om bygging av søppel-poststativ / infotavle VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2020/264 20200206 06.02.2020 Utgående brev 5/15 - Manheimstrondi - Ole K Torjussen - Etterspør om situasjonsplan Jorunn manheim Torjussen
2019/779 20200206 06.02.2020 Inngående brev 45/178 - Vekanvegen 1A - Søknad om endring av tiltaket for Telesenteret Seljord POINT AS
2019/1857 20200204 04.02.2020 Utgående brev 49/90 - Furutoppen - Utsending av matrikkelbrev Kenneth Haugland
2020/232 20200204 04.02.2020 Utgående brev 88/6 - Svartdalsvegen 495 - Spencer Billett - Ferdigattest på hytta ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2020/232 20200203 03.02.2020 Inngående brev 88/6 - Svartdalsvegen 495 - Spencer Bilett - Søknad om ferdigattest for hytta Adaptiv Arkitektur
2019/1857 20200203 03.02.2020 Inngående brev 49/14 - Furutoppen - Retur av tinglyst dokument 2020/2041670/200 STATENS KARTVERK
2018/1173 20200131 31.01.2020 Inngående brev Svar frå NVE - Tilbakeføring av utgravd område lang elvekant mot Bygdaråi - Nordbygdi - GBnr 39/8 - Seljord kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/126 20200130 30.01.2020 Utgående brev 43/200/8 - Sterke-Nilsvegen 5C - Svar på melding om at leilegheita er tatt i bruk att Elisabeth Tørre
2019/1855 20200129 29.01.2020 Inngående brev Frakobling av vann - Spørsmål angående saken Kjetil Andre Gastou
2020/268 20200129 29.01.2020 Inngående brev 45/127 - Haugstølvegen 3 - Melding frå Halvor Angre om bygging av tilbygg Halvor Angre
2019/1855 20200129 29.01.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak - 45/107 - Posthusbakken 9 - Linda Hovden og Kjetil Andre Gastou - Borre etter vann/fråkobling frå kommunalt nett FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/264 20200128 28.01.2020 Inngående brev 5/15 - Manheimstrondi - Søknad frå Jorunn og Ole Kristian Torjussen om bygging av bustad Jorunn Manheim Torjussen
2019/291 20200128 28.01.2020 Utgående brev 99/1 - Åmotsdalsvegen 142 - Hallvard Nordskog - Korrigert svar på søknad om fritak for renovasjonsordning Halvard Nordskog
2019/291 20200128 28.01.2020 Utgående brev 99/1 - Åmotsdalsvegen 142 - Hallvard Nordskog - Svar på søknad om fritak for renovasjonsordning Hallvard Nordskog
2018/550 20200128 28.01.2020 Utgående brev 100/3-Åmotsdalesvegen 515 - Gudmund Moland - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Gudmund Moland
2019/1706 20200128 28.01.2020 Utgående brev 45/246 - Underretning om matrikkelføring May Brit Gøytil m.fl.
2019/1706 20200128 28.01.2020 Utgående brev 45/246 - Utsending av matrikkelbrev Vidar Tveiten AS
2019/1614 20200128 28.01.2020 Utgående brev 135/1-1 - Varsel om oppmålingsforretning Birkeland, Lång & CO m.fl.
2019/1862 20200127 27.01.2020 Utgående brev 66/24 - Nirisøy/Flatdalsøyan - Flatdal Bygdeutviklingslag - Melding om vedtak for søknad om Istandsetting - bruksendring av gamalt høysel og dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel FESTE SØR AS
2020/116 20200127 27.01.2020 Utgående brev 147/26 - Øvre Kvambekk 28 - Øyvind Hamre - Melding om vedtak i søknad om oppføring av pumpehus/uthus og dispensasjon frå gjeldanes plan med føresegner OMEGA AREAL AS
2020/232 20200127 27.01.2020 Utgående brev 88/6 - Svartdalsvegen 495 - Spencer Billett - Ferdigattest for tilbygg ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2019/1614 20200127 27.01.2020 Utgående brev 135/1 og 135/2 - Skoren Øvre - Søknad om frådeling/innløysing av festetomt 135/1-1 og parsell frå 135/2 Birkeland, Lång & CO m.fl.
