eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
2018/1636 20191013 13.10.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 - Fakturering av stemmesedlar til partia Seljord Arbeiderparti m.fl.
2019/1500 20191013 13.10.2019 Utgående brev 63/5 - Produksjonstilskot 2019 i Flatdal Torgeir Lognvik
2019/1501 20191012 12.10.2019 Inngående brev Konstiuering sokneråd Beate Marie Dahl Eide
2019/1500 20191011 11.10.2019 Inngående brev Produksjontilskot 2019 Gnr 63 Bn r5 I Flatdal Torgeir Lognvik
2019/1499 20191011 11.10.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøstilskot i Telemark 2019 - Bjørn Arve Nordbø Bjørn Arve Nordbø
2019/154 20191011 11.10.2019 Inngående brev 123/20 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Geir Samland / Dag Helge Haslekås Geir Samland m.fl.
2018/215 20191011 11.10.2019 Inngående brev Sammen Mot - Tiltaksutvikling innen forebygging av vold og overgrep - Midlar med søknadfrist 25.November 2019 NYE VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING
2019/75 20191011 11.10.2019 Inngående brev Nye oversikter og KOSTRA-arter gjeldene frå 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Ingen tilgang 20191011 11.10.2019 Utgående brev Forsendelse frå Seljord kommune - E134 - Offentleg ettersyn fylkesmannen
2019/1029 20191010 10.10.2019 Inngående brev Tilstandsrapport Seljord kommunehus Sweco - Brekke Per Anund
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sprearial og innsynførespurnad, videresendt e-post frå Advokat Elvestuen Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forskrift om husdyrgjødsel - Lovdata Hallvard Nordskog
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sprearial Hallvard Nordskog
2019/993 20191010 10.10.2019 Inngående brev Angående restaurerings- og habitattiltak for storørret i Seljordsvatnet og Vallaråi Skagerakenergi - Mathilde Berg
2019/993 20191010 10.10.2019 Utgående brev Kopi av brev frå Skagerak Kraft AS og frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Gjeld storauren i Seljordsvatnet og Vallaråi Midtre Telemark vassområde m.fl.
2019/1493 20191010 10.10.2019 Utgående brev Attendemelding på 1. utkast til avtale om legevakt på natt - Seljord kommune NOTODDEN KOMMUNE v Johannes Haukaas
2019/1381 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering - Heimetenesta ***** ***** ***** TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1462 20191010 10.10.2019 Inngående brev Epost - Signert avtale om kjøp av arbeidsgivarkontrollar 2020 - Seljord kommune og Midt-Telemark Arbeidsgivarkontroll Seljord Kommune -
2019/1462 20191010 10.10.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Midt-Telemark kommune og Seljord kommune om arbeidsgivarkontroll 2020 BØ KOMMUNE
2019/1464 20191010 10.10.2019 Inngående brev 99/1 - 97/1 i Seljord Kommune Arne Elvestuen
2019/1464 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på brev av 09.10.19 - 99/1 - 97/1 i Seljord Kommune Arne Elvestuen
2018/1636 20191010 10.10.2019 Utgående brev Endringsbilag - kontrollert fjerntilgang - Seljord Evry
2019/1381 20191010 10.10.2019 Inngående brev Stadfesting om elevutplassering - Heimetenesta ***** ***** ***** TELEMARK FYLKESKOMMUNE
2019/1464 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad i sak 2006/416, 2012/1570 og 2012/1605 Arne Elvestuen
2019/1485 20191010 10.10.2019 Inngående brev 9/10 - Vedtak skogfond og tilskudd - Godkjent Landbruksdirektoratet
2019/1386 20191010 10.10.2019 Inngående brev Heidi Nær Rue, Magne Gunleik Rue, Gnr.96, bnr 4 - Marianne Vadder; Gnr 97, bnr. 1 i Seljord kommune Arne Elvestuen
2017/221 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gjelder sak 16/2057 - Innstilling til krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Hjartdølautbyggingen i Hjartdal kommune i Hjartdal-Tuddalsvassdraget, Telemark Skagerak Kraft AS
2019/1386 20191010 10.10.2019 Utgående brev Svar på brev - Heidi Næs Rue, Magne Gunleik Rue, Gnr 96/bnr4 Arne Elvestuen
2019/1495 20191010 10.10.2019 Utgående brev 60/8 - Naboliste for bygge- og delesaker BELER AS
2019/24 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Helsedirektoratet
