eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Endring av veiklasse for skogsveien Eskvamvegen - Seljord kommune Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2016/1769 20200116 16.01.2020 Inngående brev Signert reglar/kontrakt for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbygg Egil Eek
2020/186 20200115 15.01.2020 Utgående brev 49/23 - Tyristigen 1 - Løyve til Halvor Øygarden for bruksendring på einebustad m/sokkel til einebustad Halvor Øygarden
2014/1355 20200114 14.01.2020 Utgående brev 45/144 Kapteinsgata 28 - Bionniva Smart Living AS - Revidert ferdigattest då vilkår om tilgang for rullestolbrukere er endra i prosjektfasen Boinnova Smart Living AS
2019/204 20200114 14.01.2020 Inngående brev Takst Sollid 145/1 Seljord Kommune kåre sollid
2018/1645 20200113 13.01.2020 Utgående brev 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Ferdigattest OK VARMETEKNIKK AS
2020/141 20200113 13.01.2020 Utgående brev 1/7 - Flatingrendi 30 - Oddvar Hilde - Løyve til bruksendring av eldhus Oddvar Hilde
2020/186 20200113 13.01.2020 Inngående brev 49/23 - Tyristigen 1 - Søknad frå Halvor Øygarden om bruksendring på bustad Halvor Øygarden
2014/1355 20200110 10.01.2020 Inngående brev 45/144 Kapteinsgata 28 - Bionniva Smart Living AS - Endring av vilkår i ferdigattest Boinnova
2019/1495 20200110 10.01.2020 Inngående brev Endring av plantegninger Direktoratet for Arbeidstilsynet
2018/1645 20200109 09.01.2020 Inngående brev 43/227 - Steinsrudvegen 1645 - Seljord Næringsbygg - Søknad om ferdigattest OK VARMETEKNIKK AS
2019/1508 20200109 09.01.2020 Utgående brev 46/69 - Utsending av matrikkelbrev Odd Gunnar Sollid m.fl.
2019/1508 20200109 09.01.2020 Utgående brev 46/69 - Nesvegen - Underretning om matrikkelføring Bjørg Stenhaug Reiten m.fl.
2020/56 20200107 07.01.2020 Inngående brev Open jobbsøknad ***** ***** ***** *****
2020/136 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold. Bjørnar Hagen Vika
2020/134 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Bjørnar Hagen Vika
2020/132 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 2019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Bjørnar Hagen Vika
2020/131 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 237822019/1900-1 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad frå Kurt Arvid Andersson om renovasjonfritak Bjørnar Hagen Vika
2020/126 20200107 07.01.2020 Utgående brev 43/200/8 - Sterke-Nilsvegen 5C - Svar på søknad om reduserte eigedomsavgifter Elisabeth Tørre
2020/135 20200107 07.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 233692019/1491-5 Attendemelding frå kommunen - Klage på behandling ved legevakt i Seljord kommune Bjørnar Hagen Vika
2019/29 20200107 07.01.2020 Utgående brev Oppmoding Imdi om busetting av flyktningar i 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2020/122 20200107 07.01.2020 Utgående brev Varsel om statlig, seindrektig forvaltning som hindrer integrering Trond Neri Flothyl
2020/130 20200107 07.01.2020 Inngående brev Fakturaspørsmål - SALG00018155 Identum - Salg
2020/130 20200107 07.01.2020 Utgående brev Justert refusjonskrav eFeide Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl.
