eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/1105
:
137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære
:
Egil Birkrem
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2017/1105 20200421 21.04.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Stadfesting på mottatt brev og klage er trekkt i saken FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20200417 17.04.2020 Inngående brev Sak 2019/5845 Fylkesmannen - Bård Tangen Nilsson
2017/1105 20200417 17.04.2020 Utgående brev Svar frå Seljord kommune - Fylkesmannens ynskje om avklaring - Klage på vedtak om avvisning - Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20200401 01.04.2020 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Klagesak Trygve Aasan
2017/1105 20200327 27.03.2020 Inngående brev Spørsmål til klagesak Margit Aasan
2017/1105 20200325 25.03.2020 Inngående brev Ber om avklaring - Klage på vedtak om avvisning - Seljord kommune FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20200304 04.03.2020 Utgående brev Klage frå Seljord kommune på avvist klage - Vedtak om dekning av vesentlige sakskostnader - Gnr/bnr. 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Seljord FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20200218 18.02.2020 Inngående brev Avvist klage - Vedtak om dekning av vesentlige sakskostnader - Gnr/bnr. 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Seljord FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kopi av brev - 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Ber om fråsegn - Klage på vedtak om å tilkjenne dekning av sakskostnader FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190827 27.08.2019 Utgående brev Klage på vedtak - 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Vedtak - Sakskostnadar etter forvaltningslova §36 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190821 21.08.2019 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Vedtak - Sakskostnadar etter forvaltningslova §36 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190730 30.07.2019 Utgående brev Svar frå Seljord kommune - Krav om dekning av saksomkostninger - Seljord - 137/4 Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Serveringsbygg - Driftshusvære FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190722 22.07.2019 Inngående brev Krav om dekning av saksomkostninger - Seljord - 137/4 Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Serveringsbygg - Driftshusvære FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190619 19.06.2019 Inngående brev Omgjering av vedtak - Serveringsbygg/driftsbygning i landbruk - 137/4 - Kråkeroe - Rjukanvegen 1517 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190325 25.03.2019 Utgående brev sak 2019/2094 klagesak Gnr7bnr 137/4 Kråkeroe i Seljord kommune Per Arne
2017/1105 20190325 25.03.2019 Inngående brev Førehandsvarsel – Omgjøring etter fvl § 35 – Gnr/bnr – 137/4 – Rjukanvegen 1517 – Kråkeroe – Seljord kommune – Oppføring av serveringsbygg – Driftshusvære FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20190313 13.03.2019 Inngående brev Melding om vedtak i klagesak - 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Oppføring av serveringsbygg - Driftshusvære FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
2017/1105 20181026 26.10.2018 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære - Klage på delegert vedtak - Kommentarar til skriv dagsett 28.08.18. FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20181025 25.10.2018 Inngående brev 2017/4537 - Driftsbygning på Kråkeroe i Seljord kommune - Utfyllande opplysningar i klagesak Fylkesmannen - Hellkås, Tor Arne
2017/1105 20180706 06.07.2018 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1523 - Kråkeroe - Løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn MORGEDAL RØR AS
2017/1105 20180705 05.07.2018 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Vedtak 15/18 Brattefjell-Vindeggen LVO Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/1105 20180322 22.03.2018 Inngående brev Utsleppssøknad Kråkeroe - Førebels svar frå Verneområdestyre Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/1105 20180316 16.03.2018 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Vedrørande søknad om utsleppsløyve på Kråkeroe Trygve Aasan
2017/1105 20180307 07.03.2018 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Vedrørande søknad om utsleppsløyve på Kråkeroe Trygve Aasan
2017/1105 20180308 08.03.2018 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Utsleppssøknad av sanitært avløpsvatn FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20180207 07.02.2018 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Utsleppsløyve Kråkeroe Trygve Aasan
2017/1105 20171205 05.12.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Utsleppsløyve Kråkeroe Trygve Aasan
2017/1105 20171106 06.11.2017 Inngående brev Mellombels svar - Graving i samband med avløpsanlegg og oppgradering av veg til Kråkeroe Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/1105 20171101 01.11.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Fylkesmannen i Telemark - Foreløpig melding i klagesak - Serveringsbygg/Driftshusvære FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20171019 19.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære - Klage på delegert vedtak FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20171018 18.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære - Klage på delegert vedtak nr 17/39 den 28.07.2017 Trygve Aasan
2017/1105 20171004 04.10.2017 Saksframlegg/innstilling 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære - Klage på delegert vedtak nr 17/39 den 28.07.2017
2017/1105 20170929 29.09.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Vedlegg til klage på vedtak - Byggesøknad Margit Nordstoga Aasan
2017/1105 20171002 02.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Utsleppssøknad og naudsynt opprustning tilkomstveg for henting av slam Trygve Aasan
2017/1105 20171018 18.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå serveringsbygg/driftshusvære FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20170911 11.09.2017 Inngående brev Uttale til klage på byggesak om Kråkeroe i Seljord Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/1105 20170906 06.09.2017 Inngående brev Søknad om utsleppsløyve - Synfaring av veg RENOVEST IKS
2017/1105 20171025 25.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Oversending av klage på del av vedtak i byggesøknad for uttale FYLKESMANNEN I TELEMARK
2017/1105 20170821 21.08.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Klage på del av vedtak i byggesøknad Trygve Aasan
2017/1105 20170814 14.08.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Vedrørande utsleppsløyve Trygve Aasan
2017/1105 20170822 22.08.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Løyve til Trygve Aasan om bygging av serveringsbygg / driftshusvære Trygve Aasan
2017/1105 20170726 26.07.2017 Inngående brev Utgått klagefrist for Brattefjell-Vindeggen - Protokoll Verneområdestyret 26.06.2017 Fylkesmannen i Telemark
2017/1105 20171026 26.10.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Byggesøknad Kråkeroe - Tilbakemelding på brev motatt 05.07.2017 Margit Aasan
2017/1105 20170706 06.07.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn MORGEDAL RØR AS
2017/1105 20170705 05.07.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Brev vedrørande byggesøknaden Trygve Aasan
2017/1105 20170703 03.07.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen - Vedtak 34/17 i Brattefjell-Vindeggen verneområdestyre Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
2017/1105 20170704 04.07.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Serveringsbygg / Driftshusvære - Vidare sakshandsaming Trygve Aasan
2017/1105 20170606 06.06.2017 Utgående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Trygve Aasan - Søknad om oppføring av serveringsbygg / driftshusvære Trygve Aasan
2017/1105 20170530 30.05.2017 Inngående brev 137/4 - Rjukanvegen 1517 - Kråkeroe - Søknad frå Trygve Aasan om bygging av serveringsbygg / driftshusvære Trygve Aasan
2017/1105 20170503 03.05.2017 Inngående brev 137/4 - Bygging av serveringsbygg/driftshusvære på Kråkeroe - Endra storleik Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen Landskapsvernområde
Versjon:5.2.01