2018/1128 20200123 23.01.2020 Utgående brev 1/53 - Brøløsvegen 97/Eventyrøy - Ferdigattest for innreiing av 2.etg klubbhus SWECO NORGE AS
2020/36 20200123 23.01.2020 Inngående brev Innkalling til møte for valg av representanter til KLPs generalforsamling KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2018/1599 20200123 23.01.2020 Utgående brev 45/225 - Vekanvegen 12 - Seljord Elektriske Eigedom AS - Ferdigattest for 2 mindre tilbygg/kaldtlager 3D ARKITEKTER AS
2019/1894 20200123 23.01.2020 Utgående brev Seljord kommune svar på Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin sak 2019/12678 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1857 20200122 22.01.2020 Utgående brev 49/14 - Oversending av melding til tinglysning Kartverket, tinglysningen
2020/232 20200122 22.01.2020 Inngående brev 88/6 - Svartdalsvegen 495 - Søknad frå Adaptiv Arkitektur AS om ferdigattest - Hytte ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2020/232 20200122 22.01.2020 Inngående brev 88/6 - Svartdalsvegen 495 - Søknad frå Adaptiv Arkitektur AS om ferdigattest - Tilbygg ADAPTIV ARKITEKTUR AS
2019/291 20200121 21.01.2020 Inngående brev 99/1 - Åmotsdalvegen 142 - Søknad frå Hallvard Nordskog om fritak fra renovasjon Hallvard Kattem Nordskog
2018/550 20200120 20.01.2020 Inngående brev 100/3 - Åmotsdalsvegen 515 - Søknad frå Gudmund Moland om fritak for renovasjon Gudmund Moland
2020/186 20200120 20.01.2020 Utgående brev 49/23 - Tyristigen 1 - Endring av adresse Maria De Lange Sødal m.fl.
2018/1128 20200120 20.01.2020 Inngående brev 1/53 - Eventyrøy - Søknad om ferdigattest Sweco Norge As avd Seljord
2018/1599 20200117 17.01.2020 Inngående brev 45/225 - Vekanvegen 12 - Søknad om ferdigattest - 2 mindre tilbygg kaldtlager mot aust 3D-Arkitekter - Snorre Aasen
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endring av veiklasse for skogsveien Eskvamvegen - Seljord kommune Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2019/854 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endring av plantegninger - Ny forsendelse til Seljord kommune Direktoratet for Arbeidstilsynet
2016/1769 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert reglar/kontrakt for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbygg Egil Eek
2020/186 20200115 15.01.2020 Utgående brev 49/23 - Tyristigen 1 - Løyve til Halvor Øygarden for bruksendring på einebustad m/sokkel til einebustad Halvor Øygarden
2019/204 20200114 14.01.2020 Inngående brev Takst Sollid 145/1 Seljord Kommune kåre sollid
2014/1355 20200114 14.01.2020 Utgående brev 45/144 - Kapteinsgata 28 - BoInnova Smart Living AS - Revidert ferdigattest då vilkår om tilgang for rullestolbrukere er endra i prosjektfasen Boinnova Smart Living AS
2020/186 20200113 13.01.2020 Inngående brev 49/23 - Tyristigen 1 - Søknad frå Halvor Øygarden om bruksendring på bustad Halvor Øygarden
2020/141 20200113 13.01.2020 Utgående brev 1/7 - Flatingrendi 30 - Oddvar Hilde - Løyve til bruksendring av eldhus Oddvar Hilde
2018/1645 20200113 13.01.2020 Utgående brev 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Ferdigattest OK VARMETEKNIKK AS
2014/1355 20200110 10.01.2020 Inngående brev 45/144 - Kapteinsgata 28 - BoInnova Smart Living AS - Endring av vilkår i ferdigattest Boinnova
2019/1495 20200110 10.01.2020 Inngående brev Endring av plantegninger Direktoratet for Arbeidstilsynet
2019/1508 20200109 09.01.2020 Utgående brev 46/69 - Nesvegen - Underretning om matrikkelføring Bjørg Stenhaug Reiten m.fl.