2020/73 20200107 07.01.2020 Inngående brev Periodisk oppgjer 01.01.2020 SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE
2020/140 20200107 07.01.2020 Inngående brev Stadfesting på anmeldt forhold SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2020/131 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad om renovasjonfritak Bjørnar Hagen Vika
2020/111 20200107 07.01.2020 Utgående brev 45/60 - Borgenvegen 8 - Svar på søknad om miniabonnement renovasjon Einar Aarbakk
2017/315 20200107 07.01.2020 Utgående brev Justerte planer for opprustning av Øverlandsvegen, Berglandsvegen og Krossmyr-Gonge Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/136 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - 158882016/150-1 Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold TA
2019/61 20200107 07.01.2020 Inngående brev Produktleveranser for vann-, slam- og avløpsrensing 2020 Kemira Oyj
2019/60 20200107 07.01.2020 Inngående brev Produktleveranser for vann-, slam- og avløpsrensing 2020 Kemira Oyj
2020/141 20200107 07.01.2020 Inngående brev 1/7 - Flatingrendi 30 - Søknad frå Oddvar Hilde om bruksendring Oddvar Hilde
2018/1044 20200107 07.01.2020 Inngående brev Trafikkregulerende tiltak på rv36 Sjøormporten tunnel Statens vegvesen - Plan og forvaltning
2020/142 20200107 07.01.2020 Inngående brev Godkjenning av bruk av tvang og makt som ledd i pleie- og omsorgstenester overfor ***** ***** ***** ***** *****
2020/134 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på Innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Bjørnar Hagen Vika
2020/132 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Bjørnar Vika - 2019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Bjørnar Hagen Vika
2017/862 20200107 07.01.2020 Utgående brev Vedtak om gratis opplæring i norsk utover retten etter introduksjonsloven § 17 *****
2020/144 20200107 07.01.2020 Utgående brev Vedtak om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****
2020/121 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - VTB - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/119 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - VTB - 237102019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1756 20200107 07.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport Tømmeråsvegen 11 og 13 20.12.2019 SVENSEID TUNET SA
2020/126 20200106 06.01.2020 Inngående brev 43/200/8 - Sterke-Nils vegen 5C - Søknad frå Elisabeth Tørre om reduserte eigendoms avgifter Elisabeth Tørre
2019/640 20200106 06.01.2020 Inngående brev Svar på søknad - overføring av midler til 2020 - opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1855 20200106 06.01.2020 Inngående brev Klage på avslag Kjetil Andre Gastou
2020/123 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 237502019/1868-2 Delegation from Rizhao City, China - Visiting Seljord kommune VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/121 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 210672018/1095-57 Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/120 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 233692019/1491-1 Klage - Hendelse 24.09.2019 VEST-TELEMARK BLAD AS
2020/119 20200106 06.01.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - VTB - 237102019/1828-56 God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen VEST-TELEMARK BLAD AS
2019/1888 20200106 06.01.2020 Inngående brev E-post korrespondanse - Strategisk handlingsplan for Lifjellsamarbeidet - Høring Anne Karin Andersen
2020/116 20200106 06.01.2020 Inngående brev 147/26 - Øvre Kvambekk 28 - Søknad frå Øyvind Hamre om oppføring av pumpehus OMEGA AREAL AS
2019/1535 20200106 06.01.2020 Inngående brev Tiltak i og ved Seljordsvatnet på gnr 9, bnr 12 Arne Hagen
2016/2038 20200106 06.01.2020 Utgående brev 63/34 - Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter eigedomsavgifter Harald Guttormsen
2019/1899 20200106 06.01.2020 Utgående brev 73/16 - Skararudvegen 28B - Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter Franco Battagli
2018/1548 20200106 06.01.2020 Inngående brev 5/8 - Manheimstrondi 210 - Tilkamelding på søknad - Søknad trekt Camilla Kaupang
2019/1764 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Midtre Telemark vassområde - Val av representant og vararepresentant til styringsgruppa 2019-2023 Midtre Telemark vassområde
2019/1900 20200106 06.01.2020 Utgående brev 47/50 - Hegnivegen 11 - Svar på søknad om fritak for renovasjon Kurt Arvid Andersson
2019/453 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Sør-Øst 110 IKS - Endring av selskapsavtale SØR-ØST 110 IKS
2020/124 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Sandhåndballbane - Seljord Idrettslag Seljord idrettslag
2020/117 20200106 06.01.2020 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Eventyrøy tennisbane - Seljord Idrettslag 2020 Seljord idrettslag
2019/1706 20200106 06.01.2020 Utgående brev 45/226 - Steinsrudvegen - Varsel om oppmålingsforretning May Brit Gøytil m.fl.
