eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalpostar: 200 Hopp over liste
Framsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev Tilrettelagt transport - mulighet for å ha med venner FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2019/1073 20200811 11.08.2020 Inngående brev Oppmoding om sluttutbetaling av UKL-tilskott Jon Haugsvold
Ingen tilgang 20200811 11.08.2020 Inngående brev Nasjonale prøver 2020 – påmeldingen er åpen UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/1471 20200811 11.08.2020 Inngående brev Sti opp til Brendemonuten May-Berith Brendemo
2020/1474 20200811 11.08.2020 Inngående brev 107/7 – Langlimvegen 676 - Søknad om arealoverføring til 107/76 Tor Henning Gulbrandsen
2020/409 20200811 11.08.2020 Utgående brev Sakshandsamingsgebyr Renovest AS
2020/409 20200811 11.08.2020 Inngående brev Sakshandsamingsgebyr Renovest AS
2020/1465 20200811 11.08.2020 Utgående brev 7/17 og 7/18 - Tilbakemelding Tom-Olaf Wilhelmsen
2020/867 20200811 11.08.2020 Inngående brev Seljord prestegard - Krav om regulering av festeavgift - Avg nr 0184-0004 Opplysningsvesenets fond
2020/1406 20200811 11.08.2020 Inngående brev 122/3 - Søknad om konsesjon - Sondre Øverbø Sondre Øverbø
2020/1473 20200811 11.08.2020 Utgående brev 45/223 - Steinsrudvegen 11 - Svar på spørsmål om midlertidig brukstillatelse Aktiv Eiendomsmegling
2020/1423 20200811 11.08.2020 Utgående brev 45/209 - Sterke-Nils vegen 2 - 48 - Vekantunet - Svar på søknad frå Elin Margrethe Orseth om oppføring av tak over veranda Elin Margrethe Orseth
2020/1466 20200811 11.08.2020 Utgående brev Stadfesting av status ihht introduksjonsloven Wassim Adnan Almaydan
2020/1431 20200811 11.08.2020 Inngående brev Brev om utbetaling - RF 13.50 Kommunalt næringsfond - tilsagnsnr. 2020-000085 - Seljord kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/81 20200811 11.08.2020 Inngående brev Forenkla etterlevingskontroll 2019 VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS
2020/1453 20200811 11.08.2020 Utgående brev Attendemelding - Førespurnad om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.2021-15.08.2022 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1467 20200811 11.08.2020 Inngående brev 118/13 - Heiåvegen 452 - Søknad frå Trea Stoelwinder og Henk Stel om oppføring av tilbygg på fritidsbustad Trea Stoelwinder
2020/28 20200811 11.08.2020 Inngående brev Representantskapsmøte 02.09.2020 blir gjennomført digitalt IKA KONGSBERG DRIFT AS
2014/1469 20200811 11.08.2020 Inngående brev Telemark bilruters etableringsbeslutning på tomt i Nordbygdi - Seljord kommunes medvirkning - rettslige forpliktelser ADVOKATFIRMA MOEN ERIKSTEIN AS
2020/40 20200811 11.08.2020 Inngående brev Konflikter i arbeidslivet - forholdsreglar ved streik – tariffoppgjøret 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
2020/1468 20200811 11.08.2020 Inngående brev 87/2 - Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent Landbruksdirektoratet
2020/1468 20200811 11.08.2020 Inngående brev 87/2 - Søknad om utbetaling av skogfond til skogforsikring - Knut Espelid Knut Espelid
2020/1473 20200811 11.08.2020 Inngående brev 45/223 - Steinsrudvegen 11 - Marit Prestholdt Lorne - Spørsmål om ferdigattest på bolig Aktiv Eiendomsmegling
2020/1445 20200811 11.08.2020 Inngående brev Signert arbeidsavtale for lærling i Seljord kommune *****
2020/1472 20200811 11.08.2020 Inngående brev Følgeskriv - Advokatfirma Tofte DA - Kviteseid kommune - idømte sakskostnader ADVOKATFIRMA TOFTE DA