2019/1508 20200109 09.01.2020 Utgående brev 46/69 - Utsending av matrikkelbrev Odd Gunnar Sollid m.fl.
2018/1645 20200109 09.01.2020 Inngående brev 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Søknad om ferdigattest OK VARMETEKNIKK AS
2020/56 20200107 07.01.2020 Inngående brev Open jobbsøknad ***** ***** ***** *****
2020/136 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold. Bjørnar Hagen Vika
2020/134 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Bjørnar Hagen Vika
2020/132 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 2019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Bjørnar Hagen Vika
2020/131 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 237822019/1900-1 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad frå Kurt Arvid Andersson om renovasjonfritak Bjørnar Hagen Vika
2020/130 20200107 07.01.2020 Utgående brev Justert refusjonskrav eFeide Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl.
2020/119 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - VTB - 237102019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/121 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - VTB - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/144 20200107 07.01.2020 Utgående brev Vedtak om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
2020/132 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 2019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Bjørnar Hagen Vika
2020/134 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Bjørnar Hagen Vika
2020/142 20200107 07.01.2020 Inngående brev Godkjenning av bruk av tvang og makt som ledd i pleie- og omsorgstenester overfor ***** ***** ***** ***** *****
2018/1044 20200107 07.01.2020 Inngående brev Trafikkregulerende tiltak på rv36 Sjøormporten tunnel Statens vegvesen - Plan og forvaltning
2020/141 20200107 07.01.2020 Inngående brev 1/7 - Flatingrendi 30 - Søknad frå Oddvar Hilde om bruksendring Oddvar Hilde
2019/60 20200107 07.01.2020 Inngående brev Produktleveranser for vann-, slam- og avløpsrensing 2020 Kemira Oyj
2020/136 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold TA
2017/315 20200107 07.01.2020 Utgående brev Justerte planer for opprustning av Øverlandsvegen, Berglandsvegen og Krossmyr-Gonge Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/111 20200107 07.01.2020 Utgående brev 45/60 - Borgenvegen 8 - Svar på søknad om miniabonnement renovasjon Einar Aarbakk
2020/131 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad om renovasjonfritak Bjørnar Hagen Vika
2020/140 20200107 07.01.2020 Inngående brev Stadfesting på anmeldt forhold SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2020/135 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 233692019/1491-5 Attendemelding frå kommunen - Klage på behandling ved legevakt i Seljord kommune Bjørnar Hagen Vika
2020/126 20200107 07.01.2020 Utgående brev 43/200/8 - Sterke-Nilsvegen 5C - Svar på søknad om reduserte eigedomsavgifter Elisabeth Tørre
2019/29 20200107 07.01.2020 Utgående brev Oppmoding Imdi om busetting av flyktningar i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/122 20200107 07.01.2020 Utgående brev Varsel om statlig, seindrektig forvaltning som hindrer integrering Trond Neri Flothyl
2020/130 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fakturaspørsmål - SALG00018155 Identum - Salg
2020/126 20200106 06.01.2020 Inngående brev 43/200/8 - Sterke-Nils vegen 5C - Søknad frå Elisabeth Tørre om reduserte eigendoms avgifter Elisabeth Tørre
2019/640 20200106 06.01.2020 Inngående brev Svar på søknad - overføring av midler til 2020 - opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1855 20200106 06.01.2020 Inngående brev Klage på avslag Kjetil Andre Gastou
2020/123 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 237502019/1868-2 Delegation from Rizhao City, China - Visiting Seljord kommune VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/121 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/120 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 233692019/1491-1 Klage - Hendelse 24.09.2019 VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/119 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 237102019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1888 20200106 06.01.2020 Inngående brev E-post korrespondanse - Strategisk handlingsplan for Lifjellsamarbeidet - Høring Anne Karin Andersen
2020/116 20200106 06.01.2020 Inngående brev 147/26 - Øvre Kvambekk 28 - Søknad frå Øyvind Hamre om oppføring av pumpehus OMEGA AREAL AS
2019/1855 20200106 06.01.2020 Utgående brev 45/107 - Posthusbakken 9 - Svar på søknad frå Linda Hovden og Kjetil Andre Gastou om tillatelse til å kobles fra det kommunale ledningsnettet Kjetil Andre Gastou
2016/1769 20200106 06.01.2020 Utgående brev 23/11 - Heivegen 494 - Utsleppsløyve for tett tank som privat avløpsanlegg for sanitært avløpsvatn frå fritidshus Egil Eek
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga på Seljord vest Seljord vest storvald m.fl.