2020/113 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar - Nyere kunnskap om elvemusling i Seljordsvannet Sweco AS
2020/130 20200106 06.01.2020 Utgående brev Refusjonskrav eFeide 2020 Skuleansvarleg Fyresdal kommune m.fl.
2016/1769 20200106 06.01.2020 Utgående brev 23/11 - Heivegen 494 - Egil Eek - Utsleppsløyve Egil Eek
2019/1742 20200106 06.01.2020 Utgående brev 41/15 - Norbygdivegen 108 - Runar Hagen - Tilbygg til bustad - Tilbakemelding frå Telemark fylkeskommune TELEMARK BYGGENTREPRENØR AS
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga i Åmotsdal Åmotsdal storvald
2020/110 20200106 06.01.2020 Utgående brev Gjennomført kurs i skatt og skogfond Kviteseid skogeigarlag
2019/154 20200106 06.01.2020 Utgående brev 9/19 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Jan Olav Mærde og Helga Synnøve Mærde Gruer Jan Olav Mærde m.fl.
2019/723 20200106 06.01.2020 Utgående brev Svar på e-post om høgde Seljordsvatnet Garvikstrondi campingplass m.fl.
2019/1265 20200106 06.01.2020 Utgående brev Frist for rapportering etter jakta 2019 - Hjorteviltregisteret Åmotsdal storvald m.fl.
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga på Seljord aust Seljord aust storvald
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga på Seljord vest Seljord vest storvald m.fl.
2016/1769 20200106 06.01.2020 Utgående brev 23/11 - Heivegen 494 - Utsleppsløyve for tett tank som privat avløpsanlegg for sanitært avløpsvatn frå fritidshus Egil Eek
2019/1887 20200106 06.01.2020 Utgående brev Positivt svar - Søknad om støtte til materiell yogakurs - Elisabeth Hagen Kvalem Elisabeth Hagen Kvalem
2019/1889 20200106 06.01.2020 Utgående brev E134 Gvammen - Århus - Søknad om bygging av landbruksveg - gnr 60 bnr 1 STATENS VEGVESEN m.fl.
2020/107 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om bruk av snøscooter innanfor BVL - Fornying - Knut Bjørn Norum Peter C. A. Köller
2018/1176 20200106 06.01.2020 Utgående brev Tanninnlevering frå elg 2019 - Manglar frå desse jaktlaga i Flatdal Flatdal storvald
2019/937 20200106 06.01.2020 Utgående brev 116/6 - Heiåvegen 303 - Stian Johansen og Britt Kristin Gravalid - Ferdigattest på fritidsbustad FLATDAL HANDLAFT AS
2019/101 20200106 06.01.2020 Utgående brev Utbetaling av løyving - Prosjekt sykkelkart for Kviteseid og Seljord Kviteseid kommune
2016/1592 20200106 06.01.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - Innspel til NVE etter synfaring i september 2019 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2020/116 20200106 06.01.2020 Utgående brev 147/26 Øvre Kvambekk 28 - Søknad/dispensasjonssøknad for oppføring av pumpehus/uthus Elisabeth Silde
2019/289 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta middel frå Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot til 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/640 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta middel frå tilskot til 2020 - Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/1828 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta tilskot til 2020 - Tilskot til styrking og utvikling av helsestasjon og skulehelsetenesta HELSEDIREKTORATET