2020/20 20200811 11.08.2020 Inngående brev Altinn rapportering TIS og smittevernutstyr Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2018/1483 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forvaltning og oppfølging - tilsyn med krisesentertilbudet i kommunene i Telemark 2018 - 2020 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1465 20200810 10.08.2020 Inngående brev 7/17 og 7/18 - Tom-Olaf Wilhelmsen - Førespurnad om oppføring av fritidsbustad Tom-Olaf Wilhelmsen
2020/1395 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Håkkedalen - g/s-vei NHF VEST TELEMARK
2020/14 20200810 10.08.2020 Utgående brev 93/3-1 - Oversending av melding til tinglysning Kartverket, tinglysingen
2020/872 20200810 10.08.2020 Utgående brev Oversendelse av signert vigselsbok for Linda Svanajord Omtveit og Kenneth Haugland SKATTEETATEN
2018/1483 20200810 10.08.2020 Utgående brev Attendemelding på foreløpig rapport - Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunane i Telemark sitt krisesentertilbod FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1395 20200810 10.08.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart detaljregulering av gang- og sykkelveg i Håkkedalen - planID 32020 - Seljord kommune Statens vegvesen
2018/1483 20200810 10.08.2020 Inngående brev Lukking av lovbrot - Manglande tilbakemelding - Tilsyn med kommunane i Telemark sitt krisesentertilbod FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/527 20200810 10.08.2020 Utgående brev 60/14 - Århusmoen 1 - Gunnar Lauvstad/Lauvstad Verkstad - Løyve til endring av ansvarleg føretak for gitt løyve for oppføring av verkstadtilbygg VESTFOLD PROSJEKTUTVIKLING AS
2020/1423 20200810 10.08.2020 Inngående brev 45/209 - seksjon 48 - Sterke Nilsvegen 6 - Bilder av takoverbygg på veranda Adle Helen Tveiten Øya
2020/20 20200810 10.08.2020 Inngående brev Varsel om reviderte kriterier for covid-19 testing Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1461 20200810 10.08.2020 Utgående brev 47/3 - Bringsåsvegen 2 - Svar på spørsmål i samband med salg av bustad Kjell Hartberg
2020/1442 20200810 10.08.2020 Utgående brev 77/5 - Haugenvegen 60 - Svar på søknad frå Anne Guthus om fritak for feie avgift Anne Guthus
2020/1463 20200810 10.08.2020 Inngående brev Brekkegrendvegen - dårleg forfatning Arne Hagen
2020/20 20200810 10.08.2020 Inngående brev Kommunene - Varsel om reviderte kriterier for covid-19 testing Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/118 20200810 10.08.2020 Utgående brev 134/6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gro Reidun Groven - Attestert og signert av kommunen Gro Reidun Groven
2020/20 20200810 10.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 106 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 07.08.2020 - 12:20 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1461 20200807 07.08.2020 Inngående brev 47/43 - Bringsåsvegen 2 - Spørsmål angåande garasje og dokkehus som er bygd utan godkjenning Kjell Hartberg
Ingen tilgang 20200807 07.08.2020 Inngående brev 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet
2020/1464 20200807 07.08.2020 Inngående brev Tettbebyggelseskart - ber om kvalitetssikring - Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 - skjerping av praksis - krav til sekundærrensing - avløpsanlegg FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1400 20200807 07.08.2020 Inngående brev 56/1 - Flatdalsvegen 296 / Lønnestad - Søknad frå Tor Lønnestad om oppføring av driftsbygnng Tor Lønnestad
2018/568 20200807 07.08.2020 Inngående brev 22/1 - Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet
2019/1892 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om delutbetaling av spelemiddeltilskot - skate-/sykkelbane FLATDAL IL