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga på Seljord aust Seljord aust storvald
2019/1265 20200106 06.01.2020 Utgående brev Frist for rapportering etter jakta 2019 - Hjorteviltregisteret Åmotsdal storvald m.fl.
2019/101 20200106 06.01.2020 Utgående brev Utbetaling av løyving - Prosjekt sykkelkart for Kviteseid og Seljord Kviteseid kommune
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga i Flatdal Flatdal storvald
2019/1889 20200106 06.01.2020 Utgående brev E134 Gvammen - Århus - Søknad om bygging av landbruksveg - gnr 60 bnr 1 STATENS VEGVESEN m.fl.
2019/937 20200106 06.01.2020 Utgående brev 116/6 - Heiåvegen 303 - Stian Johansen og Britt Kristin Gravalid - Ferdigattest på fritidsbustad FLATDAL HANDLAFT AS
2019/1887 20200106 06.01.2020 Utgående brev Positivt svar - Søknad om støtte til materiell yogakurs - Elisabeth Hagen Kvalem Elisabeth Hagen Kvalem
2019/640 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta middel frå tilskot til 2020 - Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2016/1592 20200106 06.01.2020 Utgående brev Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - Innspel til NVE etter synfaring i sept. 2019 - Seljord kommune NVE
2018/1865 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta middel til 2020 - Tilskot til etablering og vidareutvikling av kommunalt frisklivstilbod FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/116 20200106 06.01.2020 Utgående brev 147/26 Øvre Kvambekk 28 - Søknad/dispensasjonssøknad for oppføring av pumpehus/uthus Elisabeth Silde
2016/1592 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - Innspel til NVE etter synfaring i september 2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/453 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Sør-Øst 110 IKS - Endring av selskapsavtale SØR-ØST 110 IKS
2019/1900 20200106 06.01.2020 Utgående brev 47/50 - Hegnivegen 11 - Svar på søknad om fritak for renovasjon Kurt Arvid Andersson
2019/1764 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Midtre Telemark vassområde - Val av representant og vararepresentant til styringsgruppa 2019-2023 Midtre Telemark vassområde
2019/1899 20200106 06.01.2020 Utgående brev 73/16 - Skararudvegen 28B - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Franco Battagli
2016/2038 20200106 06.01.2020 Utgående brev 63/34 - Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter eigedomsavgifter Harald Guttormsen
2018/1548 20200106 06.01.2020 Inngående brev 5/8 - Manheimstrondi 210 - Tilkamelding på søknad - Søknad trekt Camilla Kaupang
2020/117 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Eventyrøy tennisbane - Seljord Idrettslag 2020 Seljord idrettslag
2020/130 20200106 06.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav eFeide 2020 Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl.
2020/113 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar - Nyere kunnskap om elvemusling i Seljordsvannet Sweco AS
2019/1706 20200106 06.01.2020 Utgående brev 45/226 - Steinsrudvegen - Varsel om oppmålingsforretning May Brit Gøytil m.fl.
2016/1769 20200106 06.01.2020 Utgående brev 23/11 - Heivegen 494 - Egil Eek - Utsleppsløyve Egil Eek
2019/723 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på e-post om høgde Seljordsvatnet Garvikstrondi campingplass m.fl.