2018/1865 20200106 06.01.2020 Utgående brev Søknad om å overføre unytta middel til 2020 - Tilskot til etablering og vidareutvikling av kommunalt frisklivstilbod FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2016/1592 20200106 06.01.2020 Utgående brev Vilkårsrevisjon Sundsbarmvassdraget og Seljordsvatnet - Innspel til NVE etter synfaring i sept. 2019 - Seljord kommune NVE
2019/1855 20200106 06.01.2020 Utgående brev 45/107 - Posthusbakken 9 - Svar på søknad frå Linda Hovden og Kjetil Andre Gastou om tillatelse til å kobles fra det kommunale ledningsnettet Kjetil Andre Gastou
2020/113 20200103 03.01.2020 Inngående brev Nyere kunnskap om elvemusling i Seljordsvannet? Sweco AS
2019/723 20200103 03.01.2020 Inngående brev Høgde Seljordsvatnet Garvikstrondi campingplass
2020/111 20200103 03.01.2020 Inngående brev 45/60 - Borgenvegen 8 - Eldrid Aarbakk - Søknad om redusert renovasjonavgift Einar Aarbakk
2020/112 20200103 03.01.2020 Inngående brev Stadfesting inntekt for nybusett familie Syria *****
2020/110 20200103 03.01.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til kurs i skatt og skogfond - Skogeigarlaga i Vest-Telemark Heggtveit - Einar Heggtveit - Kviteseid skogeigarlag
2020/107 20200102 02.01.2020 Inngående brev Snøscooter løyve Knut Bjørn Norum
2020/106 20200102 02.01.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel om verstadbygg på Århusmoen Tor Lønnestad
2018/569 20200102 02.01.2020 Inngående brev 22/1 - Nicolay Aall - Regnskapssammendrag 5 Berglandsvegen Halgeir Bergland
2018/568 20200102 02.01.2020 Inngående brev 22/1 - Nicolay Aall - Regnskapssammendrag 5 Øverlandsvegen Halgeir Bergland
2019/1705 20200102 02.01.2020 Utgående brev Tilskot til trudomssamfunn i Seljord kommune for 2019 BETEL SELJORD m.fl.
2019/1900 20191230 30.12.2019 Inngående brev 47/50 - Hegnivegen 11 - Søknad frå Kurt Arvid Andersson om renovasjonfritak Kurt Arvid Andersson
2019/1899 20191230 30.12.2019 Inngående brev 73/16 - Skararudvegen 28B - Søknad frå Franco Battaglia om fritak/redusering av kommunale avgifter Franco Battaglia
2019/1347 20191230 30.12.2019 Inngående brev Løyve til etablering av ny avkøyrsle - E134 - 63/5 - Flatdalsvegen - Turveg for gåande og syklande Statens vegvesen
2019/1742 20191230 30.12.2019 Inngående brev 41/15 - Norbygdivegen 108 - Uttale frå fylkeskommunen TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2016/2038 20191230 30.12.2019 Inngående brev 63/34 - Søknad om fritagelse av kommunale avgifter og renovasjon Harald Guttormsen
2019/937 20191230 30.12.2019 Inngående brev 116/6 - Heiåvegen - Søknad om ferdigattest FLATDAL HANDLAFT AS
2016/1769 20191230 30.12.2019 Inngående brev 23/11 - Heivegen 494 - Søknad om utsleppsløyve Egil Eek
2019/154 20191230 30.12.2019 Inngående brev 9/19 - Eigenfråsegn om konsensjonsfridom - Jan Olav Mærde Jan Olav Mærde
2019/72 20191230 30.12.2019 Inngående brev Rapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2019 - Pass av stell og barn SKATTEETATEN