2020/1455 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 Halgeir Bergland
2018/1271 20200806 06.08.2020 Inngående brev 109/47 - Langlimvegen 959 - Tilbakemelding på nabovarsel Liv Martiny
2020/1453 20200806 06.08.2020 Inngående brev Førespurnad om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.2021-15.08.2022 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1430 20200806 06.08.2020 Utgående brev 92/18 - Svartdalsvegen 366 - Storstaul - Løyve til Gunleik Mæland om oppføring av tilbygg og ombygging av låve og fjos Gunleik Mæland
2020/14 20200806 06.08.2020 Utgående brev Brendehaug eigarforhold - sletting av festetomt 93/1-1 Håkon Minnesjord Solheim
2020/14 20200806 06.08.2020 Inngående brev Brendehaug eierforhold Håkon Minnesjord Solheim
2020/118 20200806 06.08.2020 Inngående brev 117/21 - Eigenfråsegn om konsesjosfridom - Remus Catalin Bejenaru og Ionela Bejenaru Ionela og Remus Catlin Bejenaru
2020/1220 20200806 06.08.2020 Inngående brev Leasingkontrakt - NV 77090 - Suzuki Swift Seljord Bil AS
2020/1255 20200806 06.08.2020 Inngående brev Kjetil's Tur AS - Søknad om støtte - Lokal tiltakspakke KJETIL'S TUR AS
2018/568 20200806 06.08.2020 Inngående brev Rekneskapssamandrag for skogsveganlegg - Øverlandsvegen AALL ULEFOS
2020/1432 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2020/1432 - løpenr 7120/2020 - Seljord Næringslag - Sundagsope TA
2020/1395 20200806 06.08.2020 Inngående brev Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for Håkkedalen - g/s-vei, Seljord kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/1458 20200806 06.08.2020 Inngående brev Referat frå 12.06.2020 - dialogmøte mellom barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark og kommunane Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
2020/1457 20200806 06.08.2020 Inngående brev Signert leasingavtale - kontrakt 20788036 - NV72401 - Nissan Qashqai Seljord Bil AS
2018/1095 20200806 06.08.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2018/1095 - løpenr 7112/2020 - Regulering av støy Nrk
2020/1454 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 Halgeir Bergland
2019/1632 20200806 06.08.2020 Inngående brev Levert digitalt utstyr - Helge Hellesø Lundgren Sondre Aasan
2020/1426 20200806 06.08.2020 Utgående brev 101/1 - Morten Olav Dyrud - Søknad om bygging av landbruksveg AT SKOG SA
2020/1462 20200806 06.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Omlegging av bekk/bekkelukking, Bamle - Jostein Valhovd Landbruksdirektoratet
2019/1632 20200806 06.08.2020 Inngående brev Stadfesting på motteke iPad og deksel som folkevalt 2019 - 2023 Håkon Høgetveit
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Inngående brev Rekneskapssamandrag for skogsveganlegg - Krossmyr - Gonge AALL ULEFOS
2020/1426 20200806 06.08.2020 Utgående brev 101/1 - Byggeløyve - Morten Olav Dyrud - søknad om bygging av landbruksveg Jan Andersen
2020/1450 20200805 05.08.2020 Inngående brev 45/64 - Mosasida 226 - Søknad om endring av renovasjonsordning Peter Fjågesund
2020/1435 20200805 05.08.2020 Inngående brev 2020/1435 Søknad om konsesjon 72/3, 64/7, 69/27, 68/16 - Jon Aasan, Kristin Forberg jon aasan
2020/613 20200805 05.08.2020 Inngående brev Skjenkekontroll 01.08.2020 Securitas AS
2020/73 20200805 05.08.2020 Inngående brev Periodisk oppgjer 04.08.2020 SKATTEOPPKREVEREN I SELJORD KOMMUNE
2020/1450 20200805 05.08.2020 Utgående brev 45/64 - Mosasida 226 - Svar på søknad om heimekompostering Peter Fjågesund
2020/211 20200805 05.08.2020 Utgående brev Omadressering Flatdalsvegen - Vallarvegen Hallgeir Aarbakk m.fl.