2019/453 20191009 09.10.2019 Inngående brev Representantskapsmøte 15.10.2019 Sør-Øst 110 IKS - Saksliste med styrets anbefaling Sør-Øst 110 IKS
2019/41 20191009 09.10.2019 Inngående brev Ny veileder - Snowboard- og freeskipark i alpinanlegg Kulturdepartementet
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummer millionvegen - Øyvind Arntsen Øyvind Sten Arntsen
2019/49 20191009 09.10.2019 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til villreinnemndene 2019 - 2023 Miljødirektoratet
2019/1487 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om skilting i Seljord kommune Telesenteret
2019/23 20191009 09.10.2019 Inngående brev Innspillsmøter om handlingsplan for allmennlegetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet
2019/18 20191009 09.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten Finansdepartementet
2019/28 20191009 09.10.2019 Inngående brev IKA Kongsberg - Selskapsavtale 2020 til politisk behandling IKA Kongsberg
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Millionvegen 487 Halfdan Tore Andersen
2019/90 20191009 09.10.2019 Inngående brev Fravikelse - Viser til deres brev 03.10.2019 deres ref 2019/90-27 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/689 20191009 09.10.2019 Utgående brev Angåande tinging av tomt nr. 6 og 7 i felt 3(Furutoppen) i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1301 20191009 09.10.2019 Utgående brev 44/23 - Mosasida 93 - Retting av eigedomsgrenser i matrikkelen Gunn Marit Gjerjordet m.fl.
2019/689 20191009 09.10.2019 Utgående brev Angåande tinging av tomt nr. 6 og 7 i felt 3 (Furutoppen) i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Søknad om deling av næringstomt VEST-TELEMARK TEKNOLOGIPARK AS
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Varsel om oppmålingsforretning - Ny dato ALF JOHANSEN AS m.fl.
2018/1760 20191009 09.10.2019 Inngående brev Utlysning Program for folkehelsearbeid 2019 - 18-12899-17 Telemark fylkeskommune
2019/75 20191009 09.10.2019 Inngående brev Kostra - Rapportering 3. kvartal 2019 - Info om rapportering SSB
2019/25 20191009 09.10.2019 Inngående brev Diagnosesetting av personer med utviklingshemming - Rapport fra stikkprøveundersøkelse i kommunene Helsetilsynet
2019/1492 20191009 09.10.2019 Inngående brev Tildeling av H.M. Kongens fortjenstmedalje Fylkesmannen i Telemark
2019/1463 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål frå Håkon Fjågesund om bygningar i Svartdal - Ref.vår 2019/1463-1 Håkon Fjågesund m.fl.
2019/779 20191009 09.10.2019 Inngående brev 45/178 - Vekanvegen 1A - Telesenteret AS - Søknad om igangsetting POINT AS
2019/1325 20191009 09.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt Slettestaul nordre 51/2 nr 381- Torjus S.Moen Torjus S. Moen
2019/1463 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar - Forespørsel om tilbud på bygningsregistrering i Svartdal Arkitekt Finn Christiansen AS
2019/1394 20191009 09.10.2019 Utgående brev 56/9 - Århusmoen - Varsel om oppmålingsforretning ALF JOHANSEN AS m.fl.
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 137/23 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Alfhild Manheim Alfhild Manheim
2019/1032 20191009 09.10.2019 Utgående brev 97/1 - Marianne Vadder - Vermedalsvegen - Vegklasse 4 Veronica Rue Flatland
2019/154 20191009 09.10.2019 Inngående brev 22/7 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Tore Hamre Aktiv Eiendomsmegling Bø
2019/1032 20191009 09.10.2019 Utgående brev Seljord kommune vedtak i sak 2019/1032 97/1 - Marianne Vadder - Vermedalsvegen - Vegklasse 4 Fylkesmannen i Telemark
2019/1464 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Hallvard Nordskog
2019/1491 20191009 09.10.2019 Inngående brev Klage - Hendelse 24.09.2019 *****
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 22/7 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Tore Hamre Aktiv Eiendomsmegling Bø
2019/1491 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar - Hendelse 24.049.2019 *****
2019/1464 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Hallvard Nordskog
2019/154 20191009 09.10.2019 Utgående brev 125/4 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - Unni Haugan og Vidar Haugan Unni Haugan m.fl.