2019/1092 20191230 30.12.2019 Inngående brev Brev om foreløpig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1880 20191230 30.12.2019 Inngående brev Signert husleiekontrakt - Hegnivegen 6 A+ B SELJORD KOMMUNE
2019/1897 20191227 27.12.2019 Inngående brev Overføring av oppgaver med forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift med taubane, hest fra 01.01.2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1828 20191227 27.12.2019 Inngående brev God jo til alle på skolen - Utdrag frå koranen Protonmail - DJ1998
2019/1689 20191223 23.12.2019 Inngående brev Kontaktinformasjon til Oslo og Asker politidistrikt pga overføring av Røyken og Hurum Politiet - Postmottak Sør-Øst politidistrikt
2019/1887 20191223 23.12.2019 Inngående brev Oppmoding om utbetaling Elisabeth Hagen Kvalem
2019/1895 20191223 23.12.2019 Inngående brev Innspill til prioritering av fjellandbruk midler 2020-2021 Post Seljord Kommune
2019/1894 20191223 23.12.2019 Inngående brev Pilotkommune for satsing på jordbruksareal ute av drift 2019-2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/45 20191223 23.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET
2019/1893 20191223 23.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som lege i Seljord Kommune *****
2019/1891 20191223 23.12.2019 Inngående brev 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene Post Seljord Kommune
2018/1308 20191223 23.12.2019 Inngående brev Avtale mellom skoleetaten, skolehelsetjenesten og tannhelsetjenesten i Seljord kommune Tone Bøhn
2019/641 20191223 23.12.2019 Inngående brev Viser til Opplevelsesvegen om Nutheim - Invitasjon til val om vegnamn II Vestfold og Telemark fylkeskommune
2019/1021 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarseler vedtak om egnet oppholdsrom og ernæring for gris MATTILSYNET
2019/1021 20191223 23.12.2019 Inngående brev Tilsynsrapport - Mattilsynet fatter vedtak om drikkevann til gris og sau MATTILSYNET
2019/1892 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Skateområde - Flatdal Idrettslag FLATDAL IL
2019/1896 20191223 23.12.2019 Inngående brev Søknad om spillemidlar - Flatdal idrettslag - Trimpark FLATDAL IL
2018/1095 20191220 20.12.2019 Inngående brev Brøløs Vel - Etterspør tiltak rundt støy i Seljord Odd Skogheim
2019/24 20191220 20.12.2019 Inngående brev Brev om registering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET
2019/1889 20191220 20.12.2019 Inngående brev E134 Gvammen - Århus - Søknad om bygging av landbruksveg - gnr 60 bnr 1 STATENS VEGVESEN
2018/1867 20191220 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/1614 20191220 20.12.2019 Utgående brev Ang. Søknad om frådeling/innløysing av festetomt 135/1-1 i Seljord kommune Birkeland, Lång & CO m.fl.
2017/1989 20191220 20.12.2019 Utgående brev Tilskot til dei politiske parti i Seljord kommune i 2019 MDG Midt - Telemark og Seljord v/ Per Johan Nordvik m.fl.
2017/1660 20191220 20.12.2019 Utgående brev Halvårsrapport for spesialundervisning jf Opplæringsloven §§4 a-2 og 4 a-13 VEST-TELEMARK PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS m.fl.