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 990753202 Landbruksdirektoratet
2018/1132 20200805 05.08.2020 Utgående brev 39/1 - Nordbygdivegen 191 - Ferdigattest Emil Morgan Hovden
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 15/3 i Seljord (3820) Landbruksdirektoratet
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (3820) Landbruksdirektoratet
2018/637 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vurdering fagprøve i helsefagarbeiderfaget *****
2018/568 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/1 i Seljord (3820) Landbruksdirektoratet
2020/751 20200805 05.08.2020 Utgående brev 79/17 - Svartdalsvegen - Svartdal Skulehus - tilbakemelding på mottatt skisse erosjonssikring HÅKON M SOLHEIM SIV ARK MNAL
2020/118 20200805 05.08.2020 Utgående brev 134/6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gro Reidun Groven - Attestert og signert av kommunen Gro Reidun Groven
2019/250 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på etterlysning av vedtak - representant med vararepresentanter til IKA Kongsbergs representantskap IKA Kongsberg
2020/1435 20200805 05.08.2020 Utgående brev 72/3, 64/7, 69/27, 68/16 - Søknad om konsesjon - Jon Aasan og Kristin Forberg Jon Aasan
2020/1428 20200805 05.08.2020 Inngående brev Smittevernkontroll 01.08.2020 - Fjellheimpuben Securitas AS
2020/1393 20200805 05.08.2020 Utgående brev 123/20 - Heiåvegen 602 - Svar på søknad om fritak for hytterenovasjon Geir Samland
2020/118 20200805 05.08.2020 Inngående brev 134/6 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Gro Reidun Groven Gro Reidun Groven
2020/1440 20200805 05.08.2020 Inngående brev 112/33 - Gjevarvatn 134 - Søknad frå Ståle Aakre om oppføring av fritidsbustad Ståle Aakre
2018/1271 20200805 05.08.2020 Inngående brev 109/47 - Langlimvegen 959 - Søknad frå Ove Magne Høgli om bygging av tilbygg og veg Ove Magne Høgli
2020/1442 20200805 05.08.2020 Inngående brev 77/5 - Haugenvegen 60 - Søknad frå Anne Guthus om fritak for feie avgift Anne Guthus
2020/1400 20200805 05.08.2020 Utgående brev 56/1 - Flatdalsvegen 296 / Lønnestad - Bygging av ny garasje,etterspurnad om søknadsdokumenter Tor Lønnestad
2020/1449 20200805 05.08.2020 Inngående brev 73/43 - Hauganvegen 141 - Søknad frå Morten Kiste om utsleppsløyve mindre avløpsanlegg Morten Kiste
2020/1441 20200805 05.08.2020 Inngående brev 1/80 - Prestegardsvegen 17 - Søknad frå Tordis A. Slettebø om oppføring av garasje Tordis A Slettebø
2020/1433 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2013/3808 - løpenr 1624/2019 - tilleggstomt - Sundbøhaugen - reduserapris Torbjørn Aarbakk
2020/779 20200805 05.08.2020 Utgående brev Oversendelse av signert vigselsbok for Marit Rønning og Haakon Slaatto Christie SKATTEETATEN
2020/1443 20200804 04.08.2020 Inngående brev Jord- og steinras øst for Fyljomstjønni Sigrun Trae
2018/1095 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2018/1095 - løpenr 7112/2020 - Regulering av støy Nrk
2020/1431 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2020/1431 - løpenr 7108/2020 - Vestfold og Telelmark fylkeskommune - kommunale nøringsfond 2020 Nrk
2020/1439 20200804 04.08.2020 Inngående brev Tilskuddsordning - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1438 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn - Vaskeri Industri Energi
2020/1432 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2020/1432 - løpenr 7120/2020 - Seljord Næringslag - Sundagsope TA
2018/1452 20200804 04.08.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2018/1452 - løpenr 8449/2018 - Utbygging Vekan næringsområde TA
2020/1400 20200804 04.08.2020 Inngående brev 56/1 - Flatdalsvegen 296 - Dispensasjon frå byggegrense - E134 - garasje Statens vegvesen
Ingen tilgang 20200804 04.08.2020 Utgående brev Utbetaling av tilskot etter rekneskapssamandrag 3 sommar 2020 - Krossmyr Gonge - Nicolay Aall og May Nystøl Nicolay Benjamin Aall m.fl.
2020/527 20200804 04.08.2020 Inngående brev 60/14 - Århusmoen 1 - Gunnar lauvstad/Lauvstad Verkstad - Revidert gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrettar Vestfold Prosjektutvikling AS
2020/1435 20200804 04.08.2020 Utgående brev 72/3, 64/7, 69/27, 68/16 - Søknad om konsesjon - Jon Aasan og Kristin Forberg Aktiv m.fl.
