eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/24
:
Helsedirektoratet 2019
:
Lillian Olsen Opedal
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2019/24 20191220 20.12.2019 Inngående brev Brev om registering som utdanningsvirksomhet og kommunesammenslåing HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191213 13.12.2019 Inngående brev Endring i barneloven § 35 om felles foreldreansvar fra 1. januar 2020 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191210 10.12.2019 Inngående brev Bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191203 03.12.2019 Inngående brev Innrapportering av fiktive brukere - Pasienter til Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191203 03.12.2019 Inngående brev Rapportering på ventetider HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191127 27.11.2019 Inngående brev Publisering av pakkeforløp hjerneslag HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191122 22.11.2019 Inngående brev Tilskudd for LIS1 - Stillinger - Utbetalingsbrev - Høst 2018 - Vår 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191118 18.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - Et verktøy for kommune og helseforetak HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191114 14.11.2019 Inngående brev Planlagt tilsynskampanje med solarier i 2020 - Utsatt DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
2019/24 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Seljord Kommune - Finn-Arild Bystrøm
2019/24 20191101 01.11.2019 Inngående brev Viktig Informasjon om sertifikatbytter - Feil i forrige informasjonsbrev COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/24 20191031 31.10.2019 Inngående brev Viktig informasjon om sertifikatbytter kjernejournal og e-resept COMPUGROUP MEDICAL NORWAY AS
2019/24 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS - Melding til KPR - 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191014 14.10.2019 Inngående brev Innvilger driftstilskudd for 4. kvartal 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191014 14.10.2019 Inngående brev Vaksinering av helsepersonell mot sesonginfluensa HELSEDIREKTORATET
2019/24 20191009 09.10.2019 Inngående brev Invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Helsedirektoratet
2019/24 20191004 04.10.2019 Inngående brev Viktig melding fra Direktoratet fra e-helse - Journalsystemet må oppgraderes av journalleverandør for at det fortsatt skal ha tilgang til e-resept og kjernejournal HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190923 23.09.2019 Inngående brev Endringer i forskriftsfestede kliniske læringsmål for leger i spesialisering del 1 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190909 09.09.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 12. september HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190711 11.07.2019 Inngående brev Økning i positive malaria-tilfeller blant personer fra Uganda - Diagnostiske utfordringer krever særlig oppmerksomhet Helsedirektoratet
2019/24 20190620 20.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere med vedlegg HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190613 13.06.2019 Inngående brev Unntatt offentlighet - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 20.juni 2019 HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190613 13.06.2019 Inngående brev John Hopkins acg risikostratifisering og praksisprofiler HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190506 06.05.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om adgang til å be pasient på tvang uten døgnopphold om å samtykke til restriktive tiltak HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190503 03.05.2019 Inngående brev Unntatt offentlighet: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 9.mai HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190430 30.04.2019 Inngående brev Implementeringsplan for å elimenere hepatitt C HELSEDIREKTORATET
2019/24 20190401 01.04.2019 Inngående brev Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Altinn
2019/24 20190305 05.03.2019 Inngående brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 07.03.2019 Helsedirektoratet
2019/24 20190301 01.03.2019 Inngående brev Publisering av Nasjonale kvalitetsindikatorer 2019 Helsedirektoratet
2019/24 20190212 12.02.2019 Inngående brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet
2019/24 20190121 21.01.2019 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Helsedirektoratet
2019/24 20190121 21.01.2019 Inngående brev Revisors oppgaver i tilknytning til den kommunale tilskuddsordningen særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
2019/24 20190115 15.01.2019 Inngående brev Sikkerhetsalarm fra kommunale hjemmebaserte tjenester til AMK-sentraler - Oppstart av prøveordning Helsedirektoratet
Versjon:5.2.01