2019/1053 20191220 20.12.2019 Utgående brev Halvårsrapport for spesialpedagogisk hjelp, jf Barnehagelova § 19 a *****
2017/154 20191220 20.12.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Telemark Technologies AS - Løyve til graving/legging hovudledningsnett for VA forsyning ATELIER GRØSTAD ARKITEKTUR AS
2019/1868 20191220 20.12.2019 Utgående brev Delegation from Rizhao City, China - Visiting Seljord kommune Rizhao Shanhaitian Tourim Resort
2019/1549 20191220 20.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for tillitsvalt lokallag - Haust 2019 Utdanningsforbundet i Seljord
2019/1112 20191220 20.12.2019 Utgående brev Skilting - Elgfare - Vefall-Brekke Per Anund Brekke
2019/1549 20191220 20.12.2019 Utgående brev Refusjonskrav for tillitsvalt i Seljord kommune - Haust 2019 Utdanningsforbundet
2019/1888 20191219 19.12.2019 Inngående brev Strategisk handlingsplan for Lifjellsamarbeidet - Høring. Hotmail - Torstein Foss
2019/1 20191219 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv - Statlige retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
2019/1614 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innløysing av festetomter CRM:0330000052 Kartverket - Matrikkelhjelp - Kartverket
2018/568 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Øverlandsvegen i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2018/569 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Berglandsvegen i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2018/570 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Krossmyr-Gonge i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2018/569 20191219 19.12.2019 Inngående brev Tilskudd for ombygging av skogsbilveien Berglandsvegen i Seljord kommune er anvist for utbetaling til skogfondskonto Fylkesmannen - Kristoffersen, Per
2019/18 20191219 19.12.2019 Inngående brev Brev fra Finansdepartementet FINANSDEPARTEMENTET
2018/1228 20191219 19.12.2019 Inngående brev Informasjon - EVERY AS blir Sikri AS gjeldene frå 1.1.2020 EVRY NORGE AS
2019/641 20191219 19.12.2019 Inngående brev Opplevingsvegen om Nutheim - Invitasjon til val om namn Telemark fylkeskommune
2019/20 20191219 19.12.2019 Inngående brev Oppfølging av læring etter Nasjonal helseøvelse 2018 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1681 20191219 19.12.2019 Inngående brev Forsikring avtale 1910-132035 Nordome
2017/154 20191218 18.12.2019 Inngående brev Århusindustriområde - nytt VA-anlegg - tilbakemelsing på nabovarsel Jon Grøstad
2019/299 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/23 20191218 18.12.2019 Inngående brev Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgtjenester Det kongelige helse- og omsorgdepartement
2019/1681 20191218 18.12.2019 Inngående brev Velkomstbrev og Forsikringsbevis vedr. faktura 999904 IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH
2019/1881 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om kulturlandskapsmidlar til stitiltak ved Egderudfossen Feste AS
2019/154 20191218 18.12.2019 Inngående brev 9/19 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Helga Synnøve Mærde Gruer Helga Synnøve Mærde Gruer
2019/1882 20191218 18.12.2019 Inngående brev 38/16 - Norbygdivegen 200 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank EMITEK AS
2019/161 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om spelemiddlar - Flatdal bygdeutviklingslag - Turveg Flatdal bygdeutviklingslag
2019/29 20191218 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2019/161 20191218 18.12.2019 Inngående brev Søknad om spelemidlar - Flatdal bygdeutviklingslag - Bygging/rehabillitrting av trase Flatdal bygdeutviklingslag
2019/1881 20191218 18.12.2019 Inngående brev Svar på søknad - Hjartdal og Svartdal - Stitiltak ved Egderudfossen - Tilskot 2019 - Utvalde kulturlandskap UKL FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2018/569 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2018/318 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2018/570 20191218 18.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/3 i Seljord (0828) Landbruksdirektoratet
2019/1119 20191217 17.12.2019 Inngående brev Signerte fellingsløyve Seljord aust storvald Seljord aust storvald
2019/1689 20191217 17.12.2019 Inngående brev Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune
2017/1333 20191217 17.12.2019 Inngående brev 2019/2020 - Sluttar - Barnekor Camilla Flatland
2017/1178 20191217 17.12.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - SMIL 970559175 Landbruksdirektoratet
2019/1689 20191217 17.12.2019 Inngående brev Nytt fakturamottak Hjartdal kommune Hjartdal kommune
2015/309 20191217 17.12.2019 Utgående brev 18 - Omprioritering av tiltaksliste Gvammen - Århus - Seljord kommune Telemark fylkeskommune
2019/85 20191216 16.12.2019 Inngående brev Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg - Sundsbarm Kraftverk IBKA NORGE AS
2019/1634 20191216 16.12.2019 Inngående brev Fra Skagerak Kraft - Rullering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS-analyse for Seljord kommune SKAGERAK ENERGI AS
2019/1689 20191216 16.12.2019 Inngående brev Endring av adresse til Mattilsynet MATTILSYNET
2019/61 20191216 16.12.2019 Inngående brev Avvik slam 2019 RENOVEST IKS
2019/61 20191216 16.12.2019 Inngående brev Påsleppsrapport 2019 RENOVEST IKS
2019/1817 20191216 16.12.2019 Utgående brev E-post - Tips til stønadsordning DnB Eiendom
2019/1756 20191216 16.12.2019 Utgående brev Internkontroll, Tømmeråsen - Sjekklister Finn-Arild Bystrøm m.fl.