2020/110 20200106 06.01.2020 Utgående brev Gjennomført kurs i skatt og skogfond Kviteseid skogeigarlag
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga i Åmotsdal Åmotsdal storvald
2020/113 20200103 03.01.2020 Inngående brev Nyere kunnskap om elvemusling i Seljordsvannet? Sweco AS
2019/723 20200103 03.01.2020 Inngående brev Høgde Seljordsvatnet Garvikstrondi campingplass
2020/111 20200103 03.01.2020 Inngående brev 45/60 - Borgenvegen 8 - Eldrid Aarbakk - Søknad om redusert renovasjonavgift Einar Aarbakk
2020/112 20200103 03.01.2020 Inngående brev Stadfesting inntekt for nybusett familie Syria *****
2020/110 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til kurs i skatt og skogfond - Skogeigarlaga i Vest-Telemark Heggtveit - Einar Heggtveit - Kviteseid skogeigarlag
2018/569 20200102 02.01.2020 Inngående brev 22/1 - Nicolay Aall - Regnskapssammendrag 5 Berglandsvegen Halgeir Bergland
2019/1900 20191230 30.12.2019 Inngående brev 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad frå Kurt Arvid Andersson om renovasjonfritak Kurt Arvid Andersson
2019/1899 20191230 30.12.2019 Inngående brev 73/16 - Skararudvegen 28B - Søknad frå Franco Battaglia om fritak/redusering av kommunale avgifter Franco Battaglia
2016/2038 20191230 30.12.2019 Inngående brev 63/34 - Søknad om fritagelse av kommunale avgifter og renovasjon Harald Guttormsen
2019/1347 20191230 30.12.2019 Inngående brev Løyve til etablering av ny avkøyrsle - E134 - 63/5 - Flatdalsvegen - Turveg for gåande og syklande Statens vegvesen
2019/1880 20191230 30.12.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Hegnivegen 6 A+ B SELJORD KOMMUNE
2019/72 20191230 30.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - Pass av stell og barn SKATTEETATEN
2016/1769 20191230 30.12.2019 Inngående brev 23/11 - Heivegen 494 - Søknad om utsleppsløyve Egil Eek
2019/937 20191230 30.12.2019 Inngående brev 116/6 - Heiåvegen - Søknad om ferdigattest FLATDAL HANDLAFT AS
2019/1689 20191223 23.12.2019 Inngående brev Kontaktinformasjon til Oslo og Asker politidistrikt pga overføring av Røyken og Hurum Politiet - Postmottak Sør-Øst politidistrikt
2019/1887 20191223 23.12.2019 Inngående brev Oppmoding om utbetaling Elisabeth Hagen Kvalem
2019/1895 20191223 23.12.2019 Inngående brev Innspill til prioritering av fjellandbruk midler 2020-2021 Post Seljord Kommune
2019/1894 20191223 23.12.2019 Inngående brev Pilotkommune for satsing på jordbruksareal ute av drift 2019-2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/45 20191223 23.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/1891 20191223 23.12.2019 Inngående brev 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene Post Seljord Kommune
2019/1021 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om drikkevann til gris og sau MATTILSYNET
2018/1308 20191223 23.12.2019 Inngående brev Avtale mellom skoleetaten, skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten i Seljord kommune Tone Bøhn
2019/1021 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarseler vedtak om egnet oppholdsrom og ernæring for gris MATTILSYNET
2019/24 20191220 20.12.2019 Inngående brev Brev om registering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET
2019/1889 20191220 20.12.2019 Inngående brev E134 Gvammen - Århus - Søknad om bygging av landbruksveg - gnr 60 bnr 1 STATENS VEGVESEN
2019/1053 20191220 20.12.2019 Utgående brev Halvårsrapport for spesialpedagogisk hjelp, jf Barnehagelova § 19 a *****
2019/1868 20191220 20.12.2019 Utgående brev Delegation from Rizhao City, China - Visiting Seljord kommune Rizhao Shanhaitian Tourim Resort
2019/1549 20191220 20.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for tillitsvalt i Seljord kommune - Haust 2019 Utdanningsforbundet
2019/1112 20191220 20.12.2019 Utgående brev Skilting - Elgfare - Vefall-Brekke Per Anund Brekke
2019/1549 20191220 20.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for tillitsvalt lokallag - Haust 2019 Utdanningsforbundet i Seljord
2018/1867 20191220 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2017/1989 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilskot til dei politiske parti i Seljord kommune i 2019 MDG Midt - Telemark og Seljord v/ Per Johan Nordvik m.fl.