2018/1452 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2018/1452 - løpenr 8449/2018 - Utbygging Vekan næringsområde TA
2020/20 20200804 04.08.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 105 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 04.08.2020 - 12:18 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2018/568 20200804 04.08.2020 Utgående brev Skogfond 2018/2019/2020 - Tilskot til Øverlandsvegen - Aall-Ulefos Nicolay Benjamin Aall
2020/1435 20200804 04.08.2020 Utgående brev 72/3, 64/7, 69/27, 68/16 - Svar på søknad om konsesjon - Jon Aasan og Kristin Forberg Jon Aasan
2020/1256 20200803 03.08.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - Frisør Samuel Adam Samuel Adam
2020/637 20200803 03.08.2020 Inngående brev Informasjon om oppfølging av passasjerar på MS Roald Amundsen FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2020/1436 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om etableringsstøtte - Wassanas Thaimat AS Børge Slettebø
Ingen tilgang 20200803 03.08.2020 Inngående brev Regnskapssammendrag Krossmyr-Gonge Halgeir Bergland
2018/568 20200803 03.08.2020 Inngående brev Regnskapssammendrag Øverlandsvegen Halgeir Bergland
2020/20 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kommunane - Informasjon om oppfølging av passasjerar, MS Roald Amundsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200803 03.08.2020 Inngående brev Kommunane - Innrapportering av smittevernlegar for 2020 - Frist 12.08.20 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
Ingen tilgang 20200803 03.08.2020 Utgående brev 1/8 - Prestegardsvegen 55 - Ferdigattest 3D ARKITEKTER AS
2020/1437 20200803 03.08.2020 Inngående brev Årsmøte i Driftsassistansen i Telemark - 02.09.2020 Sweco
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/37 20200803 03.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/118 20200803 03.08.2020 Inngående brev 64/10,20 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - Hege Kvalheim Hege Kvalheim
2020/1432 20200803 03.08.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon for opne forretningar sundag 13. september- Seljord kommune Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/37 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2018/1095 20200803 03.08.2020 Inngående brev Klage på støy - avisnotis frå Drammen Tidene - Fjellheimpuben Odd Skogheim
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1431 20200803 03.08.2020 Utgående brev Aksept av vilkår for tilskot til kommunalt næringsfond 2020 (fase 3) Tilsagn 2020-000085 Seljord kommune Vestfold og Telemark fylkeskommune
2020/1255 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om tilskot - Wassanas Thaimat AS Børge Slettebø
2020/1435 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om konsesjon 72/3, 64/7, 69/27, 68/16 - Jon Aasan, Kristin Forberg Jon Aasan m.fl.
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1363 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/1334 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
2020/24 20200731 31.07.2020 Inngående brev Råd til helsepersonell - utenlandsreiser og besøk av nærstående som kan ha SARS-CoV-2 - Viderformidlet fra Helsedirektoratet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1433 20200731 31.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2013/3808 - løpenr 1624/2019 - tilleggstomt - Sundbøhaugen - reduserapris Torbjørn Aarbakk
2020/1432 20200731 31.07.2020 Inngående brev Søknad om sundagsope 13.09.2020 Seljord Næringslag
2018/1095 20200731 31.07.2020 Utgående brev Klage på støy - Fjellheimpuben Fjellheimpuben
2020/1033 20200731 31.07.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2020/1033 - Forhandlings- og utviklingsutval 2020 - 2023 Vest-Telemark Blad
2020/1432 20200731 31.07.2020 Inngående brev Forespørsel om sundagsope 16.09.2020 Seljord varmeservice AS
2020/1014 20200731 31.07.2020 Utgående brev Arealoverføring 88/3 - Tilbakemelding på oppmåling Tov-Eirik Lien m.fl.