2019/1464 20191008 08.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon Hallvard Nordskog
2019/1464 20191008 08.10.2019 Inngående brev Dokumentasjon Hallvard Nordskog
2019/1463 20191008 08.10.2019 Inngående brev Forespørsel om tilbud på bygningsregistrering i Svartdal Arkitekt Finn Christiansen AS
2019/1463 20191008 08.10.2019 Inngående brev Antal bygningar i Svartdal Håkon Fjågesund
2019/971 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007439 - UKL 2019 - Skulehuset i Svartdal - Svartdal Grendelag Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1073 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007443 - UKL 2019 - Skigard - Jon Haugsvold Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1463 20191008 08.10.2019 Utgående brev Førespurnad om å utarbeide ein bygningsrapport for bygningar i grenda Svartal - Utvalt kulturlandskap (UKL) for Hjartdal og Svartdal BØYLESTAD MOEN AS m.fl.
2019/1073 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad 2 - gbnr 78/1 - Seljord - Jon Haugsvold - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1139 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - Elevmappe og barnevernsmappe ADVOKATFIRMAET HEIN BÆRA AS
2019/641 20191008 08.10.2019 Utgående brev Avtaler Bygdeutviklingslaget - Olav Valhovd og Knut Skeie Ottar Flatland
2018/930 20191008 08.10.2019 Utgående brev Utsetjing av arbeidsfrist journalnr 18/002300 - Tov Larsen Espelid Post Seljord Kommune m.fl.
2019/1471 20191008 08.10.2019 Utgående brev Stadfesting på at ny bom på RV36 i område Vesleheggeneset / Vesleøy vil føre til deling av 7/1 Strand Nedre - Harald Flaten Harald Flaten
2019/49 20191008 08.10.2019 Inngående brev Grunnforurensning - Oppfordring til kommuner i Telemark FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1486 20191008 08.10.2019 Inngående brev Levering frå Brønnøysundregistrene - Registrering av verksemd i einigsregisteret REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND
2019/1049 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007402 - UKL 2019 - Gjerding - Agnar Svartdal Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1217 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad 1 - Svartdal grendelag - Seljord - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1478 20191008 08.10.2019 Inngående brev Valg til KS - Vestfold og Telemark KS
2019/1485 20191008 08.10.2019 Inngående brev 9/10 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet
2019/1056 20191008 08.10.2019 Inngående brev Saldokort - Journalnr 19/007408 - UKL 2019 - Steingjerde - Bjørg Minnesjord Solheim Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1296 20191008 08.10.2019 Utgående brev Tilbod om stilling som sjukepleiar i 75% stilling - 01.01.2020 *****
2019/1072 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/1 - Saldokort - Jon Haugsvold - UKL Fylkesmannen Vestfold og Telemark
2019/1072 20191007 07.10.2019 Inngående brev Søknad 1 - gbnr 78/1 - Seljord - Jon Haugsvold - støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen Vestfold og Telemark
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/2 - Saldokort - Hans Magne Svartdal - UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1461 20191007 07.10.2019 Inngående brev Statsbudsjettet 2020 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/82 20191007 07.10.2019 Inngående brev Protokoll Seljord kontrollutval 02.10.2019 Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat
2019/82 20191007 07.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Kontrollutvalssak 22/19 Agder og Telemark kontrollutvalgssekreteriat
2019/706 20191007 07.10.2019 Inngående brev Presisering til søknad om endring av opphaldstid ved Flatdal SFO *****
2019/689 20191007 07.10.2019 Inngående brev Svar på vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/689 20191007 07.10.2019 Utgående brev Vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/689 20191007 07.10.2019 Inngående brev Vedtak om tomt i Tømmeråsen Anders Størvold
2019/1462 20191007 07.10.2019 Inngående brev Avtale om kjøp av arbeidsgjevarkontrollar i 2020 Midt-Telemark arbeidsgiverkontroll
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev 78/2 - Hans Magne Svartdal - Søknad 2019 - Utvalde kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/1472 20191007 07.10.2019 Inngående brev Innvilget - Seljord - 78/2 - Hans Magne Svartdal - Støtte 2019 - Utvalgte kulturlandskap UKL Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2018/930 20191007 07.10.2019 Inngående brev Gjerde prosjekt på Nigar Lien Post Seljord Kommune