2019/1614 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ang. Søknad om frådeling/innløysing av festetomt 135/1-1 i Seljord kommune Birkeland, Lång & CO m.fl.
2017/1660 20191220 20.12.2019 Utgående brev Halvårsrapport for spesialundervisning jf Opplæringsloven §§4 a-2 og 4 a-13 VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS m.fl.
2019/1888 20191219 19.12.2019 Inngående brev Strategisk handlingsplan for Lifjellsamarbeidet - Høring. Hotmail - Torstein Foss
2019/1 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv - Statlige retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
2019/1614 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innløysing av festetomter CRM:0330000052 Kartverket - Matrikkelhjelp - Kartverket
2018/569 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Berglandsvegen i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2018/569 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Berglandsvegen i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2019/18 20191219 19.12.2019 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet FINANSDEPARTEMENTET
2019/20 20191219 19.12.2019 Inngående brev Oppfølging av læring etter Nasjonal helseøvelse 2018 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1681 20191219 19.12.2019 Inngående brev Forsikring avtale 1910-132035 Nordome
2018/1228 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon - EVERY AS blir Sikri AS gjeldene frå 1.1.2020 EVRY NORGE AS
2019/23 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgtjenester Det kongelige helse- og omsorgdepartement
2019/1681 20191218 18.12.2019 Inngående brev Velkomstbrev og Forsikringsbevis vedr. faktura 999904 IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH
2019/1881 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om kulturlandskapsmidlar til stitiltak ved Egderudfossen Feste AS
2018/318 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2018/569 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/29 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/1882 20191218 18.12.2019 Inngående brev 38/16 - Norbygdivegen 200 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank EMITEK AS
2019/1881 20191218 18.12.2019 Inngående brev Svar på søknad - Hjartdal og Svartdal - Stitiltak ved Egderudfossen - Tilskot 2019 - Utvalde kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1119 20191217 17.12.2019 Inngående brev Signerte fellingsløyve Seljord aust storvald Seljord aust storvald
2019/1689 20191217 17.12.2019 Inngående brev Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune
2017/1333 20191217 17.12.2019 Inngående brev 2019/2020 - Sluttar - Barnekor Camilla Flatland
2015/309 20191217 17.12.2019 Utgående brev 18 - Omprioritering av tiltaksliste Gvammen - Århus - Seljord kommune Telemark fylkeskommune
2019/1689 20191217 17.12.2019 Inngående brev Nytt fakturamottak Hjartdal kommune Hjartdal kommune
2019/1634 20191216 16.12.2019 Inngående brev Fra Skagerak Kraft - Rullering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS-analyse for Seljord kommune SKAGERAK ENERGI AS
2019/1689 20191216 16.12.2019 Inngående brev Endring av adresse til Mattilsynet MATTILSYNET
2016/150 20191216 16.12.2019 Utgående brev Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold. 'Julia Skaara Wik'
2018/931 20191216 16.12.2019 Utgående brev Sluttrapport og utbetalingsanmodning, UKL 18/2306 Bjørg Minnesjord Solheim m.fl.
2019/1642 20191216 16.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Val av medlem og varamedlem til styret i utvalde kulturlandskap Svartdal og Hjartdal Hjartdal kommune
2019/1817 20191216 16.12.2019 Utgående brev E-post - Tips til stønadsordning DnB Eiendom
2019/1852 20191216 16.12.2019 Utgående brev Eigenerklæring snøscooterløyve - Til signering - Steinar Hansen Steinar Hansen
2019/1852 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2019-2020 - Hytteløyve - Steinar Hansen Steinar Hansen
2019/1701 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990753202 Landbruksdirektoratet
2019/599 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980577244 Landbruksdirektoratet
2019/24 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 HELSEDIREKTORATET
Versjon:5.2.01