2019/1852 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om snøscooterløyve i perioden 2019-2020 - Hytteløyve - Steinar Hansen Steinar Hansen
2019/1852 20191216 16.12.2019 Utgående brev Eigenerklæring snøscooterløyve - Til signering - Steinar Hansen Steinar Hansen
2019/1642 20191216 16.12.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Val av medlem og varamedlem til styret i utvalde kulturlandskap Svartdal og Hjartdal Hjartdal kommune
2019/289 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar på støttet til utdanning - Fagskule psykisk helse Monica-Kristin W Braaten
2019/1861 20191216 16.12.2019 Utgående brev Uttale - Søknad om ny stedfortredar for skjenkeløyvet hos Rema 1000 Seljord SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2019/1861 20191216 16.12.2019 Utgående brev Uttale - Søknad om ny stedfortredar for skjenkeløyvet hos Rema 1000 Seljord SØR-ØST POLITIDISTRIKT
2018/931 20191216 16.12.2019 Utgående brev Sluttrapport og utbetalingsanmodning, UKL 18/2306 Bjørg Minnesjord Solheim m.fl.
2016/150 20191216 16.12.2019 Utgående brev Spørsmål med svar - Tilskudd for geitehold. 'Julia Skaara Wik'
2019/599 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 980577244 Landbruksdirektoratet
2019/1701 20191215 15.12.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990753202 Landbruksdirektoratet
2019/24 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 HELSEDIREKTORATET
2019/1861 20191213 13.12.2019 Inngående brev Fødselsnummer - Stedfortredar Rema 1000 Seljord
2019/1535 20191213 13.12.2019 Inngående brev Tilbakemelding frå fylkesmannen - Tiltak i og ved Seljordsvatnet på gnr 9, bnr 12 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1535 20191213 13.12.2019 Inngående brev Førebels tilbakemelding frå fylkesmannen - Tiltak i og ved Seljordsvatnet på gnr 9, bnr 12 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1689 20191213 13.12.2019 Inngående brev Nye fakturaadresser - Ny eiendomsforvalter - Telesenteret AS SØNDRE VIKEN EIENDOMSPARTNER AS
2017/1167 20191213 13.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - Smil Landbruksdirektoratet
2019/1876 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endringer i fylkesnemndene som følge av regionreformen - Vestfold og Telemark - 19-00497-1 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
2019/1876 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endringer i fylkesnemndene som følge av regionreformen - Vestfold og Telemark - 19-00497-2 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
2019/1878 20191213 13.12.2019 Inngående brev 14/4 - Søknad om avkjørsel til fritidsbolig - Fylkesveg 3328 - Garvikstrondi - 19-341569-2 Statens vegvesen
2017/1167 20191213 13.12.2019 Utgående brev Søknad om utsettelse på frist med gjennomføring av prosjekt, deres ref. 17/1167 Øyvind Gotehus
2019/52 20191213 13.12.2019 Utgående brev Spørsmål - Gjeld justering av konsesjonsgrense - Seljord kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.
2019/52 20191213 13.12.2019 Inngående brev Svar frå NVE på spørsmål - Gjeld justering av konsesjonsgrense - Seljord kommune NVE
2019/289 20191213 13.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte til utdanning Monica Wiik Braaten
2019/1325 20191213 13.12.2019 Utgående brev Husnummerskilt Millionvegen Ellen Kvaale m.fl.
2019/1817 20191213 13.12.2019 Inngående brev Svar på tips til stønadsordning DnB Eiendom
Versjon:5.2.01