2019/1460 20191004 04.10.2019 Inngående brev Innspill til budsjettbehandlingen for 2020 i Seljord kommune Marianne Lundeberg
2019/1032 20191004 04.10.2019 Inngående brev 97/1 - Vermedalsvegen - Melding frå fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/740 20191004 04.10.2019 Inngående brev Utsending av prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Veterinærinstituttet
2019/1456 20191004 04.10.2019 Inngående brev 148/4 - Myrbøenvegen 160 - Astrid Aase Thorstensen - Søknad om tiltak Piperehabilitering PIPEHATT AS
2019/1009 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endeleg søknad om etableringsstøtte Seljord pizza Basel Mohammed Majid
2019/1008 20191004 04.10.2019 Inngående brev Endeleg søknad om støtte Asian Mat Basel Mohammed Majid
2019/24 20191004 04.10.2019 Inngående brev Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse - Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal HELSEDIREKTORATET
2019/1233 20191004 04.10.2019 Utgående brev 30/16 - Bygdaråvegen 541 - John Robert Lurås - Løyve til oppføring av tilbygg som terrasse med takoverbygg for nytt inngangsparti til bustad John Robert Lurås
2019/1458 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om å bygge landbruksveg - vegklasse 8, enkel traktorveg - Haugevegen traktorveg - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/1459 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond - søknad om tilskot markbreiing - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/1459 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om utbetaling av skogfond til skogforsikring - 14/1 - Jørund Telnes Jørund Telnes
2019/88 20191004 04.10.2019 Inngående brev GSI rapportering - Påminnelse om frist for skolene 11. oktober FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/740 20191004 04.10.2019 Inngående brev Svar på prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Veterinærinstituttet - VI Utstyrsbestilling
2019/740 20191004 04.10.2019 Utgående brev Prøvetakingsutstyr til elg- og hjortejakta - CWD-suppleringsbestilling - Seljord kommune Vetinst - _VI Utstyrsbestilling m.fl.
2019/1453 20191004 04.10.2019 Utgående brev 135/2 - Jostein Valhovd ved AT Skog - Søknad om å bygge ein landbruksveg - Vegklasse 8 enkel traktorveg At skog
2019/1347 20191004 04.10.2019 Utgående brev Uttale over telefon - Frå Fylkesmannen Vestfold og Telemark Feste AS
2019/788 20191004 04.10.2019 Utgående brev 36/1 Gjuve med Skrøiva - Foryngingskontroll av skog - Jon Bjerketvedt Jon Bjerketvedt
2017/1413 20191004 04.10.2019 Utgående brev Svar på purring - Forespørsel om å motta turnuskandidater i fysioterapi fra 15.08.2020 til 15.08.2021 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunen bestrider utkasting jf. Varsel om tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Kundeservice Fellestjenester
2016/137 20191004 04.10.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL 990753202 Landbruksdirektoratet
2019/1454 20191004 04.10.2019 Inngående brev Søknad om Støtte til Hallovenn 2019 - Foreldregruppa Hallovenn - Foreldregruppa
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Notat fra møte med Seljord kommune og politiet *****
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Kommunen bestrider utkasting jf. varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 SVENSEID TUNET SA
2019/788 20191004 04.10.2019 Utgående brev Vedtak om foryngingsplikt med frist 01.06.2020 - 36/1 Gjuve med Skrøiva - Jon Bjerketvedt ADVOKAT HELGE AARNES
2019/1186 20191004 04.10.2019 Utgående brev 107/76 - Langlimvegen 678 - Svar på klage på renovasjon for hytteeiere Elisabeth Gulbrandsen
2017/1413 20191004 04.10.2019 Utgående brev Attendemelding - Forespørsel om å motta turnuskandidater i fysioterapi fra 15.08.2020 - 15.08.2021 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1417 20191004 04.10.2019 Inngående brev Uttale - Utvida skjenkeløyve 18.10.2019 - 19.10.2019 Koordinator for rusomsorg
2019/90 20191004 04.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn 16.10.2019 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1452 20191003 03.10.2019 Inngående brev Melding hogst i vernskog Jostein Valhovd v AT Skog Sa Atskog - Jan Andersen
2019/1325 20191003 03.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Millionvegen 1065 Ellen Kvaale
2018/979 20191003 03.10.2019 Inngående brev Tilbakemelding på søknad - Tilbakehaldne skjønnsmidlar til uforusette hendingar - 2019 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1029 20191003 03.10.2019 Inngående brev Takst over kommune huset. Brøløsvegen 13 A og B, 3840 SELJORD Iltakst - Joar Lofthus