2018/1095 20200731 31.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding frå Seljord kommune - Brøløs Vel - brev til Seljord Kommune angående støy i sentrum Brøløs Vel
2020/1431 20200730 30.07.2020 Inngående brev Kommunale næringsfond 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune
2014/1469 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2014/1469 - Telemark Bilruter AS - Næringstomt i Nordbygdi - løpenr 6817/2020 Vest-Telemark Blad
2014/1469 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2014/1469 - Telemark Bilruter AS - Næringstomt i Nordbygdi - løpenr 6534/2020 Vest-Telemark blad
2020/1033 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2020/1033 - Forhandlings- og utviklingsutval 2020 - 2023 - løpenr 5042/2020 Vest-Telemark blad
2020/1033 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2020/1033 - Forhandlings- og utviklingsutval 2020 - 2023 - Løpenr 5119/2020 Vest-Telemark Blad
2020/1033 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad - sak 2020/1033 - Forhandlings- og utviklingsutval 2020 - 2023 - Løpenr 5763/2020 Vest-Telemark Blad
2020/1424 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på Innsynsførespurnad i sak 2019/83 - løpenummer 9661/2019 - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 2019 Ssemarketing -
2014/1469 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2014/1469 - Telemark Bilruter AS - Næringstomt i Nordbygdi - løpenr 6817/2020 Vest-Telemark Blad
2014/1469 20200730 30.07.2020 Utgående brev Svar på innsynsførespurnad - sak 2014/1469 - Telemark Bilruter AS - Næringstomt i Nordbygdi - løpenr 6534/2020 Vest-Telemark blad
2020/72 20200729 29.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilbakebetaling av for mye innbetalt arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 Skatteetaten
2020/1279 20200729 29.07.2020 Inngående brev 58/1 - Vedtak skogfond udekka investering Landbruksdirektoratet
2020/56 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling som pleieassistent/helsefagarbeider/miljøarbeider *****
2020/1430 20200729 29.07.2020 Inngående brev 92/18 - Svartdalsvegen 366 - Storstaul - Søknad frå Gunleik Mæland om oppføring av tilbygg og ombygging av låve og fjos Gunleik Mæland
2019/689 20200729 29.07.2020 Utgående brev 41/5 - Runningen - Tinging av tomt nr. 1 Johnny Angre
2020/1398 20200729 29.07.2020 Utgående brev 121/24 - Tilbakemelding på spørsmål om sletting av heftelser Terje Nordstoga
2019/567 20200729 29.07.2020 Utgående brev Angåande anleggseigedomen - E134 tunnel Århus/Gvammen Statens vegvesen
2019/971 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad i sak 2019/971 - løpenr.9547/2019 - kulturlanskap - Svartdal Grendelag - støtte 2019 Ssemarketing -
2020/609 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/606 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/1334 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1334 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1334 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1312 20200728 28.07.2020 Utgående brev Søknad mottatt *****
2020/1400 20200728 28.07.2020 Utgående brev 56/1 - Flatdalsvegen 296/Lønnestad - Tor Lønnestad - Søknad om dispensasjon frå byggegrense for oppføring av garasje STATENS VEGVESEN
2020/20 20200728 28.07.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 101 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 21.07.2020 - 12:02 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/20 20200728 28.07.2020 Inngående brev Kommunane - Dagsorden for Teams-møte onsdag 08.07.2020 Fylkesmannen i Vestforld og Telemark
2020/20 20200728 28.07.2020 Inngående brev Kommunane - Foilar/oppsummering frå Teams-møte 08.07.20 - samt brev frå Helsedirektoratet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1334 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/20 20200728 28.07.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 102 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 24.07.2020 - 12:12 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
2020/1425 20200728 28.07.2020 Utgående brev Gravearbeid ved Vedfallsøyane - Svar på forespørsel Naturvernforbundet i midt-telemark
2020/573 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1334 20200728 28.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2018/1393 20200728 28.07.2020 Utgående brev 46/259 - Bringsås - Varsel om oppmålingsforretning Bjørn Ulvestad Andersen m.fl.
2020/1428 20200728 28.07.2020 Inngående brev Sjøormen kro - Smittevernkontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/1428 20200728 28.07.2020 Inngående brev Garvikstrondi camping - Smittevernkontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/1428 20200728 28.07.2020 Inngående brev Wassanas Thaimat - Smittevernkontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/1428 20200728 28.07.2020 Inngående brev Charm's Kinamat - Smittevernkontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/618 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/605 20200728 28.07.2020 Inngående brev Skjenkekontroll 23.07.2020 Securitas AS
2020/1425 20200727 27.07.2020 Inngående brev Gravearbeid ved Vedfaldsøyane i Seljord kommune Naturvernforbundet i Midt-Telemark
2020/1424 20200727 27.07.2020 Inngående brev Innsynsførespurnad i sak 2019/83 - løpenummer 9661/2019 - Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 2019 Ssemarketing -
2020/1334 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/1334 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling *****
2020/33 20200727 27.07.2020 Inngående brev Melding om krav om sak for jordskifteretten - 20-094119RFA-JKVI Øverland Søndre Øvre Telemark jordskifterett
2020/33 20200727 27.07.2020 Utgående brev Registrert i matrikkelen - melding om krav om sak for jordskifteretten - 20-094519RFA-JKVI Tomt Sudgarden Øvre Telemark jordskifterett
Versjon:5.2.01