2019/154 20191003 03.10.2019 Utgående brev 93/16 - Registrert eigenfråsegn om konsesjon - John Arthur Haugen John Arthur Haugen
2018/1444 20191003 03.10.2019 Inngående brev Refusjonskrav jordmortenesta 2. kvartal 2019 Vinje kommune
2019/1367 20191003 03.10.2019 Utgående brev Søknad om fast 31.6% stilling ved Steinmoen bu- og servicesenter *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn 03.10.2019 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Avvik ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/1450 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om midler til drift for regnskapsåret 2020 og videre Smiso Telemark
2019/1139 20191003 03.10.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring - elev- og barnevernsmappe med videre ADVOKATFIRMAET HEIN BÆRA AS
2018/1682 20191003 03.10.2019 Utgående brev 147/2/78 - Søndre Kvambekk 91 - Svar på søknad om endring av tømefrekvens for tett oppsamlingstank Hans Kåre Nergård
2018/1356 20191003 03.10.2019 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad Dyrsku'n Arrangement AS
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 *****
2019/1453 20191003 03.10.2019 Inngående brev Søknad om å bygge ein landbruksveg - vegklasse 8 enkel traktorveg - 135/2 - Jostein Valhovd ved AT Skog Atskog - Jan Andersen
2017/383 20191003 03.10.2019 Utgående brev Signert avtale mellom Tinn kommune og Seljord kommune om kjøp av plass i døgnbemannet omsorgsbolig ved Solvang bofellesskap Tinn kommune
2019/562 20191003 03.10.2019 Utgående brev Angåande dispensasjonssøknad på 42/5 Ringsøy Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS m.fl.
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Varsel om tilsyn 16.10.2019 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/90 20191003 03.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av leieavtale ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/73 20191003 03.10.2019 Inngående brev Periodisk oppgjør 02.10.2019 SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE
2018/1072 20191003 03.10.2019 Utgående brev Retur av personalmappe og klientmappe INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS
2019/1184 20191003 03.10.2019 Utgående brev 109/16 - Fallbekkvegen 220 - Tora Aino Brun - Søknad om bygging av smalare veg for ATV og gangbruk FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1362 20191003 03.10.2019 Utgående brev Søknad om 23.1% fast stilling som kvilande nattevakt ved Nestunet *****
2019/1378 20191002 02.10.2019 Inngående brev Oppseiing av Flatdalsvegen 13 Avdeling for integrering og vaksenopplæring
2019/842 20191002 02.10.2019 Inngående brev E-post korrespondanse - Granvin GRANVIN KULTURHUS AS
2019/1325 20191002 02.10.2019 Inngående brev Hurnummerskilt - Millionvegen 1031 Ove Standeren
2018/1356 20191002 02.10.2019 Inngående brev Svar til Seljord kommune Dyrsku'n Arrangement AS
2016/137 20191002 02.10.2019 Inngående brev Rapport SMIL 2016, 137 Gunleik Mæland
2019/1196 20191002 02.10.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til kjøp av mjølkekvote Gunleik Mæland
2019/90 20191002 02.10.2019 Inngående brev Notat fra møte med Seljord kommune og politiet *****
2019/90 20191002 02.10.2019 Inngående brev Ref samtale i dag angående ***** *****
2019/81 20191002 02.10.2019 Inngående brev Innkalling til konstituerende representantskapsmøte i Vestfold og Telemark revisjon IKS 4.11.2019 TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS
2019/937 20191002 02.10.2019 Utgående brev 116/6 - Heiåvegen 303 - Britt Kristin Gravalid og Stian Johansen - Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn frå fritidsbustad MORGEDAL RØR AS
2018/1356 20191002 02.10.2019 Inngående brev Merknadar - Ølsmaking Dyrsku'n 14.09.2019 Richard Vaaben Jensen
2018/1697 20191002 02.10.2019 Utgående brev 5/5 - Manheimstrondi - Søknad om utviding av tidlegare godkjent bustadtomt Jorunn Manheim Torjussen
2018/1636 20191002 02.10.2019 Utgående brev Kommunestyrevalet 2019 i Seljord - Orientering til valde representantar Halfdan Haugan m.fl.
2019/1032 20191002 02.10.2019 Utgående brev Søknad om bygging av skogsbilveg i vegklasse 4 - Vermedalsvegen - 97/1 - Marianne Vadder Marianne Vadder
2019/1061 20191002 02.10.2019 Utgående brev 49/87 - Tømmeråsvegen 35 - Utsending av matrikkelbrev Ole Jørgen L Søvde m.fl.
2019/1325 20191002 02.10.2019 Utgående brev Husnummerskilt - Millionvegen Agnes Haugan m.fl.
2019/1440 20191002 02.10.2019 Inngående brev 51/5 - 51/6 - Millionvegen 727 - Melding frå Knut Sælid om bygning som er unntatt søknadsplikt - 4 kvm Knut Sælid
2019/1440 20191002 02.10.2019 Inngående brev 51/5 - 51/6 - Millionvegen 727 - Melding frå Knut Sælid om bygning som er unntatt søknadsplikt - 6 kvm Knut Sælid
2019/90 20191002 02.10.2019 Inngående brev Notat fra møte med Seljord kommune og politiet *****
2019/1441 20191002 02.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn 16.10.2019 *****
2019/1445 20191002 02.10.2019 Utgående brev Varsel om tilsyn 16.10.2019 *****
2019/90 20191002 02.10.2019 Inngående brev Notat fra møte med Seljord kommune og politiet *****
2019/1414 20191002 02.10.2019 Utgående brev 49/28 - Smyligstigen 2 - Svar på søknad om miniabonnement Vegard Midtbøen
2018/1386 20191002 02.10.2019 Inngående brev Merknad Koordinator for rusomsorg - Seljord kommune
2019/90 20191002 02.10.2019 Inngående brev Leigeavtale - Flatdalsvegen 13 Torill Lie Aagaard
2019/90 20191002 02.10.2019 Utgående brev Oppseiing av leigekontrakt - Flatdalsvegen 13 Torill Lie Aagaard
2018/1697 20191002 02.10.2019 Utgående brev 5/5 - Manheimstrondi - Varsel om oppmålingsforretning Ellen Tone Omtveit m.fl.
2019/1325 20191002 02.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Millionvegen 1000 Elna Kristensen
2019/154 20191002 02.10.2019 Inngående brev 93/16 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - John Arthur Haugen - Ruth Irene Gribowski John Arthur Haugen
2019/1439 20191002 02.10.2019 Inngående brev Selskapsavtale og inntreden - Selskapsavtale for Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat AS Agder og Telemark kontrollutvalgsekreteriatet
2017/1465 20191002 02.10.2019 Utgående brev Sundbøhaugvegen 2 - Sal/formalisering av tomteleige for hytte på kommunal eigedom Tore Eilef Andresen
2019/1440 20191002 02.10.2019 Inngående brev 51/5 - 51/6 - Millionvegen 727 - Melding frå Knut Sælid om bygning som er unntatt søknadsplikt - 8 kvm Knut Sælid
2019/689 20191002 02.10.2019 Inngående brev 41/5 - Runningen - Tinging av tomt nr. 1 Johnny Angre
2019/1325 20191002 02.10.2019 Inngående brev Husnummerskilt - Kronborg Bjørn Halvor Kronborg
2019/37 20191001 01.10.2019 Inngående brev Informasjon om den nye kommuneloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/1433 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 63/1 mellom Arne Skårnes og Flatdal Bygdeutvikligslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2017/383 20191001 01.10.2019 Inngående brev Signert avtale mellom Tinn kommune og Seljord kommune om kjøp av plass i døgnbemannet omsorgsbolig ved Solvang bofellesskap Tinn kommune
2019/1432 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 62/7 mellom Torgny Rue og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1431 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 65/1, 64/2 mellom Knut Skeie Rue og Flatdal Bygdeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1430 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 63/5 mellom Torgeir Lognvik og Flatdal Bydeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1429 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 62/10 mellom Edvard Mæland og Flatdal Grunneigarlag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1428 20191001 01.10.2019 Inngående brev Grunneigaravtale på 62/1 mellom Halvor K. Rue og Flatdal Bydeutviklingslag Flatdal Bygdeutviklingslag
2019/1032 20191001 01.10.2019 Inngående brev Vermedalsvegen Marianne Vadder
2019/453 20191001 01.10.2019 Inngående brev Sakspapirer til representantskapsmøte for Sør-Øst 110 IKS - 15. oktober Sør-Øst 110 IKS
2019/1427 20191001 01.10.2019 Inngående brev Monument over Landstad - Vedlikehald Reidun Brunvatne
2019/79 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skote på dyr Vesleverden jaktlag
2019/79 20191001 01.10.2019 Inngående brev Skadeskyting Skorinutane jaktlag Skorinutan jaktlag
2019/1377 20191001 01.10.2019 Inngående brev Signert husleigekontrakt for kommunale bustadar *****
Versjon:5.2.01